Το 8ο OPEN HOUSE Athens διεξηχθή διαδικτυακά στις 24-27 Ιουνίου 2021 μέσω Virtual Tours, που θα πλαισιωθούν από διάφορες παράλληλες δράσεις όπως το OPEN OFFICE.

Η δράση έχει ως στόχο να αναδείξει το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, συστήνοντας στο κοινό καταξιωμένους, αλλά και ανερχόμενους αρχιτέκτονες, που ξεχωρίζουν στον εργασιακό τους κλάδο. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους αρχιτέκτονες και το κοινό έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τις συνθήκες, τον τρόπο και τον χώρο μέσα στον οποίο εργάζονται. Ένα από τα αρχιτεκτονικά γραφεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι το Aristides Dallas Architects.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο του Αριστείδη Ντάλα ιδρύθηκε στην Τήνο και αρχικά λειτουργούσε ως ένα κλασικό αρχιτεκτονικό γραφείο, που εκτός των άλλων ασχολούταν με γραφειοκρατικά ζητήματα, αλλά διατηρώντας μία συνεχή εξέλιξη ανά τα χρόνια. Το 2018 το γραφείο επεκτάθηκε με παράρτημα στην Αθήνα και από το 2020 τα γραφεία φιλοξενούνται σε έναν ανακαινισμένο χώρο που μέχρι σήμερα η ομάδα του γραφείο βρίσκεται εκεί. Η ομάδα αποτελείται από 25 αρχιτέκτονες στο σύνολο της, συμπεριλαμβανομένων και των δύο γραφείων. 

Παρόλη τη χωρική διπολικότητα, το αρχιτεκτονικό γραφείο είναι δομημένο ως μία ομάδα. Τα έργα με τα οποία ασχολείται το γραφείο ποικίλουν σε θεματικές και σε κλίμακες, από μία μικρή αναικαίνιση έως μία μεγάλης κλίμακας χωροταξική ανάπλαση οικισμών.

Σύμφωνα με τον Αριστείδη Ντάλα, πηγή έμπνευσης αποτελεί ο τόπος και μέσω της ανάλυσης των στοιχείων που αποτελούν τον χώρο, προκύπτει ο σχεδιασμός, που στοχεύει στην ενδυνάμωση χαρακτηριστικών που τον αναδεικνύουν. Η περιήγηση και η ανάλυση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, καθώς και η επεξεργασία των πληροφοριών που αφορούν την ιστορία του τόπου, δίνουν το έναυσμα για αρχιτεκτονική σύνθεση.

Το γραφείο δεν διαθέτει μία συγκεκριμένη σχεδιαστική προσέγγιση αλλά λειτουργεί συλλογικά, με σκοπό την παραγωγή δημιουργικών αποτελεσμάτων. Σημαντική στην εξέλιξη του έργου, αποτελεί η κεντρική ιδέα, που προκύπτει από τις παραπάνω μεθόδους και μέσω της ανάπτυξης αυτών διαμορφώνεται το concept του κάθε έργου. Το concept περιλαμβάνει την ατμόσφαιρα ενός χώρου και την εμπειρία του χρήστη μέσα σε αυτόν. Επιπροσθέτως, λαμβάνεται υπόψιν η ένταξη των παραγώμενων στοιχείων στον τόπο αλλά και στον χρόνο. Τέλος, σημαντική αποτελεί η κατανόηση των αναγκών του χρήστη σε όλες τις εκφάνσεις τους, για την δημιουργία ένος χώρου που θα εξυπηρετεί αυτές. 

Σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα Αριστείδη Ντάλα, αν θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την αρχιτεκτονική του θα την θεωρούσε ως την τέχνη του ελάχιστου, δηλαδή να επιτυγχάνεται η κατανόηση του έργου και της κεντρικής ιδέας μέσα από την πιο λιτή και περιεκτική μέθοδο.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης ενός έργου εμπεριέχει τη συλλογή στοιχείων που αφορούν τις ανάγκες και της απαιτήσεις του χρήστη με σκοπό την πλήρη κάλυψη αυτών μέσω των παραγώμενων στοιχείων. Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή επίσκεψη στον χώρο για την κατανόηση όλων των στοιχείων που επριλαμβάνουν τον τόπο. Στη συνέχεια, η διαδικασία οδηγεί σε διοργάνωση workshop με την ομάδα σχεδιασμού για την δημιουργία του νέου χώρου.

Μία τυπική ημέρα στο γραφείο δεν υφίσταται και συνεχώς μεταβάλλεται με στόχο την δημιοργία σε καθημερινή βάση. Ο χώρος του γραφείου δεν αποτελεί περιορισμό, καθώς όλα τα πεδία της πόλης μπορούν να αποτελέσουν σημεία έμπνευσης και παραγωγής υλικού. Η συνολική ομάδα του γραφείου διαιρείται σε μικρότερες ομάδες, όπου η κάθεμια αναλαμβάνει ένα project. Μέσω των meeting, όλες οι υπομάδες καλούνται να ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν ιδέες.

Επιθυμία του Αριστείδη Ντάλα είναι το γραφείο να σχεδιάσει ένα project με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα όπου να αναφέρεται στην κοινωνία και να την ενισχύει με κάθε μέθοδο μέσα από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που θα σχεδιαστούν.

Ένα πρόσωπο που έχει επηρεάσει τον Αριστείδη Ντάλα αποτελεί ο δάσκαλός του Τάσης Παπαιωάννου, τον οποίο θεωρεί ως τον “αρχιτεκτονικό του πατέρα” και αποτελεί ένα πρόσωυπο που έχει καθορίσει την αρχιτεκτονική πορεία του Αριστείδη Ντάλα.

Μία συμβουλή προς τους νέους αρχιτέκτονες από τον Αριστείδη Ντάλα, είναι να αγαπούν αυτό που κάνουν και να βρίσκονται συνεχώς σε επαγρύπνηση, παρατηρώντας τα στοιχεια που τους περιβάλλουν.

Μπορείτε να δείτε όλη τη συνέντευξη εδώ.


RELATED ARTICLES