Ανακατασκευή μονοκατοικίας στο Π. Ψυχικό | Tsolakis Architects

Στην καρδιά του Π. Ψυχικού, μια τυπική διπλοκατοικία του 1955 μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο κτίριο τριών ανεξάρτητων κατοικιών. Ο επαναπροσδιορισμός των λειτουργικών και μορφολογικών του κανόνων οδηγεί στην ταυτόχρονη μετάλλαξη του  ίδιου του κτιρίου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου στον οποίο βρίσκεται. – κείμενο από τους  αρχιτέκτονες  

Tsolakis Psychiko, Tsolakis Architects, 2018, Psychiko, Ψυχικό, Μονοκατοικία, Ανακατασκευή, Residence Tsolakis Psychiko, Tsolakis Architects, 2018, Psychiko, Ψυχικό, Μονοκατοικία, Ανακατασκευή, Residence

Η παρέμβαση είναι ριζική. Διατηρούνται μόνο ο στατικός φορέας και τμήματα του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα καταργούνται οι εσωτερικές τοιχοποιίες, η υπάρχουσα πρόσβαση και διαμερισματοποίηση. Επανασχεδιάζεται η εσωτερική οργάνωση των νέων κατοικιών, βάσει των σύγχρονων αναγκών των χρηστών και επαναπροσδιορίζεται η μεταξύ τους σχέση με όρους κίνησης και ιδιωτικότητας.

Το κτίριο παύει να έχει τέσσερις ανεξάρτητες όψεις και γίνεται αντιληπτό ως ένα περίοπτο γλυπτό, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη συνέχεια των διαφορετικών πλευρών του. Ένα νέο κόκκινο κέλυφος περιβάλλει το κτίσμα και το ενοποιεί. Η ογκοπλασία μετατρέπεται έτσι ώστε μέσα από το συνεχές παιχνίδι φωτός-σκιάς και χρώματος να εντείνεται η τρίτη του διάσταση και να προκύπτουν περιοχές που συνεχώς μεταμορφώνονται ανάλογα με το φως. Η αίσθηση αυτή ενισχύεται από την περιβάλλουσα φύτευση, η οποία με τη σειρά της συμμετέχει στη φωτοσκίαση της κατοικίας και δημιουργεί γωνιές με διαφορετικές ποιότητες.

Tsolakis Psychiko, Tsolakis Architects, 2018, Psychiko, Ψυχικό, Μονοκατοικία, Ανακατασκευή, Residence Tsolakis Psychiko, Tsolakis Architects, 2018, Psychiko, Ψυχικό, Μονοκατοικία, Ανακατασκευή, Residence

Κυρίαρχο στοιχείο το χρώμα. Μέσα στο ήσυχο, κατάφυτο και ειδυλλιακό περιβάλλον του Π. Ψυχικού, στόχος είναι η εναρμόνιση του νέου κελύφους και η ταυτόχρονη σηματοδότηση του. Έτσι, λοιπόν, το αρχιτεκτόνημα χρωματίζεται σε γήινους και ζωντανούς τόνους. Κόκκινο, κροκί, πετρόλ. Παύει να ειναι πλέον στατικό και απρόσωπο· αποκτάει κίνηση, ένταση και ψυχή. Στέκεται σαν έμψυχος οργανισμός, ικανός να προκαλεί συναισθήματα και να επηρεάζει τη ζωή των κατοίκων του και μη.

Tsolakis Psychiko, Tsolakis Architects, 2018, Psychiko, Ψυχικό, Μονοκατοικία, Ανακατασκευή, Residence Tsolakis Psychiko, Tsolakis Architects, 2018, Psychiko, Ψυχικό, Μονοκατοικία, Ανακατασκευή, Residence Στοιχεία έργου

Θερμοπρόσοψη Baumit
Κουφώματα Αλουμινίου Aluminco
Φωτισμός Apleton
Ξύλινες κατασκευές  Diedron

Φωτογραφίες  Μαριάνα Μπίστη Tsolakis Psychiko, Tsolakis Architects, 2018, Psychiko, Ψυχικό, Μονοκατοικία, Ανακατασκευή, Residence
text provided by the architects –
In the center of P. Psychiko, a typical two-flat residence of 1955, is transformed into a 3-residences contemporary building. The reinterpretation of its functional and geometrical rules, results into the transformation of both the building and its surrounding area.

Tsolakis Psychiko, Tsolakis Architects, 2018, Psychiko, Ψυχικό, Μονοκατοικία, Ανακατασκευή, Residence

Τhe intervention is crucial. Only the structure of the building, as well as part of the external walls are preserved, while all internal walls are demolished. The existing flat division and the existing entrances are also cancelled. The interior organization of the new residences, the relation between them and the circulation around them is fully redesigned. 

Tsolakis Psychiko, Tsolakis Architects, 2018, Psychiko, Ψυχικό, Μονοκατοικία, Ανακατασκευή, Residence Tsolakis Psychiko, Tsolakis Architects, 2018, Psychiko, Ψυχικό, Μονοκατοικία, Ανακατασκευή, Residence

The building does not have four independent facades any more. It looks like a sculpture, characterized by the continuity of its sides. A new red veil covers the building and unifies it. The different volumes of the building point out its third dimension and create areas that are constantly changing due to light and shadow. This is a feeling that is also created by the shadows of the surrounding trees, which shape various spaces with diffident qualities. 

Tsolakis Psychiko, Tsolakis Architects, 2018, Psychiko, Ψυχικό, Μονοκατοικία, Ανακατασκευή, Residence Tsolakis Psychiko, Tsolakis Architects, 2018, Psychiko, Ψυχικό, Μονοκατοικία, Ανακατασκευή, Residence

A dominant feature of the building is its color. Inside the quiet, green and tranquil environment of P. Psychiko, we aim to harmonize the building in its context but at the same time also to mark it. This way, the building is painted with earthy but vibrant colors: red, orange, blue-green. It is not just a building any more, it gains movement and life. It works as a living organism with the ability to provoke feelings and to influence the life of both its users and non-users.

Tsolakis Psychiko, Tsolakis Architects, 2018, Psychiko, Ψυχικό, Μονοκατοικία, Ανακατασκευή, Residence Tsolakis Psychiko, Tsolakis Architects, 2018, Psychiko, Ψυχικό, Μονοκατοικία, Ανακατασκευή, Residence

Facts & Credits

Wall Insulation Baumit
Aluminum Systems Aluminco
Lighting Apleton
Wood constructions  Diedron

Photography   Mariana Bisti

Ένα ακόμη ενδιαφέρον έργο των Tsolakis Architects,εδώ!
Another interesting project by Tsolakis Architects, here!


RELATED ARTICLES