text in EN, GR

Το έργο “acanthasia” έχει βραβευτεί με Silver Award στα βραβεία Holcim Awards 2005  Ασίας-Ειρηνικού.
Τα Διεθνή Βραβεία LafargeHolcim αναδεικνύουν έργα και ιδέες από τους κλάδους της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής, του πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς και της τεχνολογίας υλικών και κατασκευών, που συνδυάζουν τις αειφόρες και αποδοτικές λύσεις με την αρχιτεκτονική αριστεία.
Η διοργάνωση με βραβεία ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων παρέχει τη δυνατότητα υποβολής συμμετοχής σε δύο κατηγορίες, την Κύρια Κατηγορία που αναζητά κορυφαία έργα αειφόρων κατασκευών από επαγγελματίες και την κατηγορία «Επόμενη Γενιά», φοιτητές και νέοι επαγγελματίες μέχρι 30 ετών έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν φρέσκες, τολμηρές και πρωτοποριακές ιδέες που βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο μελέτης.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.lafargeholcim-foundation.org/awards/6th-cycle.

Τοποθετημένο στις Φιλιππίνες, το έργο “acanthasia” προσφέρει μια πολύ απλή, αλλά έξυπνη λύση στην επιταχυνόμενη αποκατάσταση κοραλλιών, χρησιμοποιώντας μια ιδέα “χαμηλής τεχνολογίας” για την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων που έχουν υποστεί βλάβη από την ανθρωπότητα.

Η βασική ιδέα της πρότασης είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων υποστρωμάτων που βρέθηκαν να είναι βιολογικά φιλικά προς τους κοραλλιογενείς υφάλους λόγω της παρουσίας διττανθρακικού ασβεστίου στο σκυρόδεμα.

Προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην αναγέννηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η βασική μεθοδολογία του έργου είναι η χρήση συγκεκριμένων υποστρωμάτων τα οποία βρέθηκαν βιολογικά φιλικά προς τα κοράλλια λόγω της παρουσίας διττανθρακικού ασβεστίου στο σκυρόδεμα. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μια δομή που επιτρέπει τη διείσδυση του ηλιακού φωτός που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των κοραλλιογενών νεαρών ζώων, εξασφαλίζοντας παράλληλα σταθερότητα στο βυθό για να αντέξει τα υποβρύχια ρεύματα. 

Για να πειραματιστούν με το έργο, οι δημιουργοί κατασκεύασαν έξι μοντέλα το 2004. Τα τρία φυτεύτηκαν με κοράλλια, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τρία. Η ανάπτυξη των κοραλλιών στις φυτεμένες μονάδες βρέθηκε να είναι σημαντικά ταχύτερη από το προβλεπόμενο και από τότε έχει προσελκύσει περισσότερες μορφές θαλάσσιας πανίδας από τις μη φυτεμένες μονάδες.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές των Lafarge Holcim Awards, η επιτυχία του έργου έγκειται στην καινοτομία της επιλογής εστίασης στο θαλάσσιο οικοσύστημα και στην προσπάθεια αναγέννησης ενός περιβάλλοντος απειλούμενου με εξαφάνιση, ενός περιβάλλοντος στο οποίο εξαρτώνται πολλές μικρές παράκτιες κοινότητες για το βιοπορισμό και τη μελλοντική ανάπτυξή τους. Η προσπάθεια αυτή αποδίδει όχι μόνο θετικό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον παρέχοντας έναν οικολογικά αποτελεσματικό καταλύτη για την ανάπτυξη των κοραλλιών, αλλά και έναν ηθικά θετικό κοινωνικό αντίκτυπο αυξάνοντας την ποσότητα και την ποικιλία των ειδών ψαριών για τις κοντινές αλιευτικές κοινότητες.

