Lautrec Studios
Η παρούσα αρχιτεκτονική πρόταση έχει ως σκοπό τη δημιουργία 8 στούντιο για νεαρούς επαγγελματίες αλλά και φοιτητές. Το υφιστάμενο κτήριο, πρώην οικος ανοχής βρίσκεται δίπλα από κεντρική πλατεία της Λεμεσού, Πλατεία Ηρώων.

-text by the authors

Αρχικός στόχος ήταν η διατήρηση στοιχείων του υφιστάμενου κτηρίου ώστε να εναρμονίζεται με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής στην οποία βρίσκεται. Η δημιουργία ενός χώρου, όπου θα υπάρχουν οι βέλτιστες συνθήκες διαβίωσης των ενοίκων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης, χωρίς όμως να χάνεται η έννοια της ιδιωτικότητας τους.

Η αρχιτεκτονική μελέτη προτείνει τη διατήρηση ενός μέρους της πρόσοψης του υφιστάμενου κτιρίου. Οι δυό όγκοι που αποτελούν τους βασικούς πυρήνες του κτιρίου υψώνονται από το έδαφος, ώστε να δημιουργηθεί η πυλωτή στο ισόγειο και να καλυφθεί η ανάγκη για χώρο στάθμευσης.

Τα διαμερίσματα ταξινομούνται δυο ανά όροφο στον κάθε κτηριακό όγκο, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι ώστε να υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ των διαμερισμάτων και συνεπώς των ενοίκων. Στο πίσω μέρος του ισογείου,  τοποθετείται η κατακόρυφη κίνηση και το πλυσταριό, χώρος ιδιαίτερα διαμορφωμένος ώστε να λειτουργεί και σαν δευτερεύον χώρος κοινωνικοποίησης ο οποίος εκτονώνεται στην εσωτερική αυλή για τους ενοίκους.

Τα διαμερίσματα βρίσκονται σε υποχώρηση από το κεντρικό αίθριο ώστε να δημιουργείται κοινόχρηστος χώρος/ βεράντες μπροστά από αυτά. Στην όψη των όγκων τοποθετούνται κλωστρά μπροστά από τις βεράντες στη βορειοδυτική και νοτιοανατολική όψη, εξασφαλίζοντας σκίαση και ιδιωτικότητα, φιλτράροντας την οπτική επαφή μεταξύ των δυο κτιριακών όγκων και διαμερισμάτων.

Έχοντας διαφορετικό προσανατολισμό προς δύο πλευρές για κάθε διαμέρισμα πετυχαίνουμε τη διαμπερότητα της κάθε μονάδας.
Διατηρώντας την κάτοψη “ανοιχτή” με μοναδικό διαχωριστικό στοιχείο, πέρα από τον υγρό χώρο, το στοιχείο της κουρτίνας, δινεται στα διαμερίσματα η αίσθηση ενός μεγαλύτερου χώρου.Με την χρήση της κουρτίνας απομονώνεται ο χώρος της κρεβατοκάμαρας, τόσο από το εσωτερικό όσο και από τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Η απομόνωση εντείνεται και με την τοποθέτηση της κρεβατοκάμαρας στην υπερυψωμένη ξύλινη κατασκευή.

Η κατασκευή δημιουργεί αναβαθμούς δίπλα από τη κρεβατοκάμαρα που μπορούν να αξιοποιηθούν για αποθηκευτικό χώρο και καθίσματα, συνδέοντας τον εσωτερικό με τον εξωτερικό χώρο. Μπροστά από τις ξύλινες κατασκευές, προσκολλημένα στα κλωστρά, τοποθετούμε τα μεταλλικά, ανακλινόμενα καθίσματα ώστε να εντείνεται η ένωση του μέσα με το έξω, δημιουργώντας ένα ημιυπαίθριο χώρο διημέρευσης.

Η κάτοψη των διαμερισμάτων παραμένει σταθερή και στους δυο ορόφους. Η τοποθέτηση των ανθώνων και των κενών στα κλωστρα μπροστά από τα ανοίγματα των διαμερισμάτων σε διαφορετικά μεγέθη, επιτρέπει ένα παιχνίδι των όψεων. Οι εναλλαγές αύτες (κενό-πλήρες), όπου τοποθετούνται οι ανθώνες θα διαμορφώνονται από τους ενοίκους. Παράλληλα, η έντονη αυτή φύτευση είναι καθοριστική για τη δημιουργία μικροκλίματος στα διαμερίσματα.

