Η ΝΕΟΚΕΜ προάγει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της κατασκευής | Kτίριο Oxygen

Η ΝΕΟΚΕΜ, εταιρεία με απόλυτη δέσμευση στο περιβάλλον, κατέχει σημαντική θέση στην παραγωγή οικολογικών χρωμάτων πούδρας χωρίς να χρησιμοποιεί διαλύτες, βαρέα μέταλλα και λοιπές τοξικές πρώτες ύλες, εξελίσσοντας περιβαλλοντικές πρακτικές για τη βιώσιμη κατασκευή. Το OXYGEN, σχεδιασμένο από το γραφείο Pieris Architects είναι το πρώτο πιστοποιημένο BREEAM κτίριο κατοικιών και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

Αντιλαμβανόμενη την ανάγκη και την επιθυμία των σύγχρονων επαγγελματιών για την κατασκευή πράσινων κτιρίων, η εταιρεία ανέπτυξε Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος (EPD) που αφορούν στα χρώματα πούδρας για αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Η EPD αποτελεί μια πιστοποιημένη και αξιόπιστη περιβαλλοντική δήλωση, που περιλαμβάνει επαληθευμένες πληροφορίες σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Με αυτό τον τρόπο η ΝΕΟΚΕΜ δεσμεύεται να προωθεί τη βιωσιμότητα στον τομέα της κατασκευής κτιρίων. Το OXYGEN είναι το πρώτο πιστοποιημένο BREEAM κτίριο κατοικιών και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
 

Με τη σχεδίασή του να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων με αισθητική ευαισθησία και να προσφέρει ευελιξία, το κτίριο έχει ως πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προαγωγή της οικολογικής ευαισθητοποίησης. Επιπλέον, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη λειτουργικότητα των χώρων και στη διαρρύθμιση των διαμερισμάτων, εξασφαλίζοντας την αισθητική ευχαρίστηση και την πρακτική χρηστικότητα. Οι αρχιτεκτονικές λύσεις του κτιρίου OXYGEN περιλαμβάνουν συστήματα αλουμινίου που έχουν βαφτεί με Υπερανθεκτικό χρώμα πούδρας ΝΕΟΚΕΜ, ενισχύοντας την οικολογική αισθητική και προσφέροντας ανθεκτικές και ποιοτικές λύσεις.


Τα LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) και BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) αποτελούν δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα σχήματα πιστοποίησης της αειφορίας των κτιρίων, σύμφωνα με τα οποία αξιολογείται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα της κατασκευής. Βασική προϋπόθεση πίστωσης επιπλέον μονάδων βαθμολόγησης της αειφορία του κτιρίου, είναι η χρήση πιστοποιημένων με Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) υλικών.

Τα πιστοποιητικά EPD των αρχιτεκτονικών και υπερανθεκτικών χρωμάτων πούδρας της ΝΕΟΚΕΜ βρίσκονται διαθέσιμα στη βάση δεδομένων του International EPD System. Το International EPD System είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη, εγγραφή και δημοσίευση EPD για διάφορα είδη προϊόντων και υπηρεσιών.

Στοιχεία έργου

Tίτλος έργου: Oxygen Building

Τοποθεσία: Μαρούσι, Ελλάδα

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Pieris Architects

Συστήματα Αλουμινίου: Alumil

Φωτογραφίες: Gavriil Papadiotis

Χρώμα: Ammos 7006


RELATED ARTICLES