“Project 10”, εργασία των Φένια Κουτσουρά, Δήμητρα Μπόντζιου και Σταυρούλα Τζιούρτζια, στα πλαίσια του μαθήματος “08ΕΒ10-Σχεδιασμός 8” του Τμήματος Αρχιτεκτόνων τoυ ΑΠΘ

Η εργασία των φοιτητριών Φένια Κουτσουρά, Δήμητρα Μπόντζιου και Σταυρούλα Τζιούρτζια στα πλαίσια του μαθήματος “08ΕΒ10-Σχεδιασμός 8” με τίτλο “Project 10”, αφορά το σχεδιασμό ενός νέου κτιρίου κατοίκησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στόχος της πρότασης ήταν ο συνδιασμός του προγράμματος της κατοίκησης με άλλα δημόσια προγράμματα εργασίας και εμπορίου, αλλά και τη δημιουργία ενός κοινόχρηστου πάρκου στο επίπεδο του ισογείου. Οι πιο δημόσιες λειτουργίες συγκεντρώνονται στους πρώτους ορόφους ενώ οι ιδιωτικές κατοικίες στους επόμενους ορόφους. Στο δώμα του κτιρίου επανέρχονται τα δημόσια προγράμματα τόσο για τους χρήστες του κτιρίου όσο και για τους κατοίκους της πόλης. Ένας κάναβος εφευρέθηκε για να οργανώσει την κυκλοφορία και τις δραστηριότητες.

Με κύριο μέλημα του εγχειρήματος την ενσωμάτωση της κοινής διαβίωσης μέσα στον πυκνό αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, η νέα πολυκατοικία που προτείνουμε στην συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης και Τσιμισκής αντικαθιστά το υπαίθριο πάρκινκ που λειτουργεί σήμερα στο οικόπεδο.

Στόχος ήταν να συνδυάσουμε την κατοίκηση, εργασία και εμπόριο σε ένα κτιριολογικό πρόγραμμα, το οποίο παράλληλα δίνει χώρο στο νότιο τμήμα του οικοπέδου να φιλοξενήσει ένα ανοιχτό πάρκο.

Η σχέση του οικοπέδου με τους δρόμους τριγύρω του και τις οπτικές φυγές στο πυκνό αστικό περιβάλλον,  στην αναζήτηση των σημείων του οικοπέδου που επηρεάζονται περισσότερη από αυτή. Με εφαλτήριο τις μικρότερες οδούς που διασχίζουν νοητά το πεδίο, δημιουργήσαμε ένα κάναβο που εφαρμόστηκε στο οικόπεδο. Έχοντας ως σημεία ελέγχου τα σημεία με την μεγαλύτερη αστική κινητικότητα, ο κάναβος συμπιέστηκε και δημιούργησε κέντρα βαρύτητας της σύνθεσης. Εκεί, στη συνέχεια θα εντοπίζονται οι σημαντικότερες λειτουργίες του νέου συγκροτήματος. Βασικός γνώμονας των δοκιμών, ήταν η διαμόρφωση μια πλατεία-όασης προς την οδό Δαγκλή, την πιο ήσυχη οδό που γειτνιάζει το οικόπεδο.

Η θέση του συγκροτήματος στο οικόπεδο είναι στρατηγική, ώστε να αξιοποιεί στο έπακρο την εμπορική όψη αλλά και να δημιουργεί μια πλατεία στο πίσω μέρος με πυκνή φύτευση.

Η περιοχή αυτή του οικοπέδου δεν περιφράσσεται και έχει άμεση οπτική επαφή με τους κεντρικούς δρόμους χάρη στις στοές του ισογείου. Περνώντας κανείς μέσα πό το συγκρότημα, μπαίνει σε ένα διαμορφωμένο οπωρώνα. Οι δημόσιες χρήσεις τοποθετήθηκαν στους χαμηλότερους ορόφους, ενώ οι κατοικίες εκμεταλλεύονται κατά το δυνατό το νότιο προσανατολισμό. Τέλος, η θέα από το ανώτατο επίπεδο του δώματος προσφέρεται για την αξιοποίηση από πολλούς χρήστες – κατοικίους ή μη – καθώς, οι χρήσεις αφορούν τη συνάθροιση και την ψυχαγωγία τόσο των ενοίκων όσο και επισκεπτών.

Στοιχεία έργου:

Έργο: “Project 10”
Σχεδιασμός:
 Φένια Κουτσουρά, Δήμητρα Μπόντζιου και Σταυρούλα Τζιούρτζια
Κατηγορία: Εργασία “Project 10” στα πλαίσια του μαθήματος “08ΕΒ10-Σχεδιασμός 8
Ίδρυμα: 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων τoυ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Επίβλεψη:
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


The project of students Fenia Koutsoura, Dimitra Bontziou and Stavroula Tziourtzia in the context of the course “08EB10-Architectural Design 8” entitled “Project 10”, concerns the design of a new residential building in the city of Thessaloniki. The aim of the proposal was to combine the residency program with other public and trade programs. The most public functions are concentrated on the first floors and a communal park is created at ground floor level, while private residences are located on the next floors. Public programs for both the users of the building and the residents of the city are returning to the roof of the structure. A grid is invented in order to organise circulation and activities. 

With the main concern of the project being the integration of communal living within the dense urban environment of Thessaloniki, the new apartment building that we propose at the crossroads of Ethnikis Amynis and Tsimiskis streets replaces the open-air parking lot that currently operates on the site.

The aim was to combine residence, workspace and retail in a building program, which also allows the southern part of the site to accommodate an open park.

The relationship of the site with the streets that surround it and the visual escapes in the dense urban environment led to the research of the parts of the area that are most affected by this. Using the smaller roads that notionally cross the field as a starting point, we created a grid that was applied to the plot. As control points the ones with the highest urban activity, the grid was compressed and created crucial parts of the composition that will host the most important functions of the new complex. The main objective is forming a square towards Dagli Street, the most peaceful street adjacent to the site.

The location of the complex on the site is strategic, in order to make the most of its commercial aspect but also to create a square at the back with extensive planting.

The plot is not fenced and has direct visual contact with the main streets thanks to the ground-floor arcades. Passing through the complex, one enters an organized garden. The public facilities are located on the lower floors, while the residences take up most of the southern side of the complex. Finally, the top level offers use related to gathering and entertainment for both residents and visitors.

Credits & Details:

Project: “Project 10”
Design:
Fenia Koutsoura, Dimitra Bontziou, Stavroula Tziourtzia 
Category: “Project 10”  “08ΕΒ10-Architectural Design 8
Institution:
Department of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki
Curator:
Ioannidis Konstantinos


RELATED ARTICLES