ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΝΕΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΣΤ (πρώην εργοστάσιο Φιξ)

Υπεγράφει την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 σύμβαση μεταξύ του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και της κατασκευαστικής εταιρίας Άκτωρ Α.Τ.Ε. για την κατασκευή του κτιρίου του ΕΜΣΤ στο πρώην εργοστάσιο Φιξ. Ο νέος ανάδοχος είναι ο τρίτος κατά σειρά μειοδότης, ο οποίος αναλαμβάνει το έργο μετά την έκπτωση του αρχικού αναδόχου και την παραίτηση του δεύτερου μειοδότη.

Η εταιρία Άκτωρ Α.Τ.Ε., η οποία έφερε σε πέρας την κατασκευή του κτιρίου του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, θα ολοκληρώσει το κτίριο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης σε 23 μήνες, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2013.

Μετά από πολλές περιπέτειες και αγώνες την τελευταία πενταετία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου που ως έργο γέφυρα έχει ενταχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στο ΕΣΠΑ, έχοντας έτσι εξασφαλισμένη τη χρηματοδότησή του, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μπαίνει από αύριο σε μια φάση διετούς προετοιμασίας για τη μόνιμη εγκατάστασή του σ’ ένα κτίριο που θα αποτελέσει κόσμημα για την πρωτεύουσα, συνεχίζοντας ταυτόχρονα την πλούσια μουσειακή και εκθεσιακή δραστηριότητα που το καθιέρωσε από την έναρξη λειτουργίας του τον Οκτώβριο του 2000.
Archisearch - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΣΤ / ΜΕΛΕΤΗ 3SK - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / RESTAURANTΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΣΤ / ΜΕΛΕΤΗ 3SK – ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / RESTAURANT
Archisearch - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΣΤ / ΜΕΛΕΤΗ 3SK - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / RESTAURANTΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΣΤ / ΜΕΛΕΤΗ 3SK – ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / RESTAURANT
Archisearch - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΣΤ / ΜΕΛΕΤΗ 3SK - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / ΕΣΩΤ.ΧΩΡΟΙΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΣΤ / ΜΕΛΕΤΗ 3SK – ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / ΕΣΩΤ.ΧΩΡΟΙ
Archisearch - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΣΤ / ΜΕΛΕΤΗ 3SK - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / ΕΣΩΤ.ΧΩΡΟΙΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΣΤ / ΜΕΛΕΤΗ 3SK – ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / ΕΣΩΤ.ΧΩΡΟΙ
Archisearch - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΣΤ / ΜΕΛΕΤΗ 3SK - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΣΤ / ΜΕΛΕΤΗ 3SK – ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Archisearch - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΣΤ / ΜΕΛΕΤΗ 3SK - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / ΦΟΥΑΓΙΕΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΣΤ / ΜΕΛΕΤΗ 3SK – ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / ΦΟΥΑΓΙΕ
Archisearch - ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΣΤ / ΜΕΛΕΤΗ 3SK - ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / ΦΟΥΑΓΙΕΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΣΤ / ΜΕΛΕΤΗ 3SK – ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / ΦΟΥΑΓΙΕ

RELATED ARTICLES