"Κύματα Κάθαρσης": Παραθαλάσσιο Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην Πάφο | Διπλωματική Εργασία της Ιφιγένειας Καψοσιδέρη

text in EN, GR

Η παρούσα διπλωματική εργασία της Ιφιγένειας Καψοσιδέρη είναι αποτέλεσμα μιας αναλυτικής έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας με τίτλο «Φύσις Ίαση | Χώροι Σχεδιασμένοι Να Θεραπεύουν: Η Συμβολή Της Αρχιτεκτονικής Και Της Φύσης Στη Θεραπεία» και η οποία διερευνά το αντίκτυπο της αρχιτεκτονικής και της φύσης στην ψυχική υγεία τόσο μέσω βιβλιογραφικής έρευνας αλλά και μέσω της συγκριτικής ανάλυσης μελετών περίπτωσης.

Αποτέλεσμα της έρευνας αποτελούν οι αρχές και τα εργαλεία σχεδιασμού χώρων υγειονομικής περίθαλψης. Τα ευρήματα αυτά έθεσαν τις βάσεις για τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία σχεδιασμού.

Αντικείμενο λοιπόν της συγκεκριμένης Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί ο σχεδιασμός ενός κέντρου ψυχικής υγείας με θεραπευτικούς κήπους το οποίο βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα.

Εφαρμόζονται επίσης οι αρχές του βιοφιλικού σχεδιασμού για την προώθηση της ολιστικής θεραπείας και ευεξίας.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτού του κέντρου είναι η ενσωμάτωση της εικαστικής θεραπείας, όπου η δημιουργική έκφραση γίνεται ένα ισχυρό μέσο για τη θεραπεία.

Ως απάντηση στην έλλειψη εγκαταστάσεων ψυχικής υγείας στην περιοχή και στην ανάγκη για καλά σχεδιασμένους δημόσιους χώρους, το έργο αυτό προβλέπει τη δημιουργία ενός κέντρου ψυχικής υγείας που εναρμονίζεται με τη φύση και βελτιώνει τη συνολική ποιότητα ζωής της κοινότητας.

Στοιχεία έργου

Τίτλος εργασίας: “Κύματα Κάθαρσης”: Παραθαλάσσιο Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην Πάφο
Τυπολογία: Διπλωματική εργασία
Εξεταστική περίοδος: Σεπτέμβριος 2023
Φοιτήτρια: Καψοσιδέρη Ιφιγένεια
Επιβλέπων: Δημήτριος Κονταξάκης
Σχολή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Kείμενο: Καψοσιδέρη Ιφιγένεια


The present Diploma thesis by Ifigeneia Kapsosideri is the result of an analytical research which was carried out in the context of a research project entitled “Phisis Iasi | Spaces Designed to Heal: The Contribution of Architecture and Nature to Healing”, which explores the impact of architecture and nature on mental health through both a literature review and a comparative analysis of case studies.

The outcome of the research is a set of principles and tools for designing healthcare spaces. These findings laid the foundation for this thesis design work.

Thus, the subject of this Thesis is the design of a mental health centre with therapeutic gardens located by the sea.

The principles of biophilic design are also applied to promote holistic therapy and wellness. A key feature of this centre is the integration of art therapy, where creative expression becomes a powerful tool for healing. In response to the lack of mental health facilities in the area and the need for well-designed public spaces, this project envisions the creation of a mental health center that harmonizes with nature and improves the overall quality of life in the community.

Facts & Credits 

Project title: “Waves of Katharsis” : Seaside Mental Health Centre in Paphos 
Typology: Diploma Thesis
Academic semester: September 2023
Student: Ifigeneia Kapsosideri
Supervisor: Dimitris Kontaxakis
Institution: Aristotle University of Thessaloniki
Text: Ifigeneia Kapsosideri


RELATED ARTICLES