Mobil Park: Επαναχρησιμοποίηση Πετρελαιοπηγών για τον Σχεδιασμό Ξενοδοχειακού Πάρκου | Διπλωματική Εργασία από τον Μιχάλη Μπίνιο

text in EN, GR

Η διπλωματική εργασία του Μιχάλη Μπίνιου έχει ως αντικείμενο εργασίας την επαναχρησιμοποίηση των μονάδων των θαλάσσιων πετρελαιοπηγών για τον σχεδιασμό ξενοδοχειακών μονάδων, ως ένα αφήγημα ιδιωτικοποίησης των πολιτικών της καθημερινής ζωής.

-κείμενο από τον δημιουργό

ΤΥΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΙ-ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΗΓΗΣ

Η έρευνα ξεκινάει από το γεγονός πως τα χρόνια που ακολούθησαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εταιρείες που προηγουμένως ενασχολούνταν με την δημιουργία του πολεμικού κεφαλαίου και της βιομηχανικής παραγωγής, ξεκίνησαν να στρέφουν το ενδιαφέρον στους τομείς της καθημερινής ζωής, με κέντρο την αρχιτεκτονική (Βλ. Alcoa, Monsanto). Την πρακτική αυτή διαμόρφωσης πολιτικών ψυχαγωγίας και καθημερινής ζωής γύρω από το προϊόν εφάρμοσε και η ExxonMobil στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, η μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία ορυκτών καυσίμων. Συγκεκριμένα, το 1958, μια χρονιά αφού η εταιρεία κατασκευάζει την πρώτη πλατφόρμα εξόρυξης εκτός στεριάς από ανθεκτικά υλικά, ιδρύεται ο πρώτος ταξιδιωτικός οδηγός της Αμερικής με όνομα ‘Mobil Guide’ ή αλλιώς ‘Mobil Travel Guide’, με σκοπό την διάδοση του τουρισμού με το αυτοκίνητο.

Υπόθεση αυτής της εργασίας είναι πως ξεκινάει η εξόρυξη των ορυκτών κοιτασμάτων στην περιοχή της Κρήτης και του Ιονίου (για τα θαλάσσια οικόπεδα αυτά έχει ήδη κλείσει η συμφωνία διαχείρισης μεταξύ των ExxonMobil, Total και Hellenic Petroleum).

Για την εξόρυξη χρησιμοποιούνται Ημι-βυθιζόμενες (SemiSubmersible) πλατφόρμες, οι οποίες είναι οι κατάλληλες για το βάθος του θαλάσσιου πυθμένα της περιοχής. Ο τρόπος που συντηρείται μια μονάδα είναι μέσω της μεταφοράς των κομματιών της στην στεριά και στην επιδιόρθωση τους ή την αντικατάστασή τους. Επομένως, η πετρελαιοπηγή αναγνωρίζεται ως ένα OpenSource σύστημα, το οποίο αποτελείται από διάφορα κομμάτια (plugins), τα οποία ξεκολλάνε, συνδυάζονται, μεταφέρονται, και επαναχρησιμοποιούνται, δημιουργώντας μια τυπολογία αντικειμένων ενός παζλ. Αυτή είναι και η αφετηρία για τον ανασχεδιασμό τους και την επαναχρησιμοποίηση τους πέρα από το αρχικό τους πλαίσιο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Προς αναζήτηση της τοποθεσίας εξετάζεται η περίπτωση της Εγνατίας Οδού, ως κομμάτι της Ευρωπαϊκής Οδού 90. Η Ευρωπαϊκή Οδός 90 διασχίζει 5 χώρες, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Τουρκία. Ξεκινάει από την Λισσαβόνα και τερματίζει στα σύνορα της Τουρκίας-ΙράκΗ τοποθεσία επιλέγεται για την λειτουργία της ως κόμβος συνάντησης των τουριστικών προορισμών του γύρω ηπειρωτικού τοπίου, ενώ παράλληλα είναι η πρώτη σημαντική στάση δυτικά της Ηγουμενίτσας. Έτσι, επιλέγεται μια στάση που εξυπηρετεί τον τουρισμό με το αυτοκίνητο μεγάλης κλίμακας.