Το έργο αυτό αποδεικνύει πειστικά την αξία των απλών, αλλά έξυπνων εργαλείων που είναι προσιτά, απαιτούν λίγη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν σε διαφορετικά πλαίσια. Επίσης, πρέπει να εκτιμηθεί η προσαρμοστικότητα των δομών στις ποικίλες ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Το έργο σηματοδοτεί την ευαισθησία στα οικονομικά ζητήματα προωθώντας μια χαμηλού κόστους υποδομή και όχι δαπανηρές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Συνοπτικά, εμφανίζει ευφυΐα στην αντιμετώπιση ενός εξαιρετικά πολύπλοκου ζητήματος, προσφέροντας παράλληλα μια μέτρια, αλλά αισθητικά εκλεπτυσμένη σχεδιαστική λύση στις προκλήσεις.

Στοιχεία έργου
Τίτλος έργου        Acanthasia
Οργάνωση            Diamond Marketing
Τοποθεσία            Cagayan de Oro, Philippines
Ομάδα μελέτης    Ronald Roland Cesar Rodriuez, Oscar Halibas Cinco, Lemuel Ranalan Alfeche
Type                       Environmental engineering
Ημερομηνία εκκίνησης κατασκευής   Ιανουάριος 2006

The project “acanthasia” has received Silver Award in Asia Pacific Holcim Awards 2005.

The LafargeHolcim Awards seek leading projects of professionals as well as bold ideas from the Next Generation that combine sustainable construction solutions with architectural excellence. The 6th cycle of the international competition is open for entries until February 25, 2020. The Awards foreground projects and concepts from architecture, engineering, urban planning, materials science, construction technology, and related fields. Prize money totals USD 2 million. 
Submit your project here!

Located in the Philippines, this project takes us to and even under the ocean. It offers a very simple but nevertheless ingenious solution to accelerated coral restoration. This is environmental engineering at its best, using a low technology concept to restore marine ecosystems damaged by humanity. The main idea of the proposal is to deploy concrete substrates that are found to be biologically friendly to coral reefs due to the presence of calcium bicarbonate in cement.

Precast concrete elements are used to assist the regeneration of the marine environment using incremental infrastructure. The project’s main methodology is the use of concrete substrates which are found to be biologically friendly to corals due to the presence of calcium bi-carbonate in cement. The design (named “Acanthasia”), is a multi-legged structure that allows the penetration of sunlight necessary for growth of the juvenile corals; and would also insure stability at the seabed to withstand the underwater currents.

To experiment this concept, six (6) modules were constructed in the middle part of 2004. Three were planted with corrals and the other three were not for comparison purposes. The growth of the corals in the planted modules were found to be signifi cantlly faster in view of the design and have thence attracted more fi shes and other forms of marine fauna, than the unplanted modules.

According to the organizators of Lafarge Holcim Awards, the success of this project lies in its innovative focus on the marine ecosystem. Of particular merit is the effort to regenerate an endangered environment, an environment upon which many small coastal communities depend for their livelihood and future development. Such effort yields not only a positive impact on the natural surroundings by providing an ecologically effective catalyst for coral growth, but also an ethically affirmative social impact by increasing the quantity and diversity of fish species for nearby fishing communities.

This project convincingly demonstrates the value of simple, yet intelligent tools that are affordable, require little technical expertise, and can be easily replicated in different contexts. Also to be commended is the adaptability of the structures to the varied needs of local communities. The project signals sensitivity to economic issues by promoting a low-cost, incremental infrastructure rather than costly large-scale investments. This entry displays ingenuity in tackling a highly complex issue while offering a modest, but aesthetically refined design solution to the challenges at hand.

Facts & Credits
Project title        Acanthasia
Organization     Diamond Marketing
Location            Cagayan de Oro, Philippines
Authors              Ronald Roland Cesar Rodriuez, Oscar Halibas Cinco, Lemuel Ranalan Alfeche
Type                    Environmental engineering
Start of construction    January 2006
Distinction   Silver Award  – Lafarge Holcim Awards 2015 – Asia Pacific


RELATED ARTICLES