Τόπος Ανάμεσα, δίκτυο παρεμβάσεων στην περιοχή του 2ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης | Διπλωματική εργασία από τους Ανατολή Τσάια, Ευαγγελία Χορόζογλου, Γεώργιο Χατζηπαπαθεοδωρίδη

Η διπλωματική εργασία από την Ανατολή Τσάια, την Ευαγγελία Χορόζογλου, τον Γεώργιο Χατζηπαπαθεοδωρίδη αφορά την περιοχή του 2ου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενεργοποιώντας μία νεκρή ζώνη με στόχο την άρση της αστικής ασυνέχειας και την δημιουργία μίας νέας πύλης από την θάλασσα. Η νέα εγκατάσταση επιλύεται σαν συνδετήριος κρίκος ανάμεσα στο κέντρο της πόλης και στην δυτική περιοχή, την θάλασσα και την στεριά.

-text by the authors

Συνδυάζοντας χρήσεις προτεινόμενες από τον οργανισμό λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) αλλά και από την δική μας κρίση, βιώνοντας την πόλη καθημερινά και παρατηρώντας τις ανάγκες της, επιδιώκουμε την δημιουργία ενός σύνθετου, πολυδιάστατου χώρου που εξυπηρετεί ανάγκες του λιμανιού, αποδίδοντας ταυτόχρονα νέες εγκαταστάσεις πολιτισμού, άρρηκτα συνδεδεμένες με  τον χαρακτήρα της περιοχής στην οποία εντάσσεται.  

Το περίγραμμα του προβλήτα επαναχαράσσεται στρέφοντάς τον προς την πόλη και την θέα προς τον Όλυμπο και δημιουργώντας με φυσικό τρόπο όρια για τις διαφορετικές λειτουργίες των χώρων.

Δύο βασικοί άξονες  συναντιούνται στην περιοχή μελέτης . Ο ένας από Νότιο-Ανατολικά ως συνέχεια του κέντρου της πόλης και του παραλικού περιπάτου και ο άλλος από τη Βορειοδυτική πλευρά σαν συνέχεια των γραμμών του παλιού σιδηροδρομικού  σταθμού.

Στο σημείο συνάντησής τους το δάπεδο του προβλήτα ανασηκώνεται–αναδύεται αποδίδοντας έναν στεγασμένο χώρο για την εγκατάσταση των λειτουργικών ενοτήτων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα υπαίθριο κεκλιμένο καθιστικό με θέα που προσφέρεται για την λειτουργία υπαίθριων εκδηλώσεων, θερινού κινηματογράφου, συναυλιών, κλπ.

Η συνέχεια του δημόσιου χώρου, η αναζήτηση της φυγής και του κάδρου, οι διαμπερείς και ελεύθερες διαδρομές, η δημιουργία κάδρων και οπτικών φυγών που καταλήγουν σε ανοιχτά διαμπερή περάσματα είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν την σύνθεση.

Με τον τρόπο αυτό προκύπτει μία αίσθηση διαρκούς περιπλάνησης στον επισκέπτη, ο οποίος ακόμα και όταν βρίσκεται υπό το κεκλιμένο, σχεδόν αιωρούμενο δώμα-στέγαστρο, έχει την αίσθηση του ανοιχτού χώρου με μεταβαλλόμενες θέες  στο τοπίο.

Κάτω από το κεκλιμένο επίπεδο στεγάζονται χώροι με χρήσεις που κατά βάση θα εξυπηρετήσουν παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ κινηματογράφου. Κύρια λειτουργική ενότητα αποτελούν οι δύο αίθουσες εκδηλώσεων 500 και 250 ατόμων που πλαισιώνονται από το φουαγιέ και τους βοηθητικούς τους  χώρους. Χώροι workshops, βιβλιοθήκες, η ταινιοθήκη, ένα café, το πωλητήριο, το εστιατόριο και ένας χώρος περιοδικών εκθέσεων και λοιποί χώροι που αφορούν κυρίως τον κινηματογράφο πλαισιώνουν την βασική λειτουργική ενότητα.

Ο επιβατικός σταθμός του λιμανιού για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας διαμορφώνεται σε διακριτή ενότητα στο ΒΔ άκρο του προβλήτα.  Στο ΝΑ του προβλήτα βρίσκονται εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης μικρών σκαφών.

Credits & Details

Τίτλος Διπλωματικής: Τόπος Ανάμεσα, δίκτυο παρεμβάσεων στην περιοχή του 2ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης

Φοιτητικη ομάδα: Ανατολή Τσάια, Ευαγγελία Χορόζογλου, Γεώργιος Χατζηπαπαθεοδωρίδης

Επιβλέποντες καθηγητές: Θεώνη Ξάνθη, Γεώργιος Πατρίκιος, Κωνσταντίνος Κεβεντσίδης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2021


This thesis project by Anatoli Tsaia, Evaggelia Horozoglou, Georgios Hatzipapatheodoridis concerns the area of the second pier in the port of Thessaloniki,activating a buffer zone with the aim of removing the urban discontinuity and the creation of a new gate from the sea. The new installation is resolved as a connecting ring between the center of the city and in the western region, the sea and the land.

-text by the authors

Combining the uses proposed by the Port of Thessaloniki and our own crisis, experiencing the city daily and observing its needs, we seek to create a complex, multidimensional space serving the needs of the port, while at the same time rendering new cultural facilities inextricably linked to the character of the region in which it belongs.

The contours of the pier are redrawn by turning to the city and the view towards mount Olympus and creating natural limits for the different functions of the spaces. Two main axes meet in the study. One from the South-East, as a continuation of the city center and the coastal promenade and the other from the North-West, as a continuation of the old railway station lines.

At their meeting point, the pier floor rises – emerges giving a roofed space for the installation of functional modules, while at the same time creating an outdoor inclined living room with views offered for the operation of outdoor events, summer cinema, concerts, etc. The continuity of the public space, the search for the escape and the frame, the through and free routes, the creation of frames and optical fugitives that end up in open through passages are elements that characterize the composition.

This results in a sense of constant wandering to the visitor, who, even when under the inclined, almost floating rooftop, has a sense of open space with changing views of the landscape.

Beneath the inclined level are spaces with uses that will essentially serve the parallel actions of the film festival. The main functional unit consists of two venues of 500 and 250 people each, flanked by the foyer and its auxiliary spaces. Workshops spaces, libraries, the film library, a café, a shop, a restaurant and a place of periodic exhibitions and other spaces that mainly concern the cinema, frame the basic functional unit.

The passenger terminal of the port to serve the cruise is formed in a distinct section at the NW end of the pier. In the SE of the pier, there are facilities for the service of small vessels.

Plans

Credits & Details

Project Title: Midport Gateway, Intervention network in the area of ​​the 2nd pier in the port of Thessaloniki

Students: Anatoli Tsaia, Evaggelia Horozoglou, Georgios Hatzipapatheodoridis

Supervisors: Theoni Xanthi, Georgios Patrikios, Konstantinos Keventsidis

Democritus University of Thrace (DUTH)

Date: October 2021


RELATED ARTICLES