Το έργο 'Κατοικίες' στο Μεγανήσι από το γραφείο Hiboux Architecture απέσπασε ΔΙΑΚΡΙΣΗ στο διαγωνισμό για το Βραβείο Αρχιτεκτονικής ΕΙΑ 2022

text in EN, GR

Αντλώντας έμπνευση από τις κατοικίες και τα υπόστεγα των βοσκών στην ύπαιθρο της Λευκάδας, το γραφείο Hiboux Architecture σχεδίασε στο Μεγανήσι μια κατοικία με 5 ξενώνες, ως ένα σύμπλεγμα από διάσπαρτους πέτρινους θολωτούς όγκους που ενοποιούνται κάτω από ένα μεταλλικό στέγαστρο, το οποίο λειτουργεί ως ένα νέο έδαφος, αιωρούμενο και φυτεμένο, ενσωματώνοντας, έτσι, τη νέα παρέμβαση στο περιβάλλον φυσικό τοπίο αποτελούμενο από ελαιόδεντρα και καμπυλόσχημες ξερολιθιές.

Το έργο απέσπασε ΔΙΑΚΡΙΣΗ στο διαγωνισμό για το ‘Βραβείο Αρχιτεκτονικής ΕΙΑ 2022’ σε διοργάνωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.

-κείμενο από τους αρχιτέκτονες

YIORGOS KONIDARIS

Η κατοικία διαμορφώνεται ως ένα σύμπλεγμα από διάσπαρτους θολωτούς κτιριακούς όγκους και ένα τετραγωνικού κανάβου στέγαστρο που τους συνδέει, ανάμεσα στα 42 υπάρχοντα ελαιόδεντρα και πάνω σε αναβαθμίδες που συγκρατούνται από τις ξερολιθιές.

YIORGOS KONIDARIS

Εκκινώντας από τις ποιμενικές κυκλικές πέτρινες κατοικίες που απαντώνται στην ύπαιθρο (όπως στο χωριό Εγκλουβή της Λευκάδας) οι πέτρινοι όγκοι ακολουθούν την βαθμιδωτή διαμόρφωση του εδάφους παρακολουθώντας τα καμπύλα μοτίβα των ξερολιθιών.

YIORGOS KONIDARIS

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αφουγκραζόμαστε την προϋπάρχουσα κατοίκηση του τόπου υπηρετώντας την ιδέα μιας νέας ανθρώπινης κατοίκησης υφασμένης ανάμεσα στις υπάρχουσες μη ανθρώπινες ζωντανές (δέντρα) ή μη-ζωντανές (πέτρες) οντότητες, με τη μικρότερη δυνατή διατάραξη. Κανένα από τα δέντρα δεν κόπηκε ούτε μετακινήθηκε.

YIORGOS KONIDARIS

Το μεταλλικό στέγαστρο αντιπαραβάλλεται με τη σχεδόν αρχαιολογική υπάρχουσα επιφάνεια του εδάφους και της κατοίκησης του, ως ένα προστατευτικό στρώμα, αποκτώντας μια μορφή που συναντάται συχνά στα υπόστεγα των βοσκών του μεσογειακού τοπίου· ένα λεπτό κάλυμμα παράλληλο με την κλίση του εδάφους.

YANNIS DRAKOULIDIS

Το λεπτό στρώμα του στεγάστρου αποτελεί ένα νέο έδαφος, αιωρούμενο και φυτεμένο. Έτσι το νέο εμβυθίζεται στο προϋπάρχον.

YANNIS DRAKOULIDIS

Το συγκρότημα αποτελείται από την κύρια κατοικία και 5 θολωτούς ξενώνες. Ο θολωτός όγκος της κύριας κρεβατοκάμαρας, ο διώροφος πύργος – παρατηρητήριο με βατό δώμα και το κελάρι, σχηματίζουν την κεντρική κατοικία. Τα υαλοπετάσματα εξασφαλίζουν έναν εσωτερικό θερμαινόμενο χώρο (καθιστικό/τραπεζαρία και κουζίνα) ενώ επιτρέπουν την αδιάκοπη συνέχεια του βαθμιδωτού εδάφους, το οποίο διασχίζει την κατοικία στην ολότητά της.

YANNIS DRAKOULIDIS

Η ροή του εσωτερικού – εξωτερικού δημιουργεί χώρους μιας υπαίθριας διαβίωσης.

YANNIS DRAKOULIDIS

Το συγκρότημα αποτελεί ένα συλλογικό καταφύγιο τοπιακής εμβύθισης για ομάδες οι οποίες μπορούν να κάνουν πρόβες στην εξάγωνη σκηνή (shala), να ασκηθούν και να συγκεντρωθούν γύρω από ένα κοινό εξωτερικό τραπέζι στην ονομαζόμενη πιάτσα.