Μετά από μελέτη και καταγραφή της περιοχής, επιλέγονται τρία βασικά σημεία παρέμβασης ανάλογα με την τοπογραφία και τα landmarks του μέρους. Οι προγραμματικές χρήσεις ορίζονται με βάση τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με τους ταξιδιωτικούς οδηγούς, ονομαστικά την πολυτελή κατοίκηση, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό.

Έτσι, σχεδιάζονται τρείς στάσεις σε μια διαδρομή που διαμορφώνει το ευρύτερο ξενοδοχειακό πάρκο: 1. Το αθλητικό κέντρο, στο βόρειο άκρο της διαδρομής 2. Το Hub κατοίκισης στο κέντρο-είσοδο της διαδρομής από την Εγνατία Οδό 3. Το ψυχαγωγικό κέντρο στο νότιο άκρο της διαδρομής, στην λίμνη Χότκοβα.

ATHLETIC CLUB – ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΓΚΟΠΛΑΣΙΑΣ

Το Athletic Club επαναχρησιμοποιεί τον μπετονένιο κάναβο της πλατφόρμας της πετρελαιοπηγής. Ο κάναβος σπάει και διαμορφώνεται πάνω στο τοπίο, δημιουργώντας ένα όριο από δοκάρια ανάμεσα στα οποία τοποθετούνται τα προγράμματα, ενώ παράλληλα συνομιλεί οργανικά με την τοπογραφία της περιοχής.

ATHLETIC CLUB – ΓΕΝΙΚΟ ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
ACCOMMODATION HUB – ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΓΚΟΠΛΑΣΙΑΣ

Το Accommodation Hub επαναχρησιμοποιεί τις σχεδίες, τους πυλώνες, τους διαδρόμους εκφόρτωσης και τις δεξαμενές της πετρελαιοπηγής. Λειτουργεί ως ο κεντρικός πυρήνας της κατοίκησης, διαθέτοντας 60 δωμάτια, τα οποία τοποθετούνται μέσα στο κέλυφος των πλέον άδειων σχεδίων. Οι σχεδίες τοποθετούνται στον χώρο με τους μπετονένιους πυλώνες της πετρελαιοπηγής ανάμεσά τους, πάνω στους οποίους κολλάει η κάθετη κίνηση. Ένας μεταλλικός κάναβος ορίζει τους ενδιάμεσους χώρους και στηρίζει, σε συνδυασμό με τους πυλώνες, το σύστημα των προγραμμάτων. Το Hub τοποθετείται στο πέρασμα του παράδρομου της κεντρικής αρτηρίας του πάρκου, γύρω από τον οποίο σχεδιάζεται το parking των αυτοκινήτων στο επίπεδο του εδάφους.

ACCOMMODATION HUB – ΓΕΝΙΚΟ ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
FUN TOWER – ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΓΚΟΠΛΑΣΙΑΣ

Το Fun Tower αποτελείται από τον πύργο αντλίας της πετρελαιοπηγήςΕκεί βρίσκονται συγκεντρωμένα τα ψυχαγωγικά προγράμματα του πάρκου. Τοποθετείται στο νότιο άκρο της διαδρομής, πάνω στην λίμνη Χότκοβα. Ως υποδομή πρόσβασης δημιουργείται μια γέφυρα αυτοκίνητων που συνδέει τον πύργο με την κεντρική αρτηρία της διαδρομής. Στον πρώτο όροφο σχεδιάζεται το Ballroom, ο κύριος χώρος εκδηλώσεων του ξενοδοχειακού συστήματος. Στον δεύτερο όροφο υπάρχει open-air cinema, ενώ στην κορυφή του πύργου τοποθετείται κενό γλυπτό μεγάλης κλίμακας, που λειτουργεί ως παρατηρητήριο του υδροβιότοπου.

