The rebirth of an architectural & cultural organisation. | Branding and new website for the Centre for Mediterranean Architecture (CAM) curated by Design Ambassador

text in EN, GR

Παρουσίαση του νέου branding και της ιστοσελίδας για το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (CAM), έναν αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό οργανισμό που στεγάζεται στο Μεγάλο Αρσενάλι, ένα κτίριο του 15ου αιώνα στο λιμάνι των Χανίων στην Κρήτη. Σκοπός του είναι να προωθήσει την αρχιτεκτονική και τις αξίες που απορρέουν από αυτήν, προσεγγίζοντας το κοινό και διευρύνοντας την κατανόησή του για αρχιτεκτονικά θέματα.

Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου ιδρύθηκε το 1996 και σκοπό έχει την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και των αξιών που απορρέουν από αυτή, προσεγγίζοντας το κοινό και διευρύνοντας την κατανόησή του σε θέματα αρχιτεκτονικής. Από το 2002 στεγάζεται στο Μεγάλο Αρσενάλι, ένα κτίριο του 15ου αιώνα στο λιμάνι των Χανίων, όπου και έχει διοργανώσει μία πληθώρα εκδηλώσεων, εκθέσεων και άλλων δράσεων. Πρόκειται για έναν σύγχρονο και αξιόπιστο φορέα αρχιτεκτονικής και πολιτισμού, ο οποίος μετατρέπει μια τοπική προσπάθεια σε έναν θεσμό με εξαιρετικά δυναμική προοπτική.

Ο ρόλος μας, μαζί με την Design Ambassador, ήταν να βοηθήσουμε τον οργανισμό να αναγεννηθεί με νέα, δυναμική εικόνα, ενώ σημαντικό ζητούμενο ήταν να διευρύνει τους ορίζοντές του, προσεγγίζοντας ένα νέο, πιο απαιτητικό κοινό, καθώς και να επανατοποθετηθεί στο υφιστάμενο κοινό μέσω των δράσεων του.

Η νέα οπτική ταυτότητα του φορέα εκφράζει βασικούς στρατηγικούς στόχους του, όπως η εξωστρέφεια, η σύγχρονη ματιά, η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, η διεύρυνση του κοινού του και το άνοιγμα σε συνεργασίες με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα αρχικά CAM λογοτυπούν το όνομα Center for Mediterranean Architecture ή Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, και γίνονται σύμβολο για την προβολή του φορέα εντός και εκτός συνόρων.

Στην καρδιά του CAM βρίσκεται η αρχιτεκτονική, αφού το Μεγάλο Αρσενάλι είναι κυριολεκτικά ο «τόπος» όπου ζωντανεύει η αρχιτεκτονική σκέψη. Τόσο η ιστορικότητα του κτιρίου, όσο και η δράση του σε επιστημονικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο, συνοψίζεται στην εμβληματική του όψη. Το λογότυπο προκύπτει από τη συμπαγή και ορθόγωνη φόρμα του κτιρίου, μαζί με το χαρακτηριστικό δίλοβο (παράθυρο με αψιδωτές απολήξεις), ένα στοιχείο με μεγάλο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

Έτσι, η αρχιτεκτονική πρωταγωνιστεί στη νέα οπτική ταυτότητα, με έναν έντονο, γεωμετρικό τρόπο που χαρακτηρίζει τον φορέα και τις δράσεις του. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε μία custom γραμματοσειρά που, σε συνδυασμό με την έντονη χρωματική παλέτα, ενισχύουν την ταυτότητα του CAM και γίνονται ευέλικτο εργαλείο για τη σύνδεσή του με το κοινό και την επίτευξη των στόχων του γενικότερα. Με ανανεωμένο όραμα και ταυτότητα, το CAM αναδεικνύεται ως κέντρο αναφοράς για την αρχιτεκτονική στη Μεσόγειο.

Ομάδα – AG Design Agency
Δημιουργική διεύθυνση: Αλέξανδρος Γκαυριλάκης
Επιμέλεια: Design Ambassador
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Σοφία Πλιακοπανου
Copy: Κυριάκος Σπύρου
UI/UX: Κίκα Τικερίδου
Coding: Μάυρα Μεταξά
Animation: Νεκτάριος Καρανίκας

Team-Cam: 
Γιάννης Γιαννακάκης
Μανώλης Παπαδάκης
Γιώργος Καλλιγέρης
Αντρέας Θεοδωρίδης
Πέννυ Χωραφά
Πέτρος Παττακός 


Branding and new website for the Centre for Mediterranean Architecture (CAM) an architectural & cultural organisation housed in the Great Arsenal, a 15th-century building at the port of Chania, Crete. Its purpose is to promote architecture and the values that derive from it, by reaching out to the public and expanding their understanding of architectural matters.

The Centre in history

The Centre for Mediterranean Architecture (CAM) was founded in 1996 and its purpose is to promote architecture and the values that derive from it, by reaching out to the public and expanding their understanding of architectural matters. Since 2002, it is housed in the Great Arsenal, a 15th-century building at the port of Chania, Crete, where it has organised numerous events, exhibitions and other activities. It is a contemporary and respected organisation for architecture and culture, which transforms a local effort into an institution with an exceptionally dynamic potential.

New Era

Our role, together with Design Ambassador, was to assist the organisation’s rebirth with a new, dynamic image; meanwhile, an important requirement was for CAM to expand its horizons by approaching a new, more demanding audience, as well as to reposition itself in relation to its existing audience through its activities.

The organisation’s new identity expresses its fundamental strategic objectives, such as extroversion, a contemporary outlook, the promotion of architecture, audience development and reaching out for collaborations with other institutions in Greece and abroad. The initials CAM become the logo for Centre for Mediterranean Architecture (corresponding to the Greek KAM), and function as the symbol that promotes the organisation locally and internationally.

At CAM’s heart lies architecture itself, since the Great Arsenal is literally the locus where architectural thought comes to life. The building’s historic character, as well as its activities on a scientific, educational, and cultural level, are summed up in its emblematic appearance. The logo is therefore based on the building’s solid and orthogonal form, combined with the signature ‘dilovo’ (a window with arched tips), an element of great architectural interest.

 

An integrated visual language

Architecture thus becomes the protagonist of the new visual identity, with a bold, geometric style that characterises the organisation and its activities. Following that approach, a custom font has been created that, in combination with the vivid colour palette, reinforce CAM’s identity and become a versatile tool for its connection to the public and the achievement of its goals in general. With a renewed vision and image, CAM stands out as a point of reference for architecture in the Mediterranean.

Team – AG Design Agency
Creative Direction: Alexandros Gavrilakis
Curation: Design Ambassador
Art Direction: Sofia Pliakopanou
Copy: Kyriakos Spirou
UI/UX: Kika Tirekidou
Coding: Mayra Metaxa
Animation: Nektarios Karanikas

Team-Cam: 
Yiannis Giannakakis
Manolis Papadakis
George Kalligeris
Andreas Theodoridis
Penny Chorafa
Petros Pattakos

Full Case Study: https://agdesignagency.com/work/center-for-mediterranean-architecture/

https://www.behance.net/gallery/154900527/Center-for-Mediterranean-Architecture


RELATED ARTICLES