Κοσμηματοπωλείο στην Αλεξανδρούπολη | Reizi Architecture

text in EN, GR

edited text provided by the architect – The jewellery shop is located in the central area of Alexandroupolis. The aim of the renovation study was to create a contemporary and functional space for the owner and visitors, as well as a space for the promotion of the goods inspired by a museological approach for their placement and lighting. The central morphological idea relies on the reflections created by the diamond, depicted as recesses or protrusions of the space, faces and surfaces, as the basic lines of the design and integration of volumes, facades, inner expansions and materials of the space. Dark shades were selected in combination with the colors of copper and walnut. Copper is used in linear aerial decorative elements that create contrasts with balance and shine that create intensity in an intentional dark space. The study of lighting aimed at highlighting all these elements and give a “dramatic” atmosphere. The store has distinct boundaries in the operating areas: at the entrance the two sides of the shop are the customer service and the product display area, while in the background, a space of minimum dimensions has been created that refers to a museum showroom, so that the visitor can easily see the seasonal merchandise and the most popular products. On the attic, a personal service area was created which has visual contact with the rest of the store through the glass slide of the rail.

κοσμηματοπωλείο, Reizi architecture, Μαρία Ρεϊζη, Maria Reizi, Alexandroupolis, Greek architects, interior design, ανακαίνιση, shop design, jewellery shopκοσμηματοπωλείο, Reizi architecture, Μαρία Ρεϊζη, Maria Reizi, Alexandroupolis, Greek architects, interior design, ανακαίνιση, shop design, jewellery shop κοσμηματοπωλείο, Reizi architecture, Μαρία Ρεϊζη, Maria Reizi, Alexandroupolis, Greek architects, interior design, ανακαίνιση, shop design, jewellery shopκοσμηματοπωλείο, Reizi architecture, Μαρία Ρεϊζη, Maria Reizi, Alexandroupolis, Greek architects, interior design, ανακαίνιση, shop design, jewellery shop

επιμελημένο κείμενο από την αρχιτέκτονα – Το κοσμηματοπωλείο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης της Αλεξανδρούπολης. Ο στόχος της μελέτης της ανακαίνισης ήταν να δημιουργηθεί ένας μοντέρνος, διαχρονικός και λειτουργικός χώρος για τον ιδιοκτήτη και τους επισκέπτες και παράλληλα ένας χώρος προβολής των εμπορευμάτων με μουσειακό τρόπο ως προς την τοποθέτηση τους και τον φωτισμό τους. H κεντρική μορφολογική ιδέα βασίζεται στις αντανακλάσεις που δημιουργεί το διαμάντι, που αποτυπώνονται ως εσοχές ή προεξοχές στον χώρο, στις όψεις και στις επιφάνειες, ως βασικές γραμμές σχεδιασμού και ενοποίησης των όγκων, των όψεων, των εσωτερικών αναπτυγμάτων και των υλικών του χώρου. Επιλέχθηκαν σκούρες αποχρώσεις σε συνδυασμό με τα χρώματα του χαλκού και της καρυδιάς και της καρυδιάς. Ο χαλκός χρησιμοποιείται σε γραμμικά, εναέρια διακοσμητικά στοιχεία που δημιουργούν αντιθέσεις με ισορροπία και λάμψη ως ένταση στον σκόπιμα σκουρόχρωμο χώρο. Η μελέτη του φωτισμού έγινε με σκοπό να αναδειχθούν όλα αυτά τα στοιχεία και να δώσει μια «δραματική» ατμόσφαιρα με μουσειακό φωτισμό στις προθήκες και με χαμηλότερης έντασης γενικό φωτισμό. Το κατάστημα έχει διακριτά όρια στους λειτουργικούς χώρους: στην είσοδο οι δύο πλευρές του καταστήματος αποτελούν τον χώρο εξυπηρέτησης πελατών και προβολής προϊόντων και σε συνέχεια με αυτόν στο βάθος, έχει δημιουργηθεί ένας χώρος ελαχίστων διαστάσεων που παραπέμπει σε εκθετήριο χώρο μουσείου ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να δει τα εποχιακά  εμπορεύματα και αυτά που θα προβληθούν περισσότερο. Στο πατάρι δημιουργήθηκε ένας χώρος προσωπικής εξυπηρέτησης για συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο οποίος έχει οπτική επαφή με το υπόλοιπο κατάστημα μέσω της γυάλινης διαφάνειας του προστατευτικού κιγκλιδώματος.

κοσμηματοπωλείο, Reizi architecture, Μαρία Ρεϊζη, Maria Reizi, Alexandroupolis, Greek architects, interior design, ανακαίνιση, shop design, jewellery shop κοσμηματοπωλείο, Reizi architecture, Μαρία Ρεϊζη, Maria Reizi, Alexandroupolis, Greek architects, interior design, ανακαίνιση, shop design, jewellery shopκοσμηματοπωλείο, Reizi architecture, Μαρία Ρεϊζη, Maria Reizi, Alexandroupolis, Greek architects, interior design, ανακαίνιση, shop design, jewellery shop κοσμηματοπωλείο, Reizi architecture, Μαρία Ρεϊζη, Maria Reizi, Alexandroupolis, Greek architects, interior design, ανακαίνιση, shop design, jewellery shop κοσμηματοπωλείο, Reizi architecture, Μαρία Ρεϊζη, Maria Reizi, Alexandroupolis, Greek architects, interior design, ανακαίνιση, shop design, jewellery shop

Fact & Credits

αρχιτέκτονας Μαρία Ρεϊζη
έτος κατασκευής 2017
διάρκεια εργασιών 2 μήνες
εμβαδόν 60m²

Συνεργασίες

μελέτη φωτισμού Prolight Edward Frampton, Νικολέτα Δαρίδου
ξυλουργικές εργασίες Μαρίνος Τσακίρης
σιδηρουργικές εργασίες Βασίλης Καζάκος
ειδικές κατασκευές με γυψοσανίδα Θεόδωρος Μπαμπούκας
κατασκευή custom φωτιστικών Custom Light Now
φωτογραφία Ηρακλής Ρήγας


RELATED ARTICLES