Ανακαίνιση πετρόκτιστης κατοικίας στα Ψαχνά Ευβοίας | από τον Βασίλειο Nτόβρο

O Βασίλειος Ντόβρος ανέλαβε την ανακαίνηση μίας πετρόκτιστης κατοικίας στην Εύβοια. Η κατοικία βρίσκεται εντός αστικού ιστού, στο κέντρο της κωμόπολης των Ψαχνών και στεγάζει μια τετραμελή οικογένεια. Η πρόθεση των ιδιοκτήτων ήταν η επανάχρηση υπάρχουσας πετρόκτιστης οικίας του 1930, σύμφωνα με τι σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα και η ανακαίνιση της μέσω της δημιουργικής αξιοποίησης του φυσικού φωτός.

-κείμενο από τους δημιουργούς

Ιδέα

Η σύνθεση των χώρων-λειτουργιών και των διαβαθμίσεων του φωτός, αναπτύσσεται εντός του υπάρχοντος κελύφους και οργανώνεται γύρω από έναν νέο περίκλειστο αλλά και διαπερατό όγκο. Ειδικότερα, στο κέντρο περίπου του κτίσματος διαμορφώνεται ένας διακριτός ορθογώνιος χώρος όπου εκτείνεται από την οροφή ισόγειου ως την στέγη, διαχωρίζοντας αρχικά στον όροφο τον χώρο του καθιστικού από της κουζίνας, αλλά και επιτρέποντας τις διάφορες κινήσεις να εξελιχθούν εντός ή γύρω του.

Μέσα σε αυτόν αναπτύσσεται η κύρια κλίμακα ανόδου οπού συνδέει την κεντρική είσοδο της κατοικίας με τους κοινόχρηστους χώρους του ορόφου, ενώ ταυτόχρονα μέσω αυτού οδηγείται το φως από τους φεγγίτες της στέγης στους πιο σκοτεινούς ισόγειους χώρους.

Σχεδιασμός-υλικότητα

Επιδιώκεται η βέλτιστη χρήση του περιορισμένου χώρου της κάτοψης όσον αφορά την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών. Προς αυτή την κατεύθυνση οργανώνεται ο όροφος ως ένας ενιαίος αλλά και διακριτός χώρος διημέρευσης με όλες τις κοινόχρηστες λειτουργίες μίας κατοικίας, ενώ στο ισόγειο τοποθετούνται τα υπνοδωμάτια.

Επιπλέον γίνεται διαχείριση της υλικότητας με αξιοποίηση της υπάρχουσας πέτρας και εκ νέου αρμολόγησης της κατά τόπους, αλλά και άμεση χρήση της υλικότητας των νέων δομικών στοιχείων όπως της ξύλινης στέγης, ξύλινου μεσοπατώματος και των εμφανών στοιχείων σκυροδέματος. Οι επιμέρους επιλογές πλακιδίων τερακότα, διαχρονικών μοτίβων και γήινων χρωματισμών, συμπληρώνουν τη πρόθεση για την δημιουργία ενός οικείου και πολύ-αισθητηριακού περιβάλλοντος κατοικίας.      

Διαχείριση φωτός

Δομικό στοιχείο της σύνθεσης αποτέλεσε ο χειρισμός του φωτός. Ο κεντρικός χώρος λειτουργεί σαν ένα τεράστιος φεγγίτης όπου μέσω αυτού το φως εισέρχεται από την οροφή και διοχετεύεται προς το ισόγειο, αλλά και μέσω συγκεκριμένων ανοιγμάτων στους υπόλοιπους χώρους. Σημαντική είναι η κίνηση του ηλίου καθώς ανάλογα τις σκιές που δημιουργούνται στα διάφορα στοιχεία, αναδύονται νέες χαράξεις και σχέσεις με τις υπάρχουσες γεωμετρίες.

Επιπλέον φεγγίτες στην στέγη, αλλά και μεγαλύτερες διανοίξεις υπαρχόντων παραθύρων, επιτρέπουν την απρόσκοπτη είσοδο του φυσικού φωτός σε ολόκληρη την κατοικία, ανατρέποντας την πρότερη σκοτεινή κατάσταση της. Ειδική μέριμνα έχει δοθεί και στον τεχνητό φωτισμό, όπου στο επίπεδο του ορόφου-στέγης έχει σχεδιαστεί να είναι αποκλειστικά έμμεσος και σε συνάρτηση με τα κύρια αρχιτεκτονικά-δομικά στοιχεία του χώρου.   

Στοιχεία Έργου

Τίτλος έργου Ανακαίνιση πετρόκτιστης κατοικίας στα Ψαχνά Ευβοίας 

Aρχιτεκτονική μελέτη Βασίλειος Ντόβρος

Συνεργάτες αρχιτέκτονες Πηνελόπη Παππά, Νικόλαος Λάμπρου, Χριστίνα Κωστοπούλου

Τοποθεσία Ψαχνά, Εύβοια

Επιφάνεια οικοπέδου 144m²  

Συνολική επιφάνεια κατοικίας  116m²

Χρόνος μελέτης 2018-2019 

Χρόνος αποπεράτωσης 2021

Φωτογραφία Νίκος Καραμπίνης


Ntovros Vasileios took over the renovation of a stone house in Evia. The house is located within the urban fabric, in the center of the town of Psachna and houses a family of four members. The intention of the owners was to reuse the existing stone house of 1930, according to modern functional needs, and at the same time to renovate it through a creative use of natural light.

-text by the authors

Concept

The composition of the spaces | functions and the various gradation of light is developed inside the existing shell and is organized around a new enclosed but also permeable volume. Thus, approximately in the center of the building, a distinct rectangular space is formed extending from the ground floor to the roof, initially separating the floor between the living area and the kitchen, but also allowing the various movements to evolve in or around it.

Inside this space is located the main ascending staircase that connects the main entrance of the house with the common areas of the first floor. At the same time the space serves to direct the natural light from the skylights of the roof to the darker ground floor spaces.

Design-materiality

The project aims in an optimal use of the very limited space of the floor plan in order to best serve the required needs. Towards that direction, the first floor is organized as a uniform but distinct living space, including all the common functions of a house, while the bedrooms are located on the ground floor.

The materiality is managed by utilizing the existing stone, re-grouting it where needed, combined with the direct use of the new structural elements such as the wooden roof, wooden mezzanine floor and the visible concrete elements. In particular, the choice of using terracotta tiles, traditional patterns and earthy colors, completes the intention to create a familiar and multi-sensory home environment.

Light management

The structural element of the composition was the manipulation of light. The central space functions like a huge skylight where through it light enters from the ceiling and is directed to the ground floor, but also through specific openings in other spaces.

The movement of the sun is crucial because depending on the shadows that are created on various elements, new engravings and relationships within the existing geometries emerge.

Additional skylights on the roof, as well as, larger openings of existing windows allow for an unobstructed lane of natural light throughout the house, overturning its former dark state. Special attention has been paid to the artificial lighting at the first floor-roof level which is designed to be exclusively indirect and in relation to the main architectural-structural elements of the space.

Plans

GROUND FLOOR PLAN
FIRST FLOOR PLAN

      

Credits & Details

Project title Renovation of a stone house in Psachna, Evia

Architecture Vasileios Ntovros

Location Psachna, Evia, Greece

Plot area 144m²  

Total living area 116m²

Design completion 2018-2019 

Costruction completion 2021

Photography Nikos Karampinis


RELATED ARTICLES