Αρχιτεκτονικές Αφηγήσεις στην Ανθρωπόκαινο Εποχή: Η σύγχρονη οικολογική συνθήκη ως σχεδιαστική πρακτική. | Ερευνητική Εργασία από τον Ευάγγελο Κατσανεβάκη

text in EN, GR

Στην ερευνητική εργασία με τίτλος «Αρχιτεκτονικές Αφηγήσεις στην Ανθρωπόκαινο Εποχή: Η σύγχρονη οικολογική συνθήκη ως σχεδιαστική πρακτική» ο Ευάγγελος Κατσανεβάκης εξετάζει το ρόλο της αρχιτεκτονικής στο σύγχρονο οικολογικό συγκείμενο με στόχο την ανάδειξη της σύγχρονης γεωλογικής υποβάθμισης και παράλληλα το συσχετισμό της με τον ανθρώπινο παράγοντα.

-κείμενο από τον δημιουργό

MIXED MEDIA ILLUSTRATION BY EVANGELOS KATSANEVAKIS

Η παρούσα μελέτη, εξετάζει το ρόλο της αρχιτεκτονικής στο σύγχρονο οικολογικό συγκείμενο, εξετάζοντας ποιότητες συνυφασμένες με το αφήγημα της Ανθρωπόκαινου εποχής.

Διανύεται μία πορεία ανάλυσης με εφαλτήριο την θεωρία της Ανθρωπόκαινου, με στόχο την ανάδειξη της σύγχρονης γεωλογικής υποβάθμισης και παράλληλα το συσχετισμό της με τον ανθρώπινο παράγοντα. Νεο-υλιστικές προσεγγίσεις σχετικά με την Ανθρωπόκαινο και την σύγχρονη οικολογία συνθέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, αναπτύσσοντας θεωρήσεις του τόπου, του κοινωνικού ζητήματος και της σχέσης ανθρώπινου – μη-ανθρώπινου [human- non-human]. 

MATERIA PRIMA: THE AESTHETICS OF EXPLOITATION, A COLLABORATIVE ATLAS OF THE IMPACT OF EXTRACTIVISM IN THE MEXICAN LANDSCAPE

Στην πρώτη ενότητα αναλύονται βασικά σημεία της σύγχρονης οικολογίας, τα οποία εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την πολλαπλότητα των οντοτήτων και των συσχετίσεων τους στο γεωλογικό παρόν.

Εστιάζοντας στο έργο του Γάλλου φιλοσόφου Bruno Latour, εξετάζονται αφηγήματα της μυθολογικής υπόστασης της φύσης, αναδεικνύονται συσχετισμοί τεχνητού και φυσικού περιβάλλοντος, και αναλύεται ο όρος κοινωνία-κοινωνικό, όπως ο ίδιος τον εξέφρασε, αμφισβητώντας τόσο την πρωτοκαθεδρία του όρου άνθρωπος όσο και του όρου φύση. 

ALEXANDRA ARÈNES, BRUNO LATOUR, JÉRÔME GAILLARDET, GIVING DEPTH TO THE SURFACE: AN EXERCISE IN THE GAIA-GRAPHY OF CRITICAL ZONES. THE ANTHROPOCENE REVIEW 5/2 (2018). DESIGN: ALEXANDRA ARÈNES

Η πορεία αυτή αποπειράται να επαναπροσδιορίσει μεγάλες ενοποιητικές κατηγορίες, θέτοντας τα θεμέλια για νέους τρόπους κατοίκησης της γης, την ανάπτυξη οικολογικής σκέψης και πρακτικής, πέρα από τον ανθρώπινο εξαιρετισμό, επιδιώκοντας έναν συμπεριληπτικό χαρακτήρα στη συνθετική διαδικασία. 

ANTHROPOCENE ISLAND, CLUSTERS IN INHABITABLE BIOREACTOR CELLS, CLAUDIA PASQUERO (ECOLOGIC STUDIO), TALLIN ARCHITECTURE BIENNALE 2017

Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στο ρόλο της αρχιτεκτονικής στο σύγχρονο γεωλογικό παρόν μας.

Πώς οι παράγοντες που συνθέτουν κάθε τοπίο το διαμορφώνουν με την πάροδο του χρόνου σε ένα αυτόνομο οικοσύστημα ικανό να ενσωματώνει μεταβολές και να επαναπροσδιορίζεται;

TALKING MEASURES ACROSS THE AMERICAN LANDSCAPE, DRAWING BY JAMES CORNER

Αναλύονται διεθνείς πρακτικές και στρατηγικές σχεδιασμού που συμπεριλαμβάνουν τόσο βιοτικά όσο και αβιοτικά συστήματα, αναδεικνύοντας την πολλαπλότητα του εκάστοτε τοπίου. Επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, στις οποίες παρατηρείται η ανάγκη σχεδίασης των συνθηκών των μικρότερων «κόσμων» που συνθέτουν τη μακροκλίμακα

MEANDERS MAP- EXHIBITION, MATHUR & DA CUNHA SCANNED FROM: THE MISSISSIPPI FLOODS: DESIGNING A SHIFTING LANDSCAPE, 2001

Στον αντίποδα της οργανωτικής οριοθετημένης σχεδίασης, οι προτάσεις που αναλύονται προσανατολίζονται στο σχεδιασμό συνθηκών και στην ανάδειξη συσχετισμών μεταξύ των οντοτήτων που συνθέτουν ένα δυνητικά μεταβαλλόμενο τοπίο. 

