Περί μίας μη γραμμικής σχέσης της Αρχιτεκτονικής και των Μαθηματικών | Ερευνητική εργασία της Ελισάβετ Παρίση

text in EN, GR

Η ερευνητική εργασία της Ελισάβετ Παρίση με τίτλο “Περί μίας μη γραμμικής σχέσης της Αρχιτεκτονικής και των Μαθηματικών: είναι τα μαθηματικά το κλειδί που θα ξεκλειδώσει τις μη μετρήσιμες διαστάσεις της αρχιτεκτονικής;” παρουσιάστηκε το Φεβρουάριο του 2019 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιβλέπουσα καθηγητήτρια τη Μαρία Βογιατζάκη.

–κείμενο της δημιουργού

Η αρχιτεκτονική και τα μαθηματικά αποτελούν δύο ξεχωριστές ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες ήταν πάντα αλληλένδετες και διαπλεκόμενες με ποικίλους τρόπους. Παρόλα αυτά, η σύγχρονη αρχιτεκτονική δεν έχει τόσο στενή σχέση με τα μαθηματικά όσο είχε πριν τη νεωτερικότητα (από την αρχαιότητα μέχρι τουλάχιστον και την αναγέννηση). Αυτή η γοητευτική αλληλεπίδραση των δύο διακριτών πεδίων, αλλά και η μυστηριώδης διακοπή της, αποτελούν το έναυσμα της παρούσας εργασίας, καθώς στην πραγματικότητα τα εν λόγω πεδία είναι περισσότερο όμοια παρά διαφορετικά.

elisavet parisi, research, maths, architectureΗ ανάλυση αυτή ευελπιστεί να βοηθήσει στην κατανόηση, πρώτον, της διαχρονικής σχέσης αρχιτεκτονικής και μαθηματικών και, δεύτερον, των λόγων που οδήγησαν στην σημερινή απομάκρυνσή τους.

Απώτερος στόχος της μελέτης είναι η έναρξη μιας συζήτησης για τον ρόλο των μαθηματικών και των νέων τεχνολογιών στην σύγχρονη αρχιτεκτονική θεωρία και πρακτική.

Η εν λόγω συζήτηση θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μελλοντικές διερευνήσεις σχετικά με την επανάκτηση του μαθηματικού λεξιλογίου στην αρχιτεκτονική ή την αρχιτεκτονική αξιοποίηση των αναδυόμενων επιστημονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων, διερευνώντας ερωτήματα όπως: ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των μαθηματικών στη σύγχρονη αρχιτεκτονική; πώς μπορεί να ωφεληθεί από τα μαθηματικά και τις νέες επιστημονικές εξελίξεις; πρέπει να ενσωματωθούν τα μαθηματικά στην αρχιτεκτονική πρακτική; αν ναι με ποιον τρόπο; να επιστρέψουν στην σχέση που είχαν πριν χωριστεί η διαδικασία του σχεδιασμού και της κατασκευής ή να αποκτήσουν άλλου τύπου σχέση;

elisavet parisi, research, maths, architecture

Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στο χάσμα μεταξύ μαθηματικών και αρχιτεκτονικής και στην εξαφάνιση των αριθμών από το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο;

Πώς θα μπορέσουν οι αρχιτέκτονες να επανακτήσουν τον μαθηματικό αλφαβητισμό;

Μέσα από μία μελέτη της διαχρονική σχέση των μαθηματικών και της αρχιτεκτονικής με τρεις βασικές στάσεις στην ιστορία των σύνθετων και πολλαπλών σχέσεων μεταξύ των δύο (αναγέννηση, μοντέρνο κίνημα και ψηφιακή εποχή), θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα.

elisavet parisi, research, maths, architecture
SPIRAL FLOW FIELD

Απώτερος στόχος της μελέτης είναι η έναρξη μιας συζήτησης για τον ρόλο των μαθηματικών και των νέων τεχνολογιών στην σύγχρονη αρχιτεκτονική θεωρία και πρακτική.

elisavet parisi, research, maths, architecture

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των μαθηματικών στη σύγχρονη αρχιτεκτονική;

Πώς μπορεί να ωφεληθεί από τα μαθηματικά και τις νέες επιστημονικές εξελίξεις;

Πρέπει να ενσωματωθούν τα μαθηματικά στην αρχιτεκτονική πρακτική; Αν ναι με ποιον τρόπο; Να επιστρέψουν στην σχέση που είχαν πριν χωριστεί η διαδικασία του σχεδιασμού και της κατασκευής -δηλαδή πριν γίνει η μαθηματική γνώση στον σχεδιασμό αποκλειστικός τομέας των μηχανικών- ή να αποκτήσουν άλλου τύπου σχέση;

Στοιχεία
Τίτλος εργασίας  Περί μίας μη γραμμικής σχέσης της Αρχιτεκτονικής και των Μαθηματικών: είναι τα μαθηματικά το κλειδί που θα ξεκλειδώσει τις μη μετρήσιμες διαστάσεις της αρχιτεκτονικής;
Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Φοιτήτρια Ελισάβετ Παρίση
Επιβλέπουσα Μαρία Βογιατζάκη 
Ημερομηνία    5 Φεβρουαρίου 2019  

Διαβάστε όλη την εργασία στο τέλος του άρθρου.

The research thesis of Elisavet Parisi entitled “On a Nonlinear Relationship of Architecture and Mathematics: is mathematics the key to unlock the non-measurable dimensions of architecture?” was presented in February 2019 at the School of Architecture of University of Thessaloniki and was supervised by Maria Voyatzaki. 

–text by the author

Architecture and maths are two separate human activities which have always been interconnected and intertwined in various ways. However, modern architecture is not as closely related to maths as it used to be before modernity (from ancient times up until at least the Renaissance). This charming interaction of the two separate fields, as well as its mysterious termination, are the stimulus for this study, since, in reality, the two fields under discussion bear more similarities than differences.

What are the reasons that led to the gap between maths and architecture and to the disappearance of numbers from the vocabulary of architecture?

How will architects manage to regain mathematical literacy?

In order to answer the above questions an attempt will be made through the study of the historical relationship between maths and architecture, making three stops in the history of the complex and multiple relationships between the two (Renaissance, Modern Movement, and Digital Age).

The ultimate goal of this study is to start the discussion on the role of maths and the new technologies in the modern theory and practice of architecture.

What role should maths play in modern architecture?

How does it stand to benefit from maths and the new scientific developments?

Should maths be incorporated in architectural practice? If yes, in what way? By going back to the relationship they had before the separation of the process of planning and construction, i.e. before mathematical knowledge in planning became an exclusive field for engineers or by getting a relationship of some other form?

Facts
Title    On a Nonlinear Relationship of Architecture and Mathematics: is mathematics the key to unlock the non-measurable dimensions of architecture?
Student  Elisavet Parisi 
Date  February 2019
Course  Master’s Dissertation  
Supervisor  Maria Voyatzaki
School  School of Architecture, University of Thessaloniki

Original full text in Greek Διαβάστε όλη την εργασία εδώ


RELATED ARTICLES