Ανασχεδιασμός διαμερίσματος στα Ιλίσια | από το γραφείο Plaini and Karahalios Architects

text in EN, GR

Το γραφείο Plaini and Karahalios Architects ανέλαβε τον ανασχεδιασμό ενός διαμερίσματος στα Ιλίσια. Το διαμέρισμα σχεδιάστηκε το 1965 σε σχήμα Γ με δύο διακριτές και οριοθετημένες πτέρυγες των δημόσιων και των ιδιωτικών χώρων. Ο ανασχεδιασμός του επικεντρώνεται στην ώσμωση των δύο πτερύγων και το σταδιακό πέρασμα από το δημόσιο στο ιδιωτικό μέσα από μεταβάσεις και καδραρίσματα.

Οι χώροι ως χρήση και θέση διατηρούνται όπως στο αρχικό πλάνο. Εκείνο που άλλαξε ήταν ο μεταξύ τους συσχετισμός, η ενίσχυση του κοινόχρηστου χαρακτήρα και η κανονικοποίηση της γεωμετρίας. Οι ενδιάμεσοι υποχώροι που κατακερμάτιζαν το διαμέρισμα καταργούνται.

Η περιοχή διημέρευσης ενοποιείται και η μετάβαση προς την κουζίνα γίνεται μέσα από μια ξύλινη παύση που φιλοξενεί την τραπεζαρία. Αντίστοιχα τα δύο από τα τρία δωμάτια καδράρονται μέσα στον δημόσιο χώρο επηρεάζοντας το βαθμό της ιδιωτικότητας τους.

Αυτή η συνθήκη προέκυψε και από τη σχέση της ιδιοκτήτριας με την σύγχρονη τέχνη και την ανάγνωση του χώρου ως ένα πεδίο ανοιχτό σε εναλλαγές. Με αυτό το σκεπτικό οι τοίχοι του διαμερίσματος είναι λευκοί και λειτουργούν σαν καμβάς για την τέχνη. Η επιλογή του λευκού είναι απόλυτη σε κάθε έκφανση της κατασκευής, από την κουζίνα και το λουτρό ως τα δωμάτια. Το ξύλο είναι το μόνο υλικό που έχει σημαντική παρουσία αφού ως δάπεδο διαπερνάει όλο το διαμέρισμα και αποκτά τρισδιάστατη παρουσία μόνο στο κατώφλι μετάβασης προς την κουζίνα, δημιουργώντας άλλο ένα καδράρισμα.

Το χρώμα και η όποια άλλη υλικότητα είναι αποτέλεσμα της προσωπικής έκφρασης και απαντάται στα έπιπλα, τους πίνακες αλλά και στην πιο χωρική εκδήλωση της, το ροζ λουτρό των ξένων.

Στοιχεία έργου

Τίτλος έργου: Διαμέρισμα στα Ιλίσια

Τύπος έργου: Ανακαίνιση | Εσωτερικός σχεδιασμός

Αρχιτεκτονική: Plaini and Karahalios Architects

Yπεύθυνοι αρχιτέκτονες: Γιάννης Καραχάλιος, Ελισάβετ Πλαΐνη

Τοποθεσία: Ιλίσια, Αθήνα

Χρονιά: 2023

Μέγεθος: 110m2

Κατασκευή: Reaktor

Κείμενο: από τους αρχιτέκτονες

Φωτογραφίες: Νίκος Παπαγεωργίου (Infinite Moments)


Plaini and Karahalios Architects took over the redesign of an apartment in Ilisia, Athens. The apartment was designed in 1965 as an L shape layout with two distinct and defined wings of public and private areas. The focus of its reconfiguration is to blend the two areas creating a gradual passage from private to public through frames and transitions.

Each function retains its original place according to the existing layout. What changes is their correlation, the enhancement of the public element and the clarification of the geometry. The in-between subspaces that fragmented the apartment in favor of privacy levels are eliminated.

The living area is unified and the transition towards the kitchen is realized through a wooden pause that hosts the dining table. In a similar manner two of the three defined rooms are framed within the common area affecting their privacy levels.

This condition of openess stems from the owner’s affinity to contemporary art and the understanding of space as a field of change and fluidity. In this view the walls of the apartment are painted white, as a canvas for art. The choice of white is absolute in all facets of the construction, from the kitchen and the bathroom to every single room. Wood is the only material with actual presence, as it transcends the apartment floors. It is transformed into a three dimensional entity as the threshold to the kitchen, creating yet another frame of space.

Color and any other materiality is the result of personal expression, either with furniture, art objects or its most spatial manifestation, the pink guest bathroom.

Facts & Credits

Title: Apartment in Ilisia

Firm: Plaini and Karahalios Architects

Location: Athens, Greece

Year: 2023

Area: 110m2

Architects: John Karahalios, Elisavet Plaini

Construction: Reaktor

Text: Provided by the authors

Photos: Nikos Papageorgiou (Infinite Moments)


RELATED ARTICLES