HONEYCOMB / ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 9ου εξαμήνου / Ε.Μ.Π. / ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΑΔΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ / ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ -ΣΙΛΕΝΑ ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ / ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δ.ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Α.ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ

Αυτή η εργασία είναι το αποτέλεσμα της έρευνας η οποία έγινε κατά τη διάρκεια ενός ειδικού μαθήματος στο Ε.Μ.Π, το οποίο έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στον παραμετρικό σχεδιασμό μέσω της χρήσης του προγράμματος Grasshopper. Στόχος μας ήταν η παραγωγή μιας ευμετάβλητης μορφής η οποία θα μπορεί να παραμορφώνεται αναλόγως ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του εκάστοτε χώρου όπου θα τοποθετείται και παράλληλα να προσαρμόζεται μέσω της μορφολογίας της σε μία πληθώρα λειτουργιών.
 
Από το να διαχωρίζει χώρους και να φιλτράρει το φως και την όραση, μέχρι και το να λειτουργεί ως βιβλιοθήκη ή αποθηκευτικός χώρος, το στοιχείο αυτό εμπνέεται την οργανική του μορφή από τη φύση και πιο συγκεκριμένα από τις κυψέλες των μελισσών [Honeycombs]. Ως βασικό γεωμετρικό στοιχείο επιλέχθηκε το εξάγωνο λόγω της στατικής του ικανότητας αλλά και της δυνατότητάς του να συνδυαστεί και να παραμορφωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με σκοπό την παραγωγή της ημιδιαφάνειας και του ελεγχόμενου πορώδους στοιχείου που χρειάζεται στους χώρους αυτούς. Μετά από μια σειρά πειραματισμών με τη μορφή και τη λειτουργία αποτυπώσαμε μια φάση από την διαδικασία παραμόρφωσης του Honeycomb, η οποία καλύπτει τα αισθητικά και στατικά κριτήρια.
 
Πιο πρακτικά, διαμορφώσαμε ένα πλήρως ελεγχόμενα παραμετροποιήσιμο περίγραμμα μέσω της χρήσης του Grasshopper. Στην πορεία, εφαρμόσαμε το HoneyComb VB.net script στο αρχείο του grasshopper ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα εξάγωνα στην υπάρχουσα γεωμετρία. Στο τέλος της εργασίας, η τελική μορφή που παράχθηκε στο grasshopper δόθηκε για κατασκευή. Η κατασκευή έγινε σε 3d printer και η διάρκειά της ήταν 127 ώρες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το blog Digital[Sub]stance από το οποίο πήραμε το HoneyComb VB.net script.


Ομάδα σχεδιασμού : Αγγελική Λαμπαδά , Άρτεμις Καραϊσκου , Μαριάννα Σταυρίδου , Μαρία – Σιλένα Πατσαλίδου
Διδακτική ομάδα : Δ.Παπαλεξόπουλος , Α.Σταυρίδου
 
ΕΝ

This project is the outcome of a research elaborated during a course at the NTU Athens, aiming to introduce students to parametric design through the use of Grasshopper. Our intention was to produce a form that would be easily transformed in order to service the needs of every individual space in which it could be situated and at the same time adapt through its morphology to a variety of functions. From separating space and filtering light and vision, to functioning as a library or a multi-storage space , this element derives its organic form from nature and more specifically from honeycombs. The Hexagon was chosen as primitive module due to its static efficiency and possibility to be combined and deformed in many different ways, in order to produce the essence of semi-transparency and controlled porosity needed in those spaces. After a series of experimentations with form and function we have ‘captured’ a transformation phase of the Honeycomb that serves both aesthetic and static criteria. More practically, we formed a nurbs-based , dimensional boundary, fully parametrical, with the use of the grasshopper. Later on, the HoneyComb VB.net script was applied to the definition in order for the hexagons to be fitted on the morphology of the structure. At the end of the project the final definition was given for fabrication. A 3d printer machine was used for the production of the final object. The production procedure lasted 127 hours. We would like to thank the blog Digital[Sub]stance that provided us with the HoneyComb VB.net script.

Design Team : Angeliki Labada , Artemis Karaiskou , Marianna Stavridou , Maria – Silena Patsalides
Professors : D.Papalexopoulos , A.Stavridou
 
Other sources : http://digitalsubstance.wordpress.com/
 
Archisearch - ΔιάγραμμαΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Archisearch - ΔιάγραμμαΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Archisearch - Βήματα GrasshopperΒΗΜΑΤΑ GRASSHOPPER
Archisearch - ΟροφήΟΡΟΦΗ
Archisearch - ΟροφήΟΡΟΦΗ
Archisearch - ΕσωτερικόΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Archisearch - ΕσωτερικόΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

RELATED ARTICLES