Τέλος, στον τρίτο όροφο, καταλήγουμε στο βατό δώμα που λειτουργεί σαν κύριος κοινόχρηστος χώρος για τους ενοίκους και όχι μόνο. Η διαμόρφωση του, σχεδιάστηκε με σκοπό να έχει διαφορετικό χαρακτήρα από το υπόλοιπο κτήριο, συνδυάζοντας τους καθαρούς όγκους των διαμερισμάτων με τις καμπύλες του δώματος. Η κυκλική σκάλα προετοιμάζει το χρήστη για την εναλαγή αυτή.

Τα καθίσματα γεννιούνται από το τις καμπύλες του δαπέδου, δημιουργώντας μια συνοχή του χώρου. Στο πίσω μέρος του ορόφου θα πραγματοποιούνται προβολές, δημιουργώντας έτσι ένα υπαίθριο σινεμά.

Credits & Details

Τίτλος έργου:                            Lautrec Studios

Τυπολογία:                                Σύμπλεγμα διαμερισμάτων

Εμβαδόν:                                   305 τ.μ.

Τοποθεσία:                                Λεμεσός, Κύπρος

Έτος:                                          Δεκέμβριος 2020

Φοιτήτριες Αρχιτεκτονικής:  Κυριακίδου Βασιλίνα, Μαυρομουστάκη Κατερίνα


______________________________________________________

Lautrec Studios
The present architectural proposal aims to create 8 studios for young professionals and students. The existing building, former brothel, is located next to a central square of Limassol, Heroes Square.

Our initial goal was to preserve elements of the existing building in order to harmonize it with the special architectural character of the area where it’s located. The design of an environment in which the optimum living standards of the tenants can be balanced with the possibility of socialization, without compromising the sense of their privacy.

The two volumes that constitute the main cores of the building, are raised from the ground, to create the “pilotis” and meet the need for parking spaces. For each building volume, the apartments are subdivided into two per floor and are positioned to create a dialog between the apartments and therefore the tenants. At the back of the ground floor, the “laundry room” is placed and expanded in the inner courtyard, specially designed to function as a secondary socialization space for the tenants.The apartments are located in a retreat from the main patio to create verandas in front of them. Facing the two volumes, ventilation blocks are placed in front of the verandas on the northwest and southeast sides, ensuring shade and privacy, filtering the visual contact between the two building volumes and apartments.

Having a different orientation on both sides for each apartment we achieve the permeability of each unit. Keeping them “open plan” with a unique dividing element, the curtain, gives to the apartments the feeling of a larger space. By using the curtain we isolate the bedroom area, both from the inside and outside of the building.The seclusion is intensified by the placement of the bedroom in the elevated wooden structure that creates stairs next to the bedroom, which can be used for storage and seating, connecting the interior with the exterior area. In front of the wooden structures, attached to the ventilation blocks, we place the metal folding seats creating a semi-outdoor living space.The floor plan of the apartments remain the same on both floors. The placement of the planting and the gaps in different sizes, in the ventilation blocks in front of the openings of the apartments, allows differentiation of the facades. These alterations (empty – complete), where the pots are placed will be formed by the tenants. Simultaneously, this intense planting is crucial for creating a microclimate in the apartments.

Finally, on the third floor, we end up in the terrace that functions as the main common area for the tenants. Its configuration was designed to have a different character from the rest of the building, combining the clean volumes of the apartments with the curves of the roof. The circular staircase prepares the user for this transformation.

The seats are born out of the curves of the floor, creating a cohesion of space. Screenings will take place at the rear of the terrace, thus creating an open air cinema.


Credits & Details

Project title:                    Lautrec Studios 

Typology:                        Apartment blocks

Area:                                305 m2

Date:                                December 2020

Architecture students: Kyriakidou Vasilina, Mavromoustaki Katerina


RELATED ARTICLES