Η αρχιτεκτονική στην ψηφιακή εποχή της κατασκευής: από τη μαζική παραγωγή στη μαζική εξατομίκευση | ερευνητική εργασία της Δήμητρας Μαλτέζου

text in EN, GR

Η ερευνητική εργασία της Δήμητρας Μαλτέζου με τίτλο ‘Η αρχιτεκτονική στην ψηφιακή εποχή της κατασκευής: από τη μαζική παραγωγή στη μαζική εξατομίκευση’ παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2017 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και επιβλέφθηκε από τον καθηγητή Κωστή Πανηγύρη.

Ερευνητική Μαλτέζου, ερευνητική εργασία, Δήμητρα Μαλτέζου, ψηφιακή εποχή, 2017, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κωστής Πανηγύρη
 
Περίληψη

Το θέμα αναφέρεται στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε και εξετάζει τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες που είναι πλέον διαθέσιμες στον άνθρωπο. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο πεδίο του σχεδιασμού και της κατασκευής με σημαντικούς σταθμούς και γεγονότα σχετικά με την ιστορία του ψηφιακού σχεδιασμού και κατασκευής στον κλάδο της αρχιτεκτονικής. Τα ψηφιακά μέσα έχουν προσφέρει στην εξέλιξη και την ανάπτυξη νέων τεχνικών κατασκευής καθώς επίσης και στην αυτοματοποίησή της. Σημαντική συμβολή στην αυτοματοποίηση της κατασκευής έχει η ρομποτική, η οποία έχει αρχίσει να κάνει τα πρώτα βήματά της στον τομέα της αρχιτεκτονικής με έναν αξιόλογο αριθμό από εφαρμογές της.

Ερευνητική Μαλτέζου, ερευνητική εργασία, Δήμητρα Μαλτέζου, ψηφιακή εποχή, 2017, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κωστής Πανηγύρη Ερευνητική Μαλτέζου, ερευνητική εργασία, Δήμητρα Μαλτέζου, ψηφιακή εποχή, 2017, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κωστής Πανηγύρη

Επιλέγονται παραδείγματα που αφορούν κατά κύριο λόγο την ψηφιακή κατασκευή μεγαλύτερης κλίμακας με μηχανές ψηφιακού ελέγχου- είτε ως εξαρτήματα συνδέσεων αρθρωτών κατασκευών είτε ως κατασκευές πλήρους κλίμακας και με μηχανήματα ρομποτικής. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για την μαζική παραγωγή (mass production) και το φορντικό μοντέλο του 20ου αιώνα καθώς και τα έργα και τις αντιλήψεις των αρχιτεκτόνων εκείνη την εποχή, με αφορμή τη δυνατότητα των νέων αυτών μεθόδων κατασκευής να παράγουν μαζικά με το ίδιο κόστος και την ίδια δαπάνη χρόνου. Η τεχνολογία είναι αυτή που πλέον μας επιτρέπει να κάνουμε χρήση των μηχανημάτων μαζικής παραγωγής αλλα ταυτόχρονα να συνδιάζουμε την ευέλικτη και προσαρμοσμένη στο χρήστη παραγωγή. Συγκεκριμένα, αρχίζουμε να αποκτούμε αντικείμενα πιο προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις επιθυμίες μας στην τιμή και σε χρόνο που χρειάζεται για τη μαζική παραγωγή, και αυτό γιατί διανύουμε την περίοδο της μαζικής εξατομίκευσης. Ήδη πολλές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει την μαζική εξατομικευση και ο καταναλώτης έχει πλεόν θέση στο στάδιο της παραγωγής. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική η ιδέα της μαζικής εξατομίκευσης στην κατασκευή έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να λαμβάνεται σοβαρά υπόψην και σε συνδιασμό με τις νέες ψηφιακής μεθόδους παραγωγής γίνεται πολλά υποσχόμενη.

Ερευνητική Μαλτέζου, ερευνητική εργασία, Δήμητρα Μαλτέζου, ψηφιακή εποχή, 2017, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κωστής Πανηγύρη

 

 

The research project of Dimitra Maltezou entitled “Architecture in the Digital Age of Construction: from mass production to mass customization” was presented in February 2017 at the Department of Architecture of University of Thessaly and was supervised by Professor Costis Paniyiris.

Ερευνητική Μαλτέζου, ερευνητική εργασία, Δήμητρα Μαλτέζου, ψηφιακή εποχή, 2017, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κωστής Πανηγύρη

Abstract

The research is related to the digital age and examines new technological possibilities now available to humans. Digital media have contributed to the evolution and the development of new manufacturing techniques and automation. An important contribution of robotics is the automation of construction, that has begun to makes its first steps in architecture with a considerable number of applications.
 

Ερευνητική Μαλτέζου, ερευνητική εργασία, Δήμητρα Μαλτέζου, ψηφιακή εποχή, 2017, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κωστής Πανηγύρη

The selected examples concern mainly large scale construction made up from computer-controlled machines and robotics machinery, that either act as hinged connections of construction or as full-scale building components. Then, it refers to the mass production and the Fordist model of the 20th century, as well as projects and concepts of architects of that time, in response to the ability of these new methods of construction to produce massively with the same cost and the same time expense. Now technology has allowed us to make use of mass-produced machines, but at the same time it is flexible and adaptable to user production. Specifically, we begin to acquire items most suited to our needs and demands with the cost and time that is needed for mass production. This is why we are in a period of mass customization. Already many companies have adopted mass customization and the consumer is now able to take part in the production stage. With regards to the architecture idea of mass customization in manufacturing has started to be taken into consideration in recent years and combined with new digital production methods seems very promising.

Ερευνητική Μαλτέζου, ερευνητική εργασία, Δήμητρα Μαλτέζου, ψηφιακή εποχή, 2017, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κωστής Πανηγύρη
 
Δείτε επίσης την ερευνητική εργασία της Μαρίας Δημητρίου με τίτλο ‘Is this Hybrid?’ εδώ!
See also the research project of Maria Dimitriou entitled “‘Is this Hybrid?” here!

RELATED ARTICLES