WOMEN IN ARCHITECTURE

Women in Architecture

Archisearch -

"Η αρχιτεκτονική αλληλεπιδρά με την πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική σφαίρα γι’ αυτό το πως ορίζεται η αρχιτεκτονική στο έργο του εκάστοτε αρχιτέκτονα και του εκάστοτε θεσμικού ή ιστορικού πλαισίου αλλάζει." | Συνέντευξη με την Μαριάννα Χαριτωνίδου