Προσαρμοστική Ανθεκτικότητα: Πλωτές κατοικίες για την κοινότητα της Αϊτής στο Μαϊάμι | Διπλωματική εργασία από την Χριστίνα Μπουτσιούκη

Η παρούσα διπλωματική εργασία από τη Χριστίνα Μπουτσιούκη παρουσιάζει έναν καινοτόμο σχεδιασμό για μια πλωτή γειτονιά στη Μικρή Αϊτή του Μαϊάμι, αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή και τον εκτοπισμό της κοινότητας με δημιουργικότητα. Ο σχεδιασμός ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδραση και την πολυμορφία της κοινότητας μέσω πλωτών κατοικιών με διαφορετικές επιλογές για τους κατοίκους. Ταυτόχρονα, προωθεί τη βιωσιμότητα με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ανακυκλώσιμων υλικών, ενσωματώνοντας την πολιτιστική κληρονομιά της Αϊτής στον σχεδιασμό.

-κείμενο από τους δημιουργούς

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σχέδιο μιας πλωτής γειτονιάς για την κοινότητα της Μικρής Αϊτής του Μαϊάμι, που δημιουργήθηκε ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή και τον εκτοπισμό της κοινότητας λόγω του εξευγενισμού του κλίματος. Η γειτονιά διαθέτει έναν πλωτό χώρο περιπάτου που χρησιμεύει ως κεντρικός κόμβος για κοινοτικές δραστηριότητες. Ο πλωτός δρόμος προωθεί την κοινωνική αλληλεπίδραση, ενισχύοντας την αισθηση της κοινότητας μεταξύ των κατοίκων.

Η γειτονιά ενσωματώνει τέσσερις τύπους κατοικιών, δύο με δεύτερο όροφο και δύο με έναν όροφο, εμπνευσμένες από το παραδοσιακό στυλ στην Αϊτή το “shotgun house”. Αυτές οι μονάδες δίνουν προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, με μικρότερα παράθυρα που εμποδίζουν την θέα σε γειτονικά σπίτια. Αυτοί οι τέσσερις τύποι πλωτών σπιτιών παρέχουν μια σειρά επιλογών για να καλύψουν διαφορετικά μεγέθη νοικοκυριών και τρόπους ζωής στην κοινότητα.

Ο σχεδιασμός προάγει την ένταξη, διασφαλίζοντας ότι οι κάτοικοι μπορούν να βρουν ένα σπίτι που ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Αυτή η ποικιλία καλλιεργεί μια ζωντανή και ποικιλόμορφη κοινότητα, εμπλουτίζοντας τον κοινωνικό ιστό της γειτονιάς.

Ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη την πολιτιστική κληρονομιά της κοινότητας της Αϊτής, ενσωματώνοντας ζωηρά χρώματα και υλικά εμπνευσμένα από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Αϊτής.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ο σχεδιασμός δίνει επίσης προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, με χαρακτηριστικά όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ηλιακά πάνελ, ανακυκλώσιμα και βιώσιμα υλικά, που συμβάλλουν για την μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα και προωθούν την κυκλική οικονομία. Το καινοτόμο πλωτό σύστημα, εμπνευσμένο από το στούντιο MAST, παρέχει ένα αρθρωτό και προσαρμόσιμο θεμέλιο για τη γειτονιά. Φιλοξενεί διαφορετικές στάθμες νερού, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ανθεκτικότητα έναντι των μεταβαλλόμενων επιπέδων της θάλασσας.

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Συνολικά, αυτός ο σχεδιασμός προσφέρει μια βιώσιμη, πολιτιστικά πλούσια και ανθεκτική λύση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινότητα της Αϊτής στο πλαίσιο του εξευγενισμού του κλίματος. Γιορτάζει την κληρονομιά τους, καλλιεργεί μια ισχυρή αίσθηση κοινότητας και παρέχει ένα ασφαλές και ζωντανό περιβάλλον διαβίωσης.

Στοιχεία έργου

Τίτλος έργου: Προσαρμοστική Ανθεκτικότητα: Πλωτές κατοικίες για την κοινότητα της Αϊτής στο Μαϊάμι

Τύπος εργασίας: Διπλωματική εργασία

Φοιτήτρια: Μπουτσιούκη Χριστίνα

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βενετία Τσακαλίδου

Ημερομηνία παρουσίασης: Ioύλιος 2023

Πανεπιστημιακό ίδρυμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ


This diploma thesis project by Christina Boutsiouki presents a design for a floating neighborhood in Little Haiti, Miami, addressing climate change and community displacement due to climate gentrification. The neighborhood features a central floating promenade with various amenities, diverse housing options inspired by traditional Haitian architecture, and sustainability features, aiming to create a resilient, culturally rich, and inclusive community that can adapt to changing sea levels.

-text by the authors

This thesis presents a design of a floating neighborhood for Little Haiti’s community in Miami, created in response to climate change and community displacement due to climate gentrification.

The neighborhood features a floating promenade that serves as a central hub for community activities. It includes amenities such as a cafe, fish market, market, outdoor gym, swimming pools, marinas, laundry, and barbecue area. The waterway promotes social interaction, fostering a sense of community among residents.

The neighborhood incorporates four types of housing, two with a second story and two with a single story, inspired by the traditional Haitian “shotgun house” style. These units prioritize privacy, with smaller windows blocking views of neighboring homes. These four types of floating houses provide a range of options to accommodate different household sizes and community lifestyles.

DIAGRAM OF USES

The design promotes inclusion, ensuring that residents can find a home that suits their specific needs. This variety fosters a vibrant and diverse community, enriching the social fabric of the neighborhood. The design takes into account the cultural heritage of the Haitian community, incorporating vibrant colors and materials inspired by traditional Haitian architecture.

The design also prioritizes sustainability, with features such as renewable energy with solar panels, recyclable and sustainable materials, helping to reduce the carbon footprint and promote the circular economy. The innovative floating system, inspired by the MAST studio, provides a modular and adaptable foundation for the neighborhood. It accommodates different water levels, ensuring stability and resilience against changing sea levels.

Overall, this design offers a sustainable, culturally rich, and resilient solution to the challenges facing the Haitian community in climate gentrification. It celebrates their heritage, fosters a strong sense of community, and provides a safe and vibrant living environment.

Facts & Credits

Project title: Adaptive Resilience: Floating housing for Miami’s Haitian community 

Project type: Diploma thesis project

Student: Boutsiouki Christina

Supervisor: Venetia Tsakalidou

Date of presentation: July 2023

University: Architecture Department, AUTH


RELATED ARTICLES