Interior architect Efi Drakopoulou renovates a 1920's refugee residence with terrace in the historical district of Nikea, Piraeus, Greece

Interior architect Efi Drakopoulou renovated a 30 m2 single dwelling in the historical district of Nikea in Piraeus, which is part of the Asia Minor refugee residences developed in 1923, aiming to preserve its authentic and unique architectural legacy while blending it, smoothly, with the modern urban architectural vocabulary. 

-text by the author 

Η αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων Έφη Δρακοπούλου ανακαίνισε μια μικροκατοικία, μόλις 30 τ.μ., στην μικρασιατική προσφυγική συνοικία της Νίκαιας στον Πειραιά, με αρχική κατασκευή το 1923, αποσκοπώντας να διατηρήσει την αυθεντική αρχιτεκτονική οργάνωση του κτίσματος, που μαρτυρά τον τρόπο ζωής και αλληλεπίδρασης των τότε προσφύγων σε μια ξένη για εκείνους γη, ενσωματώνοντας, ταυτόχρονα, έντεχνα την νέα κατοικία στο σύγχρονο αστικό αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο της ευρύτερης περιοχής.

-κείμενο από τη δημιουργό

Comprised of one or two floors, these residences were arrayed one next to the other, forming blocks that were divided into small homes meant to house entire refugee families. Conveniently located in a pedestrian street and featuring six m2 terraces, the houses made it possible for uprooted families to get together in the street or the terraces, preserve their bonds and keep their rich culture and traditions alive, while striving for survival in a different land.

Οι κατοικίες αυτές, συνήθως μονώροφα ή διώροφα κτίρια, ξεδιπλώνονταν η μία δίπλα στην άλλη σε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία χωρίζονταν σε χτίσματα λίγων τετραγωνικών μέτρων για να στεγάσουν ολόκληρες προσφυγικές οικογένειες. Χτισμένη πάνω σε πεζόδρομο, με ένα μικρό αίθριο των 6 τετραγωνικών οι οικογένειες συναντιόντουσαν στους πεζόδρομους και τις αυλές, συντηρώντας τους συνεκτικούς δεσμούς μεταξύ τους και κρατώντας ζωντανή την πλούσια μικρασιατική παράδοση και κουλτούρα, παράλληλα με την προσπάθεια επιβίωσης σε έναν νέο τόπο.

The marks of the refugees’ history are still present in the area, blending with elements of modern urban architecture, namely newly built blocks of flats. 

Η περιοχή σε πολλά σημεία της διατηρεί ακόμη τα σημάδια της προσφυγικής ιστορίας, ανακατεμένα με τα στοιχεία της μοντέρνας μητροπολιτικής αρχιτεκτονικής με την ανέγερση νεόδμητων κτιρίων και πολυκατοικιών.

Thanks to the Underground, Nikea has been upgraded and the owners, who had left the house years ago, decided to renovate it. The façade of the building was torn up and completely reconstructed. Some parts of the original brick wall have been preserved and one of these parts is visible, brightened up and decorated with cacti. A new metal door, whose knob has the shape of the street number, has replaced the old one. The small terrace features tiles that were removed from the inner house. The final touch is added by a bench with hidden storage space and some bronze details on the drainpipe and the outside faucet.

Η Νίκαια σήμερα έχει αναβαθμιστεί με την κατασκευή του νέο Μετρό, και οι ιδιοκτήτες του σπιτιού αν και χρόνια το είχαν εγκαταλείψει ,αποφάσισαν να το ανακαινίσουν. Εξωτερικά η πρόσοψη του κτιρίου αποξηλώθηκε και κατασκευάστηκε από την αρχή. Κάποια μέρη της τοιχοποιίας από παλιά πλινθοδομή συντηρήθηκαν.Ένα κομμάτι αυτής έμεινε εμφανές, φωτίστηκε και διακοσμήθηκε με κάκτους. Μια νέα μεταλλική πόρτα αντικατέστησε την παλιά όπου για χειρολαβή έχει το νούμερο της οδού. Στο μικρό αίθριο επαναχρησιμοποιήθηκαν τα παλιά πλακάκια που αποξηλώθηκαν από το εσωτερικό της κατοικίας. Κατασκευάστηκε ένα παγκάκι με κρυφό αποθηκευτηκό χώρο ενώ λεπτομέρειες χαλκού στην υδρορροή και στην εξωτερική βρύση συνθέτουν το σκηνικό της όψης.

Inside, the house was separated into small rooms, whose walls were torn down in order to create a single open space for the kitchen and the living room. Large tiles have been laid on the floor, providing a sense of uniformity in the few squared metres available. The bedroom was moved to another side so as to make full use of the limited space, while the wardrobes, embedded in the walls and surrounding the bed, naturally extend and unify the room in a shade of white.

Εσωτερικά το σπίτι ήταν χωρισμένο σε μικρά δωμάτια των οποίων τα χωρίσματα γκρεμίστηκαν ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος κουζίνας και καθιστικού. Στο δάπεδο τοποθετήθηκαν μεγάλα ενιαία πλακάκια για να δημιουργεί ομοιομορφία στα λίγα εκμεταλλεύσιμα τετραγωνικά. Το υπνοδωμάτιο μεταφέρθηκε σε νέα πλευρά, ώστε να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τα λίγα διαθέσιμα τετραγωνικά, ενώ οι ντουλάπες τοποθετημένες στον τοίχο και περιμετρικά του κρεβατιού συνθέτουν σαν φυσική προέκταση ένα ενοποιημένο σύνολο σε λευκή απόχρωση.

The bathroom was torn down and completely made over with modern materials. White tiles with hinges in a pale shade and accessories with black details. The same approach has been applied in the kitchen. The openings of the house are few and small, which is why the central entrance is made of glass, as the terrace receives sunlight during most of daytime.

Το λουτρό γκρεμίστηκε και χτίστηκε από την αρχή με μοντέρνα υλικά. Λευκά πλακάκια με αρμούς σε απόχρωση της ώχρας και αξεσουάρ με μαύρες λεπτομέρειες. Η ίδια αισθητική ακολουθεί και στην κατασκευή της κουζίνας. Τα ανοίγματα του σπιτιού είναι μικρά και λίγα, γι’ αυτό και η κεντρική είσοδος κατασκευάστηκε από γυαλί μιας και στο αίθριο τις περισσότερες πρωινές ώρες υπάρχει φυσικό φως.

Drawings & previous condition / Σχέδια και αρχική κατάσταση

Facts & Credits
Project title  Single refugee dwelling in Nikea
Typology  Renovation, restoration, residential 
Location  Nikea, Piraeus, Greece
Design  Efi Drakopoulou
Photography  Giorgos Fakouras

Στοιχεία έργου
Τίτλος έργου  Μικροκατοικία στα προσφυγικά της Νίκαιας
Τυπολογία  Ανακαίνιση, κατοικία
Τοποθεσία  Νίκαια, Πειραιάς
Αρχιτεκτονική μελέτη  Έφη Δρακοπούλου
Φωτογραφία  Γιώργος Φακούρας 


RELATED ARTICLES