Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Κελλάριου Όρμου στη Θεσσαλονίκη | Διπλωματική εργασία από τον Μιχαήλ Γιαπιτζόγλου

text in EN, GR

Ο άξονας της Νέας Παραλίας καταλήγει στο Μέγαρο Μουσικής, πίσω από το οποίο βρίσκεται ο Κελλάριος Όρμος, ο αναξιοποίητος αυτός αστικός χώρος, που αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας από τον Μιχαήλ Γιαπιτζόγλου. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι μια σχεδιαστική πρόταση με σκοπό την ενσωμάτωση του Κελλάριου Όρμου στην ευρύτερη περιοχή δημιουργώντας έναν νέο δημόσιο αστικό χώρο αλλά και συνεχίζοντας το παραλιακό μέτωπο. 

-κείμενο από τους δημιουργούς

Ο άξονας της Νέας Παραλίας (Ν.Π), η πρόσφατα σχεδιασμένη πεζοδρομημένη προκυμαία της Θεσσαλονίκης, δείχνει μια προγραμματική ποικιλομορφία ενσωματώνοντας παράλληλα στοιχεία του φυσικού τοπίου στον αστικό ιστό.

Ο παραλιακός πεζόδρομος στην υφιστάμενη κατάσταση, καταλήγει στο Μέγαρο Μουσικής, πίσω από το οποίο βρίσκεται ο Κελλάριος Όρμος, ο αναξιοποίητος αυτός αστικός χώρος, που αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η περιοχή μελέτης, οριοθετείται από τη λεωφόρο Μαρία Κάλλας, που περικλείει τον κόλπο και βρίσκεται μεταξύ του Μεγάρου Μουσικής και της Λέσχης Θαλάσσιων Σπορ, που βρίσκεται ανάμεσα στον κτισμένο ιστό της πόλης και την άκρη του νερού.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι μια σχεδιαστική πρόταση για ολόκληρο τον Κελλάριο Όρμο, με στόχο την ενσωμάτωσή του στην ευρύτερη περιοχή δημιουργώντας έναν νέο δημόσιο αστικό χώρο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει τη συνέχιση του παραλιακού μετώπου της Ν.Π., χωρίς να ορίζεται ένα νέο τέλος, αλλά μια βάση για την επέκτασή του, κατά μήκος της ακτογραμμής του Θερμαϊκού κόλπου.

Κύρια σχεδιαστική ιδέα είναι η αμοιβαία διείσδυση της πόλης στη θάλασσα και της θάλασσας στην πόλη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διείσδυσης του νερού στον αστικό ιστό και του επαναπροσδιορισμού του ορίου της ακτογραμμής. Κανάλια νερού εισχωρούν στο αστικό τοπίο, ενώ σχηματισμοί όπως προβλήτες και καθιστικά σκαλοπάτια προεξέχουν προς τη θάλασσα, δημιουργώντας μια κυματοειδή νέα ακροθαλασσιά.

Δημιουργείται έτσι ένας νέος δημόσιος χώρος, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να συγκεντρωθούν και να ασχοληθούν με δραστηριότητες, σε ένα νέο χώρο της πόλης, ο οποίος θα ενσωματωθεί με την υπάρχουσα παραθαλάσσια διαδρομή και θα ενσωματώσει εκ νέου το αναξιοποίητο κενό οικόπεδο στον αστικό ιστό, μέσω σχεδιαστικών κινήσεων όπως, ο ποδηλατόδρομος, ο παραλιακός χώρος περιπάτου, καθιστικές ζώνες, αλέες περιπάτου με ποικίλη βλάστηση, χώρος εκδηλώσεων με κιόσκι, δημοτικό κήπο, παιδική χαρά και τέλος την προσθήκη στάσης σκαφών, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να επιβιβαστούν στα σκάφη της υφιστάμενης θαλάσσιας συγκοινωνίας στον κόλπο του Θερμαϊκού.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την εργασία εδώ 

Στοιχεία έργου

Τίτλος έργου Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Κελλαρίου Όρμου στη Θεσσαλονίκη

Tύπος έργου Διπλωματική εργασία

Φοιτητής Μιχαήλ Γιαπιτζόγλου

Ολοκλήρωση διπλωματικής Οκτώβριος 2021

Επιβλέπων καθηγητής Κωνσταντίνος Μπούρας

Σχολή Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2021


The axis of Nea Paralia (N.P), currently ends at the Concert Hall, behind which is Kellarios Ormos and its unutilized urban space, which constitutes the field of study of this diploma thesis by Michael Giapitzoglou. The aim of this thesis is a design proposal for the entire Kellarios Ormos aiming at integrating it into the wider area by creating a new public urban space for the city while rendering it a continuation of N.P.’s coastal front.  

-text by the authors

The axis of Nea Paralia (N.P), the recently designed pedestrian waterfront of Thessaloniki, demonstrates programmatic diversity while embedding views of the natural landscape in the urban fabric. The promenade currently ends at the Concert Hall, behind which is Kellarios Ormos and its unutilized urban space, which constitutes the field of study of this diploma thesis.

Delimited by Maria Callas avenue, which engulfs the bay, the area of study lays between the Concert Hall and the Water Sports Club, located between the built city fabric and the water edge.

The aim of this thesis is a design proposal for the entire Kellarios Ormos, aiming at integrating it into the wider area by creating a new public urban space for the city of Thessaloniki, while rendering it a continuation of N.P.’s coastal front, without defining a new end, but a basis for its expansion, along the coastline of Thermaikos Gulf.

The main design idea is the reciprocal permeation of the city into the sea and respectively, vice-versa, the penetration of the water into the urban fabric, through the redefining of the shoreline boundary. Strips of water enter the urban landscape, while formations like piers and sitting steps protrude towards the sea, creating an undulating new water edge.

A new public space will be created where people can gather and engage in activities, in a new city park, which will be and will re-integrate the inactive vacant lot into the urban fabric, through design gestures such as a bike lane, a waterfront walk and sitting area, promenade alleys with diverse vegetation, an event open space with a kiosk, public cultivation gardens, playgrounds, and the addition of a boat stop where people can board the vessels of the existing water transport in the bay of Thermaikos.

You can find the whole project here

Plans

Facts & Credits

Project title Reconstruction of the surrounding area of Kellarios Ormos in Thessaloniki

Project type Diploma Thesis

Student Michael Giapitzoglou

Project completion October 2021

Supervising Professor: Constantine Bouras 

Faculty Department of Interior Architecture, University of West Attica, 2021


RELATED ARTICLES