Η ΕΚΑ Ελλάς, Platinum Partner της Steelcase μας ενημερώνει για τις καινοτομίες στον εξοπλισμό επαγγελματικών χώρων που απαντούν στους νέους, μη γραμμικούς τρόπους εργασίας και συνεργασίας.

Σύμφωνα με μία πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της Steelcase, οι εργαζόμενοι περνούν το 55% του εργασιακού τους χρόνου συνεργαζόμενοι με συναδέλφους, λειτουργώντας έτσι περισσότερο ομαδικά αντί ατομικά. Αυτή η νέα αυξανόμενη παγκόσμια τάση είναι υψίστης σπουδαιότητας για οργανισμούς που χρειάζονται γρήγορες λύσεις σε προβλήματα και νέες καινοτόμες ιδέες για να αντεπεξέλθουν στην πολύ ανταγωνιστική αγορά.

Παρ’ όλα αυτά, η νέα αυτή έρευνα της Steelcase εντοπίζει παράλληλα σοβαρά προβλήματα στο ίδιο τον εργασιακό χώρο εφόσον η σημερινή δομή και διαρρύθμιση των γραφείων δεν μπορεί να υποστηρίξει την ομαδικότητα και την συνεργασία στην εργασία.

Η Steelcaseπροχώρησε περαιτέρω την έρευνα της για να καταλάβει ποιες είναι πραγματικά οι ανάγκες των συνεργαζόμενων ομάδων (Collaborative Teams) και να εισηγηθεί έτσι αλλαγές / βελτιώσεις στον εργασιακό χώρο.Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι:

  • Tο 91% των εργαζομένων πιστεύουν πως η ομαδική εργασία είναι απαραίτητη για την επίτευξη καινοτόμων και δημιουργικών ιδεών και αποτελεσμάτων.
  • Το 71% των εργαζομένων που δουλεύουν σε ομάδες (Collaborative Teams) συνεχίζουν να συνεργάζονται χρησιμοποιώντας παραδοσιακά κλειστά Meeting Rooms.
  • 81%των συναντήσεων ανάμεσα σε συνεργαζόμενους είναι προγραμματισμένες από πριν ενώ μόνο το 19% αφορά απρόοπτες συναντήσεις της ομάδας.
  • 74% των εργαζομένων διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στον χώρο εργασίας λόγο περισπασμών και αναστάτωσης.
  • 55% δεν μπορούν να μετακινηθούν οι ίδιοι ή να μετακινήσουν τα έπιπλα τους έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον που να υποστηρίζει τις συχνά μεταβαλλόμενες λειτουργικές τους ανάγκες.

Οι εργαζόμενοι σε ομάδες υποστηρίζουν επίσης ότι δεν έχουν πρόσβαση στα σωστά τεχνολογικά εργαλεία (Digital Tools) και στις πληροφορίες που χρειάζονται και που θα τους βοηθήσουν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.

Με βάση τα πιο πάνω συμπεράσματα η Steelcase δημιούργησε σε συνεργασία με την Microsoft μία νέα συλλογή προϊόντων με την ονομασία Flex Collection η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Νέα Υόρκη.   

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΚΑ ΕΛΛΑΣ, Platinum Partner της Steelcase για 2η συνεχόμενη χρονιά.


RELATED ARTICLES