YANNIS DRAKOULIDIS

Στοιχεία έργου
Τίτλος έργου  Μεγανήσι
Τυπολογία  Αρχιτεκτονική, Κατοικία
Τοποθεσία  Ελιά, Μεγανήσι, Ελλάδα
Κατάσταση  Ολοκληρωμένο, 2021
Επιφάνεια οικοπέδου  7052,16 τ.μ.
Επιφάνεια κτηρίου  291,59 τ.μ.
Αρχιτεκτονική μελέτη  Hiboux Architecture | Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Μαριάννα Ξυνταράκη, Μαρία Τσιγάρα
Συνεργάτης αρχιτέκτων / Project Manager  Στέφανος Καλοπίσης
Επίβλεψη  Δημήτρης  Θεοδωρόπουλος, Μαριάννα Ξυνταράκη
Στατικά  Θανάσης Κοντιζάς
Μηχανολόγος μηχανικός  Αντώνης Τόγκας
Κατασκευή  Plethron Constructions
Interior Design, Έπιπλα & Εξοπλισμός  Hiboux Architecture, Γιάννης Μαχαίρας 
Αρχιτεκτονική Τοπίου  Δάφνη Κοκκίνη, Werkraum
Φωτισμός  ASlight, Άννα Σμπώκου, Μαριάννα Μουρλά
Φωτογραφία  Γιάννης Δρακουλίδης, Γιώργος Κονιδάρης (Drone Photography)Inspired by the shepherds’ dwellings and sheds found in rural Lefkada, Hiboux Architecture completed a house with 5 guest houses in Meganisi formed as a complex of scattered stone domed round volumes connected beneath a steel canopy acting as a new ground, parallel to the inclination of the land and planted, thus immersing the new design into the surrounding natural landscape of olive trees and dry-stack walls (xerolithies).

The project won DISTINCTION at the competition for the EIA Architecture Award 2022 organised by the Hellenic Institute of Architecture.

-text by the architects

YANNIS DRAKOULIDIS
YANNIS DRAKOULIDIS

The house is formed as a complex of scattered domed round volumes, and a square grid canopy connecting them, amongst 42 existing olive trees on terraces retained by dry-stack walls (xerolithies).

YANNIS DRAKOULIDIS

Inspired by the pastoral round stone dwellings found in several places, among them in nearby Eglouvi, Lefkada, the stone volumes aim at conserving the terraced configuration of the ground, following the curved patterns of xerolithies.

YANNIS DRAKOULIDIS

Thus, the new design pays respect to the preexisting habitat of the place and serving the idea of a new human dwelling among the existing non-human living (trees) or non-living (rocks) entities, with the least possible disturbance. None of the trees was cut or moved.

YANNIS DRAKOULIDIS

The steel canopy contrasts the almost archaeological existing surface of the land and its habitation as a protecting layer over it, acquiring a form so often found in the shepherds’ sheds of the Mediterranean landscape, a thin cover parallel to the inclination of the ground.

YANNIS DRAKOULIDIS

The steel canopy thin layer is a new ground, offset and planted. Thus the new is immersed in the preexisting.

YANNIS DRAKOULIDIS

The complex consists of the main residence and 5 domed guest houses. The domed volume of the master bedroom and a two storey “watchtower” with accessible roof, form the main residence by means of glass curtain walls that ensure an inner heated space (for living/dining and kitchen) while allowing the flow of the terraced land to traverse the entirety of the house.

YANNIS DRAKOULIDIS

The indoors-outdoors continuity creates spaces valuing a living in the countryside.

YANNIS DRAKOULIDIS

The complex serves as a landscape-immersive joint retreat for groups who can rehearse together on the hexagonal stage (shala), train and gather around a common outside table, called the piazza.

YANNIS DRAKOULIDIS

Facts & Credits
Project title  Meganisi
Typology  Architecture, Housing
Location  Elia, Meganisi Island, Greece
Status  Completed, 2021
Design timeline  2018-2019
Plot Surface  7052,16 sq.m.
Project Surface  291,59 sq.m.
Owner  Private
Architecture  Hiboux Architecture | Dimitris Theodoropoulos, Marianna Xyntaraki, Maria Tsigara
Collaborating architect / Project Manager  Stefanos Kalopisis
Supervision  Dimitris Theodoropoulos, Marianna Xyntaraki
Civil Engineer  Athanasios Kontizas
Mechanical Engineer  Antonis Togkas
Contractor  Plethron Constructions
Interior Design, Furnishing and Equipment  Hiboux Architecture, Yannis Machairas
Landscape Design  Daphne Kokkini, Werkraum
Lighting design  ASlight, Anna Sbokou, Marianna Mourla
Photography  Yannis Drakoulidis, Yiorgos Konidaris (Drone Photography)


RELATED ARTICLES