Στοιχεία Έργου

Τίτλος έργου  “Mobil Park: Επαναχρησιμοποίηση Πετρελαιοπηγών για τον Σχεδιασμό Ξενοδοχειακού Πάρκου”
Τύπος έργου  Διπλωματική Εργασία
Πανεπιστημιακό ίδρυμα  Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών
Φοιτητής  Μιχάλης Μπίνιος
Επιβλέπων καθηγητής  Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος
Εξεταστική Περίοδος  Οκτώβριος 2022


The diploma thesis by Michalis Binios concerns the reuse of the units of the marine oil wells for the design of hotel units, as a narrative of private politics of the politics of everyday life.

-text by the author

Investigating the Cold War culture, one finds that many companies (ex. Alcoa, Monsanto) previously occupied with the production of War and industrial capital, now show an interest in everyday life practices, with a special focus on architecture (Ex. Alcoa, Monsanto). This practice of modifying the politics of everyday life rules regarding the product can also be found in the history ExxonMobil, the biggest company of hydrocarbon fuel in USA. Specifically, in 1958, the first travel guide is created by ExxonMobil, named ‘Mobil Travel Guide’, as an attempt to familiarize the wider public with motor-based tourism.

STATE OF DIS-ASSEMBLY

This study’s premise is the beginning of the extraction of Greek hydrocarbons outside of Crete and Ionian Sea (the management of these oil fields has already been agreed upon between ExxonMobil, Total, and Hellenic Petroleum).

For the extraction, the type of the Semi-Submersible Platform is chosen, which is suitable for this area. The way a platform is maintained is by moving certain parts back to land for repairs, or replacement. This leads to the reading of the platform as an Open-Source system, in which the plug-ins of system parts can be torn apart, interchanged, moved, and reused, creating a typology of objects that operate as pieces of a whole puzzle.

MASTERPLAN

The case of Egnatia Route is studied, as a part of European Route 90. The ER90 crosses 5 countries, beginning from Portugal and ending in the Turkish-Iraqi Border. The site is selected for its use as the node of close tourist attractions, next to the port of Igoumenitsa, creating a stop that promotes motor-based tourism in a wider scale.

After the mapping of the site, three locations are singled out due to the topography and the landmarks of the site. The programmatic uses are set according to the travel guide’s standards for a five-star hotel, namely athleticism, luxury accommodation, and amusement.

Three stops are therefore designed along the route, that assemble the hotel park as a whole: 1. The Athletic Club, at the northern end of the park 2. The Accommodation Hub at the center – entry from Egnatia Odos 3. The Fun Tower at the southern end of the route, on Lake Hotkova.

AXONOMETRIC OF SITE TOPOGRAPHY AND ORTHOGRAPHIC DRAWINGS

The Athletic Club repurposes the concrete grid of the floor of the platform. The grid breaks and is modified along the site, making borders of beams, that programs are designed between them.

ATHLETIC CLUB – PHOTOREALISTIC IMAGE OF PERSPECTIVE SECTION

The Accommodation Hub reuses the pontoons, the columns, the boarding bridges, and the oil tanks of the rig. It functions as the main structure for living quarters, with 60 rooms that are designed into the old industrial parts of the rig’s pontoons. The rows of the rooms are placed opposing each other, creating long corridors next to the columns, on which the vertical moving axis are located.  A metallic grid defines the spaces in between, and the system of the programs as a whole.

ACCOMMODATION HUB – PHOTOREALISTIC VIEW

The Fun Tower is consisted of the repurposed pump tower of the oil rig. The programs for the amusement element of the park can be found there. It is placed at the southern border of the route, on the surface of Lake Hotkova. A car bridge is designed to connect the main route with the tower’s parking on the surface. A ballroom is designed on the first floor, the main event room of the hotel park. On the second floor the open-air cinema is designed as mid-point to the tip of the tower, where a big-scale sculpture is used as watch tower of the surrounding landscape.

FUN TOWER – GENERAL AXONOMETRIC

Facts & Credits

Project title  “Mobil Park: Repurposing of Offshore Oil Rigs for the Design of Motel Park”
Project type  Diploma thesis project
University  School of Architecture, University of Patras
Student  Michael Binios
Supervisor Professor  Leonidas Papalampropoulos
Academic Semester  October 2022


RELATED ARTICLES