“Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και τεχνολογία για τη θάλασσα”

Το «Project C»,  αποτελεί τη διπλωματική εργασία της Χρυσής Βράντση και της Χρυσάνθης Βασιλέλη με επιβλέπουσα καθηγήτρια, τη Μαρία Βογιατζάκη. Kέρδισε το βραβείο αρχιτεκτονικής “Coup de Coeur 2019” στον παγκόσμιο διαγωνισμό αρχιτεκτονικής Leonardo da Vinci, του ιδρύματος Jacques Rougerie στην κατηγορία “Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και τεχνολογία για τη θάλασσα”. 

Με αφορμή το πρόσφατο ατύχημα στον κόλπο του Σαρωνικού, που μόλυνε πολλές ακτές της Αττικής, αλλά και το οικοσύστημα στο σύνολο του, υπήρξε ο προβληματισμός ως προς τον τρόπο που η αρχιτεκτονική, αξιοποιώντας γνώσεις από άλλα πεδία της επιστήμης, θα μπορούσε να προτείνει μία καινοτόμα αντιμετώπιση ενός τέτοιου οικολογικού ζητήματος.

Σενάριο_

Τοποθετούνται πόλοι έλξης σε καίρια σημεία σε περίπτωση εντοπισμού ποσοστού πετρελαίου σε περιοχές εντός εμβέλειας των πυλώνων ενεργοποιείται η διαδικασία της συσσώρευσης πετρελαίου.

Διαδικασία_

Drones εντοπίζουν και χαρτογραφούν την πορεία της πετρελαιοκηλίδας και στη συνέχεια διασκορπίζουν ελαιόφιλο υλικό που προσκολλάται στο πετρέλαιο.Οι πυλώνες λειτουργούν ως μαγνητικοί πόλοι και συγκεντρώνουν το νέο μείγμα γύρω τους.

Οι πυλώνες, με τη βοήθεια των drones εκκρίνουν υλικό (bio-solidifier) το οποίο στερεοποιεί το μείγμα και δημιουργεί στέρεες μορφές γύρω τους, μέσω διαδικασίας ύφανσης υλικού, έπειτα από αξιολόγηση δεδομένων.

Η διαδικασία αυτή δημιουργεί προοδευτικά, συνθήκες που μπορούν να συγκροτήσουν ένα «βιώσιμο» χώρο στην υδάτινη επιφάνεια.

Η ενεργοποίηση της δομής γίνεται έπειτα από τον εντοπισμό πετρελαίου.

Η αυτοοργάνωση του στερεού υλικού γύρω από τους πόλους έλξης διαμορφώνεται υπό την επίδραση του μαγνητικού συστήματος, τη διαδικασία πήξης και τη σύσταση του αργού (ποιότητα και ποσότητα πετρελαίου).

Επομένως, η «λύση» της κατασκευής κινείται γίνεται γύρω από κάποια πιθανά σενάρια που οδηγούν σε μία σειρά χωρικών εκδηλώσεων.

Πρόθεση αξιοποίησης του αναπτυσσόμενου πλωτού συστήματος είναι η μελλοντική κατοίκηση του.

Η χρήση των πλωτών μηχανισμών εξασφαλίζει την εξυγίανση των υδάτων αντιστρέφοντας μία συνθήκη καταστροφής, με αφετηρία μία νέα χωρική έκφραση που θα αναπτύσσεται δυναμικά στο χρόνο.

«Το Project C αποτελεί ένα μηχανισμό εξυγίανσης των υδάτων από πετρελαιοκηλίδες, ο οποίος τις μετατρέπει από μολυσμένες περιοχές, σε αρχιτεκτονικό δημιούργημα. Η ομάδα έλαβε θετικά σχόλια σχετικά με τη διεπιστημονικότητα της πρότασης και την ιδιαίτερη σημασία της για τις χώρες της Μεσογείου».


Credits & Details 

Φοιτητική ομάδα: Βασιλέλη Χρυσάνθη                 
                                  Βράντση Χρυσή

Τίτλος εργασίας:   Πειραματική Μελέτη C (άνθρακας) | Project C (carbon)

Επιβλέπουσα:        Μαρία Βογιατζάκη


RELATED ARTICLES