Μια κατοικία στο Ηράκλειο Κρήτης αποκαθίσταται να επανασχεδιάζεται από το αρχιτεκτονικό γραφείο ATELIER29. Οι αρχιτέκτονες διατηρούν ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία του υφιστάμενου κτηρίου και επιλέγουν να αναδείξουν υλικά, υφές και τεχνικές που προέρχονται από την ιστορία αυτού αφήνοντας ταυτόχρονα χώρο σε μια σύγχρονη, άνετη κατοίκηση. 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο ATELIER29 επανασχεδίασε μια κατοικία στο Ηράκλειο, η οποία κατασκευάστηκε το 1928. Η κατοικία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, σε μια συνοικία όπου μπορούν να εντοπιστούν ποικίλα αρχιτεκτονικά μοτίβα, σε έναν πυκνό αστικό ιστό. Τα χαρακτηριστικά αυτά αντανακλούν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της πόλης του Ηρακλείου στο σημείο καμπής του 19ου αιώνα. Η κατοικία χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν ως κύρια κατοικία των προγόνων της ιδιοκτήτριας, οι οποίοι άγγιξαν σχεδόν έναν αιώνα κατοίκησης.

Ο χώρος της κατοικίας αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Η είσοδος της κατοικίας βρίσκεται στο ισόγειο με κάποιους αποθηκευτικούς χώρους, ενώ η επιβλητική σκάλα οδηγεί στους κύριους χώρους διαβίωσης, στον πρώτο όροφο. Η ξύλινη σκάλα του σπιτιού είναι ένα δυναμικό στοιχείο της κατοικίας. Η κύρια μορφή της κατοικίας στον πρώτο όροφο, συντάσσεται με άξονα έναν επιμήκη, στενό διάδρομο, ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα κίνησης και μετάβασης σε πρωτεύοντες και δευτερεύοντες χώρους της κατοικίας. Ο διάδρομος οδηγούσε στο παρελθόν, στους χώρους καθιστικού και ύπνου, οι οποίοι όριζαν μικρούς, μεμονωμένους χώρους με ξεχωριστές εισόδους. Αυτή η εσωστρεφής αρχιτεκτονική αποτελεί αντανάκλαση της εικόνας της κοινωνίας στην αρχιτεκτονική στις αρχές του 20ό αιώνα.

Η αποκατάσταση και ο επανασχεδιασμός της κατοικίας βασίστηκαν στη διατήρηση χαρακτηριστικών αρχιτεκτονικών στοιχείων.

Λόγω της θέσης της κατοικίας εντός των τειχών της πόλης του Ηρακλείου, κρίθηκε απαιτητή η διατήρηση των όψεων, καθώς και η έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η αποκατάσταση και ο επανασχεδιασμός της κατοικίας βασίστηκαν στη διατήρηση χαρακτηριστικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, δίνοντας στο σπίτι μια αίσθηση ροής, που θα επέτρεπε στο φως να εισχωρεί από τα ψηλά, επιβλητικά ανοίγματα. Ο χώρος του καθιστικού, της τραπεζαρίας και της κουζίνας σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να δομούν ένα ανοιχτό σχήμα κάτοψης. Οι χώροι ύπνου αναμορφώθηκαν παράλληλα με το διάδρομο, σχηματίζοντας μια ευδιάκριτη ζώνη στην κατοικία.

Εντυπωσιακό στοιχείο της κατοικίας που αποκαταστάθηκε πλήρως κατά την ανακαίνιση ήταν τα δάπεδα, κατασκευασμένα από μία σειρά από πολύχρωμα τσιμεντένια πλακίδια τα οποία οργανώνουν πλήθος διακοσμητικών μοτίβων στους χώρους. Τα πλακίδια αυτά είχαν παραχθεί σε έναν μικρό αριθμό,  μεταξύ των ετών 1900-1940 στην Κρήτη. Νέα πλακίδια διαμορφώθηκαν και κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία, από το αρχιτεκτονικό γραφείο ATELIER 29 και το εργαστήριο του, σύμφωνα με τα υφιστάμενα.

Η κύρια αρχιτεκτονική πρόθεση του σχεδιασμού του γραφείου, ήταν να αναδείξει τα υλικά, τις υφές και τις τεχνικές που προέρχονταν από την ιστορία του κτηρίου, με τέτοιο τρόπο που να διαμορφώνεται στην θέση του παλιού, ένας νέος, φωτεινός, ανοιχτός χώρος ζωής.

Στοιχεία έργου
Τίτλος Αποκατάσταση και ανασχεδιασμός μίας κατοικίας της δεκαετίας του 1920 στο Ηράκλειο
Τυπολογία Αρχιτεκτονική, Design
Τοποθεσία Ηράκλειο, Κρήτης
Κατάσταση Ολοκληρωμένο, 2023
Επιφάνεια
145 τ.μ.
Αρχιτεκτονική μελέτη  ΑTELIER29
Υπεύθυνη αρχιτέκτων Παρή Αργυρακάκη (διδάκτωρ Ε.Μ.Π)

Κατασκευή
Γιάννης Φανουράκης (Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης)
Φωτογραφία Γιώργιος Φωτεινάκης
Κείμενο από ΑTELIER29, Παρή Αργυρακάκη


A residence in Heraklion, Crete is being restored to be redesigned by the architectural firm ATELIER29. The architects preserve special architectural elements of the existing building and choose to highlight materials, textures and techniques derived from its history while leaving room for a contemporary, comfortable way of living. 

Architectural practice ATELIER29 redesigned a residence in Heraklion, which was constructed in 1928. The residence is located at the center of the city, in a district where diverse architectural motifs can be located, in a thick urban fabric. Those characteristics reflect on a representative image of the city of Heraklion at the turning point of 19th century. The residence has been used in the past as the main residence of the owner’s grandparents, who reached almost a century of living, a century of victories, wars, celebrations, losses, births.

The residence’s space evolves in two levels; the entrance of the house is located at the ground floor with some storage areas, leading to the main living spaces, at the first floor. The wooden staircase of the house is a dynamic object of the residence. The main form of the space at the first floor, was created alongside a narrow corridor, at the core of the house. This corridor led to the living and sleeping areas, forming small individual rooms with separate entrances. This introverted architectural form reflected on the society’s image during 20th century.

The restoration and redesign of the residence, was based on the preservation of characteristic architectural elements,

The restoration and redesign of the residence, was based on the preservation of characteristic architectural elements, giving back to the house a sense of flοw, that also allowed light to enter through the tall, imposing windows. The living room, dining and kitchen area were designed to function as an open-plan space. The sleeping areas were relocated in order parallel to the corridor, forming a distinct zone in the house.

An impressive element of the house that has been fully restored during the renovation was the floor, made of a variety of multicolored cement tiles. Those tiles have been constructed as limited editions between the years 1900-1940 in Crete. New custom-made tiles had been made by the architectural office according to the existing ones.

The main architectural intention was to highlight materials, textures, and techniques from the residence’s initial image in a way that would create a new, luminous, open space.

Facts & Credits
Title Restoration and redesign of a 1920’s residence in Heraklion
Typology Architecture, Design, Interior
Location
Heraklion, Greece
Status Completed, 2023
Area
145 m2
Architecture ATELIER29
Leading Architects Pari Argyrakaki (Architect, PhD in Architecture NTUA)
Construction Giannis Fanourakis (Engineer of Production & Management, Technical University of Crete)
Photography Giorgos Foteinakis
Text by ATELIER29, Pari Argyrakaki


RELATED ARTICLES