BANKS MAP- EXHIBITION, MATHUR & DA CUNHA SCANNED FROM: THE MISSISSIPPI FLOODS: DESIGNING A SHIFTING LANDSCAPE, 2001
BANKS MAP- EXHIBITION, MATHUR & DA CUNHA SCANNED FROM: THE MISSISSIPPI FLOODS: DESIGNING A SHIFTING LANDSCAPE, 2001

Στοιχεία Έργου

Τίτλος έργου  Αρχιτεκτονικές Αφηγήσεις στην Ανθρωπόκαινο Εποχή: Η σύγχρονη οικολογική συνθήκη ως σχεδιαστική πρακτική
Τύπος έργου  Διπλωματική εργασία
Σχολή  Αρχιτεκτονων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης
Φοιτητής  Ευάγγελος Κατσανεβάκης
Επιβλέπουσα Παναγιώτα Καραμανέα
Έτος  2023


In this research thesis with the title “Architectural Narratives in the Anthropocene Era: The contemporary ecological condition as a design praxis”, Evangelos Katsanevakis examines the role of architecture in the contemporary ecological context with the aim of highlighting contemporary geological degradation while relating it to the human factor.

-text by the author

This study examines the role of architecture in the contemporary ecological context, examining qualities interwoven with the Anthropocene narrative.

DANDORA LANDFILL , PLASTICS RECYCLING, NAIROBI, KENYA 2016, EDWARD BURTYNSKY PHOTOGRAPHER

A path of analysis is traversed, using Anthropocene era theory as a starting point, with the aim of highlighting contemporary geological degradation while relating it to the human factor. New-materialist approaches related to the Anthropocene Era and contemporary ecology constitute the theoretical background of the thesis, developing considerations of place, the social question and the relationship between human and non-human.

EXHIBITION CATALOG, TAIPEI BIENNIAL 2020: YOU AND I DON’T LIVE ON THE SAME PLANET, CHIEF EDITOR: BRUNO LATOUR & MARTIN GUINARD WITH EVA LIN (PUBLIC PROGRAMS)

The first section analyses key points of contemporary ecology, which raise questions about the multiplicity of entities and their relations in the geological present.

Focusing on the work of the French philosopher Bruno Latour, the paper explores narratives of the mythological existence of nature, highlights correlations between artificial and organic environments, and analyses the term society-social as he expressed it, questioning both the primacy of the term human and the term nature.

FR. AÏT-TOUATI, A. ARÈNES, AND A. GRÉGOIRE, THE SOIL MAP, IN: TERRA FORMA, MANUEL DE CARTOGRAPHIES POTENTIELLES, 2019, A BOOK OF SPECULATIVE MAPS. MIT, 2022

This course attempts to redefine major unifying categories, laying the foundations for new ways of inhabiting the land, developing ecological thought and praxis beyond human exceptionalism, pursuing an inclusive character in the compositional process.

The second section focuses on the role of architecture in our contemporary geological present.

In what ways do the agents that compose any landscape transform it over time into an autonomous ecosystem capable of embodying changes and redefining itself?

LE JARDIN DE ORPINS, PHOTO BY GILLES CLEMENT

Global planning practices and strategies that include both biotic and non-biotic systems will be analysed, highlighting the multiplicity of each landscape. 

SOUTH BAY SPONGE, MASTERPLAN BY FIELD OPERATIONS

Large-scale interventions, in which the need to design for the conditions of the smaller ‘worlds’ that make up the macro-scale is observed. (picture12)

In contrast to organized boundary design, the proposals to be analysed are oriented towards the design of conditions and the emergence of interrelationships between the entities that make up a dynamically shifting landscape.

BANKS MAP- EXHIBITION, MATHUR & DA CUNHA SCANNED FROM: THE MISSISSIPPI FLOODS: DESIGNING A SHIFTING LANDSCAPE, 2001
BANKS MAP- EXHIBITION, MATHUR & DA CUNHA SCANNED FROM: THE MISSISSIPPI FLOODS: DESIGNING A SHIFTING LANDSCAPE, 2001

Facts & Credits

Project title  Architectural Narratives in the Anthropocene Era: The contemporary ecological condition as a design praxis
Project type  Diploma thesis
Student  Evangelos Katsanevakis
Supervisor  Panagiota Karamanea
University  Technical University of Crete
Date  2023


RELATED ARTICLES