ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΛΥΣΗΣ: Πρόσκληση για Διεθνή Δημόσιο Διάλογο και Προτάσεις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα | ECOWEEK 2021 στην Αίγινα (29/8 - 5/9/2021)

text in EN, GR

Πρόσκληση διεθνούς δημόσιου διαλόγου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με σκοπό την έκθεση ιδεών και προτάσεων στην αναζήτηση μιας δημιουργικής, βιώσιμης και κοινά αποδεκτής λύσης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: την επιστροφή τους στην Αθήνα το μητρικό τους χώρο ή την παραμονή τους στο Βρετανικό Μουσείο; Ή ένα άλλο δημιουργικό σενάριο που θα είναι κοινά αποδεκτό;

Mια πρωτοβουλία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ECOWEEK και του μη κερδοσκοπικού πολιτιστικού οργανισμού PAREMVASI. Πάνελ ειδικών στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου ECOWEEK 2021 στην Αίγινα (29/8 – 5/9/2021).

-κείμενο από τους δημιουργούς

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ECOWEEK και ο μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός PAREMVASI προτείνουν μία ξεχωριστή πρωτοβουλία στο
πλαίσιο των εορτασμών των 200 χρόνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας, υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»: 

Πρόσκληση διεθνούς δημόσιου διαλόγου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με σκοπό την έκθεση ιδεών και προτάσεων στην αναζήτηση μιας δημιουργικής, βιώσιμης και κοινά αποδεκτής λύσης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: την επιστροφή τους στην Αθήνα το μητρικό τους χώρο ή την παραμονή τους στο Βρετανικό Μουσείο; Ή ένα άλλο δημιουργικό σενάριο που θα είναι κοινά αποδεκτό; 

Η διεθνής κοινότητα καλείται να καταθέσει τις προτάσεις της σε ψηφιακό ερωτηματολόγιο και να συμβάλει έτσι στο διάλογο για την εύρεση μίας κοινά αποδεκτής και βιώσιμης λύσης.

Επιλεγμένες προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα συζητηθούν στο πάνελ ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τίτλο ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΤΑ
ΓΛΥΠΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: Προς μία Αειφορική Λύση μέσα από το Διάλογο και Προτάσεις από τη Διεθνή Κοινότητα που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου ECOWEEK 2021: ΙΣΤΟΡΙΑ + ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ + ΑΕΙΦΟΡΙΑ: Προς ένα Αειφορικό Όραμα στην Πράξη (29 Αυγούστου – 5 Σεπτεμβρίου 2021) στην Αίγινα.

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ!Invitation for an international public dialogue on the Parthenon Marbles, with the aim of presenting ideas and proposals in search of a creative, sustainable and acceptable solution for the Parthenon Marbles: their return to Athens, their motherland or their stay at the British Museum? Or another creative scenario that will be mutually accepted?

An initiative of non-profit organization ECOWEEK and the non-profit cultural organization PAREMVASI. A panel of experts will discuss the proposals at the international conference ECOWEEK 2021 in Aegina (29/8 – 5/9/2021).

-text by the authors

The non-profit organization ECOWEEK and the non-profit cultural organization PAREMVASI propose a special initiative in the context of the celebrations of the 200th anniversary of Greece, under the auspices of “Greece 2021”: 

Invitation for an international public dialogue on the Parthenon Marbles, with the aim of presenting ideas and proposals in search of a creative, sustainable and acceptable solution for the Parthenon Marbles: their return to Athens, their motherland or their stay at the British Museum? Or another creative scenario
that will be mutually accepted? 

The international community is invited to submit ideas and proposals in a digital questionnaire and thus contribute to the dialogue to find a mutually acceptable and sustainable solution.

Selected proposals will be evaluated and discussed in the experts panel from Greece and abroad titled GREEK CULTURE: THE SCULPTURES OF THE ACROPOLIS OF ATHENS: Towards a Sustainable Solution through Dialogue and Proposals from the International Community that will take place at ECOWEEK 2021: HISTORY + TOURISM + SUSTAINABILITY: Towards a Sustainable Vision in Practice (August 29 – September 5, 2021) in Aegina. 

For more details, here!


RELATED ARTICLES