9 ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ (ΕΩΣ ΤΙΣ 10/07) ECOWEEK WORKSHOPS FOR ARCHITECTS & STUDENTS IN AGIOS NIKOLAOS, CRETE, THIS SUMMER JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
9 ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ (ΕΩΣ ΤΙΣ 10/07) ECOWEEK WORKSHOPS FOR ARCHITECTS & STUDENTS IN AGIOS NIKOLAOS, CRETE, THIS SUMMER JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
9 ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ (ΕΩΣ ΤΙΣ 10/07) ECOWEEK WORKSHOPS FOR ARCHITECTS & STUDENTS IN AGIOS NIKOLAOS, CRETE, THIS SUMMER JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
9 ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ (ΕΩΣ ΤΙΣ 10/07) ECOWEEK WORKSHOPS FOR ARCHITECTS & STUDENTS IN AGIOS NIKOLAOS, CRETE, THIS SUMMER JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
9 ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ (ΕΩΣ ΤΙΣ 10/07) ECOWEEK WORKSHOPS FOR ARCHITECTS & STUDENTS IN AGIOS NIKOLAOS, CRETE, THIS SUMMER JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
9 ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ (ΕΩΣ ΤΙΣ 10/07) JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
9 ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ (ΕΩΣ ΤΙΣ 10/07) JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
9 ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ (ΕΩΣ ΤΙΣ 10/07) JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
9 ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ (ΕΩΣ ΤΙΣ 10/07) JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
9 ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ: ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ (ΕΩΣ ΤΙΣ 10/07) JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ & ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ
JEAN NOUVEL - TRIPTYQUES IN GAGOSIAN GALLERY, ATHENS O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ & ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ
O AI WEI WEI ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (20/05-30/10/2015) Sustain / Ability - The single word: a cliché - The two words apart: A dialectic THOMAS HOPE - ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ & ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ
Find a job
PRESS
ΑΘΕΑΤΗ ΠΟΛΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2016: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η οργανωτική ομάδα της «Αθέατης Πόλης» υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων νομού Ηρακλείου διοργανώνουν για 4η χρονιά στο Ηράκλειο το φεστιβάλ της Αθέατης Πόλης.  Φέτος, η Αθέατη Πόλη προγραμματίζεται για τις 7, 8, 9 Οκτωβρίου 2016, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. 
MORE >>
DESIGN
RETHINKING THE CLASSROOM BOX: THE TEACHING SPACE THROUGH STEELCASES'S APPROACH
These classrooms  rethink “the box” and move away from the traditional setting of rows of fixed tablet chairs and a lectern. They engage and inspire by putting control of the learning space in the hands of students and instructors.
MORE >>
EVENTS
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ & ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ
Με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα (50) ετών του Atelier 66 των αρχιτεκτόνων Δημήτρη και Σουζάνας Αντωνακάκη, η πόλη μας αναγνωρίζει τη μεγάλη προσφορά τους στον Πολιτισμό και ειδικότερα στην Τέχνη της Αρχιτεκτονικής και θα αναδείξει το διεθνώς αναγνωρισμένο έργο τους με την πραγματοποίηση Έκθεσης, διάρκειας από 29 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2016 στη Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη Λουτρακίου, η οποία στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην πόλη της Πάτρας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016
MORE >>
ARCHITECTURE
RIVIERA BAR IN CHALKIDIKI FEATURES A NEW MODERN / SKARLAKIDIS ARCHITECTURE STUDIO + G. BARTZIOUMAS
The Riviera Luxury beach bar is located in Chalkidiki in one of the most renowned beaches in the Sithonia peninsula, the beach of Saint John. The project has the character of a deep threshold between the forest and the beach. The beach bar is consisted of a standing bar area, a restaurant that can accommodate up to 40 people and a lounge that is ideal for parties and social events. 
MORE >>
PRESS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ "MEDITERRANEAN FUTURES'' / ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ξεκινά τον Οκτώβριο 2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός”. Στόχος του ΠΜΣ είναι ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στον σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα. 
MORE >>
INTERIORS
THE FISH MARKET RESTAURANT IN THE OLD PORT OF LIMASSOL / MINAS KOSMIDIS - ARCHITECTURE IN CONCEPT
EN / GR
The Fish Market is a restaurant that only by its name, someone can easily guess the cuisine that it offers. Fresh fish, shells, sushi and any kind of fish delicacy are included in its menu. Beyond the restaurant’s cuisine, its design was influenced by the advantageous position of the building in the renovated old port of Limassol, the orientation towards the sea, the view to the fishing boats, the trawls and the fishing auction.
MORE >>
PRESS
EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE – PAFOS2017 LAUNCHES ''SECOND NATURE'' OPEN CALL FOR ARCHITECTS & ARTISTS
GR / EN 
Ο Οργανισμός Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης PAFOS2017 προκηρύσσει, Ανοικτή πρόσκληση (Open Call) για συμμετοχή αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών για τη δημιουργία  κατασκευών με τίτλο: "SECOND NATURE".
MORE >>
ARCHITECTURE
ΔΟΜΕΣ ROOM18: ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΡΧΗ
Αποτελέσματα Διαγωνισμού - ΔΟΜΕΣ: ROOM 18
Από την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία τα τρία έργα που βραβεύονται στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Σχεδιασμού Room 18.
MORE >>
PRESS
ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 η Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημοσιεύει ανοιχτές προκηρύξεις για νέες θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σε πέντε γνωστικά αντικείμενα στο πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών.
MORE >>
ARCHITECTURE
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΦΙΞ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΑΤΕ MODERN

