Κόμβος: Επανάχρηση και Αποκατάσταση του παλιού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων | Διπλωματική εργασία από τον Παναγιώτη Αντωνέλλο και την Αρσινόη Νάσιουμια

Κόμβος: Επανάχρηση και Αποκατάσταση του παλιού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διπλωματική εργασία από τον Παναγιώτη Αντωνέλλο και την Αρσινόη Νάσιουμια. Στόχος της εργασίας είναι η αρχιτεκτονική επίλυση και η επανένταξη του κτιρίου στην πόλη των Ιωαννίνων.

ΟΨΗ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΟΜΠΟΛΗΣ

Η αποκατάσταση κτιρίων λαμβάνει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο εξαιτίας της συσσώρευσης ιστορικού κτιριακού αποθέματος και της ανάγκης διαχείρισης του.

Το Παλιό Πανεπιστήμιο και πιο συγκεκριμένα η αποκατάσταση και η επανάχρηση του ως κτίριο εστιών αποτέλεσε στόχο της συγκεκριμένης διπλωματικής.

Αρχικά αναλύθηκε η θέση του κτιρίου στην πόλη όταν κατασκευάστηκε αλλά και η θέση που λαμβάνει σήμερα δίνοντας την δυνατότητα μίας μελλοντικής πρόβλεψης. Επίσης σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ανάλυση των κατασκευαστικών φάσεων του συγκροτήματος κτιρίων καθώς και οι μεταγενέστερες προσθήκες που έγιναν μέχρι την ολοκλήρωση του.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το κτίριο μπορεί πλέον να μην χρησιμοποιείται σε όλη του την έκταση αλλά αρχικά κατασκευάστηκε για εκπαιδευτικούς λόγους με το τωρινό ιδιοκτησιακό καθεστώς του να δυσχεράνει την αξιοποίηση του. Η αξιοποίηση του είναι μερική στο τμήμα που έχει ανακαινιστεί φιλοξενώντας δημόσιες υπηρεσίες με το μεγαλύτερο μέρος του να παρακμάζει.

ΟΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΟΜΠΟΛΗΣ

Το γεγονός αυτό προσπάθησαν να ανατρέψουν πολλές προτάσεις από διάφορους φορείς με σενάρια αξιοποίησης του ως κτίριο εστιών, ως το νέο δημαρχείο της πόλης, ως μουσείο σύγχρονης τέχνης, ως μουσείο τυπογραφίας και πολλά αλλά. Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι ποιο από τα σενάρια αυτά είναι το επικρατέστερο και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στην αρχική παραχώρηση του οικοπέδου για εκπαιδευτικούς λόγους;

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ

Το σενάριο που επιλέγεται λοιπόν είναι η χρήση του κτιρίου για την στέγαση φοιτητών εξαιτίας της μεγάλης έλλειψης δωματίων σε συνδυασμό με την ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε νέα τμήματα και σχολές.

BIRD EYE VIEW ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Για το λόγο αυτό αναλύονται οι υπάρχουσες φοιτητικές εστίες της πόλης και συγκρίνονται μεταξύ τους. Έτσι προκύπτουν διάφορα συμπεράσματα σε σχέση με τις εστίες με το σημαντικότερο να είναι η έλλειψη κοινόχρηστων χώρων για τους φοιτητές και η μη ικανοποίηση τους με τα μικρά δωμάτια που τους προσφέρονται.

Τα δωμάτια αυτά παρουσιάζουν διαφορές και χωρίζονται σε πέντε τύπους ανάλογα με τα τετραγωνικά που καταλαμβάνουν και τους χώρους που διαθέτουν. Ως πέμπτος τύπος δωματίου εστιών αντιμετωπίζεται το δωμάτιο του ξενοδοχείου εξαιτίας της υπενοικίασης δωματίων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λόγω της έλλειψης δομών.

ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΙΘΡΙΟΥ

Οι πέντε τύποι δωματίων συγκρίνονται με άλλους χώρους προσωρινής διαμονής ώστε να προκύψουν οι κατάλληλοι χώροι για την στέγαση των φοιτητών στο Παλιό Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κατά την αρχιτεκτονική πρόταση το κτίριο διατηρείται στο μεγαλύτερο μέρος του με λίγες καθαιρέσεις στα ξεχωριστά στατικά κτίρια του. Επίσης αναδεικνύεται η ανάγκη συνομιλίας του με την γύρω περιοχή αλλά και σε μεγαλύτερη κλίμακα με την πόλη.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

Η απαιτούμενη εξωστρέφεια επιτυγχάνεται μέσω μίας διαδρομής ενδιάμεσων χώρων, στο εσωτερικό του κτιρίου κόμβου. Οι χώροι αυτοί απευθύνονται και στους φοιτητές αλλά και στους κατοίκους της πόλης.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η κίνηση στο κτίριο είναι σπειροειδής ξεκινώντας από την ισόγεια στάθμη και καταλήγοντας στην ανώτερη. Εξυπηρετείται από τέσσερις πυρήνες και οδηγεί σε προσβάσιμα για όλους και μη προσβάσιμα τμήματα όπως τα δωμάτια των φοιτητών.

Τα δωμάτια, οι πιο εσωστρεφείς χώροι, χωρίζονται ανάλογα με τα τρία μοντέλα κατοίκησης, την κατ-οίκηση, την συν-οίκηση και την συλλογική κατοίκηση σε αυτόνομα δωμάτια, συγκροτήματα δωματίων και δωμάτια με κοινόχρηστους χώρους. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να ανταποκρίνονται στις διάφορες και διαφορετικές ανάγκες των φοιτητών. Ανάγκες που ολοένα και αναπροσδιορίζονται.

Plans

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Α-Α
ΤΟΜΗ Γ-Γ
ΤΟΜΗ Β-Β
ΤΟΜΗ Δ-Δ

Credits & Details

Φοιτητική Ομάδα: Παναγιώτης Αντωνέλλος & Αρσινόη Νάσιου

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιάσονας Πανταζής

Επιτροπή Αξιολόγησης: Ιάσονας Πανταζής, Νικόλαος Πατσαβός, Κορνηλία Φιλοξενίδου

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


RELATED ARTICLES