H Αθήνα, όσο περνάει ο χρόνος, αδυνατεί να δημιουργήσει πόλους και τοπόσημα. Αποδυναμώνει πολεοδομικό ιστό, ιστορικές αξίες και σύμβολα. Γυρίζει την πλάτη στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Με δυο λόγια, αποδεικνύεται ανίκανη για οποιαδήποτε "αφήγηση". 

Το αρθρο αρχικά δημοσιεύτηκε στο Andro.gr: http://www.andro.gr/apopsi/tate-fix/
MORE >>
PHOTOGRAPHY
OCEANIC - URBAN WATERSCAPES BY PHOTOGRAPHER PYGMALION KARATZAS
'Oceanic' is a photographic series of urban waterscapes. Having lived most of my life near the water, a deep connection with this element has been formed. Scenes that combine landscapes with waterscapes are dear to my heart in a primal level, which also explains my attraction to the minimalist long exposure imagery of photographers like Michael Kenna, David Burdeny, and the plethora of other artists that comprise this expanding genre.
MORE >>
INTERVIEWS
INTERVIEW WITH PHOTOGRAPHER YIORGIS YEROLYMPOS
EN / GR 
 
Yiorgis Yerolymbos was born in Paris, France in 1973. He studied Photography in Athens and Paris, and Architecture in Thessaloniki. MA in Image and Communication in Goldsmiths College, University of London (1998) and PhD in Art and Design from University of Derby (2007). He has presented five solo exhibitions and participated in numerous group shows in Greece and abroad.
Some of his most important projects: In 2008, he completed a two month project in United States driving from coast to coast supported by a Fulbright scholarship. 
MORE >>
ARCHITECTURE
AN ARCHITECTURAL PLAYLIST: MOBY & ADAM SIMPSON
Moby combines beloved buildings with their perfect musical accompaniment in a selection illustrated by New Yorker, GQ, and Wallpaper contributor Adam Simpson.
MORE >>
THEORY
ESW [έσω] CONFERENCE 2015 / KONSTANTINOS LABRINOPOULOS BY KLAB ARCHITECTURE
Orientations / Konstantinos Labrinopoulos, co-founder of KLAB Architecture
 
The adventure of recognition and reinterpretation of the elements of Greek and traditional architecture into a new design vocabulary.
MORE >>
THEORY
ESW [έσω] CONFERENCE 2015 / STAVROS PAPAGIANNIS & GEORGE KYRIAZIS / STAGE DESIGN OFFICE
Stavros Papayannis and George Kyriazis of Stage Design Office presented cherished and valuable collaborations among them in an enjoyable retrospective of their work interspersed with the eloquence and talent of an art group devoted entirely to the cause of design.
MORE >>
THEORY
ESW [έσω] CONFERENCE 2015 / YIORGIS YEROLYMPOS
The narrative of the building: architecture and photography
 
Landscape photography offers us three qualities: geography, autobiography and metaphor. What the traditional landscape photographer is trying to achieve, is to show a picture of the past, present and future together.
MORE >>
THEORY
ESW [έσω] CONFERENCE 2015 / MARIANTHI TATARI / UN STUDIO
Today, there are many complex restrictions on architecture, which go hand in hand with technology, economy, ecology and politics. In UNStudio, by redefining a compositorial set of ingredients, we discipline these complex questions in a more radical manner. 
MORE >>

ELETHEROUDAKIS