Έκθεση σπουδαστικών εργασιών / Τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών Δ.Π.Θ./ Ξάνθη

Έκθεση Σπουδαστικών Εργασιών του έτους 2009-2010.

Μετά από έντεκα χρόνια λειτουργίας, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών πραγματοποιεί την δεύτερη προσπάθεια παρουσίασης του έργου των φοιτητών του, με στόχο, μέσα από την εδραίωση αυτής, την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ της πόλης της Ξάνθης και της Αρχιτεκτονικής Σχολής. 

Στην έκθεση παρουσιάζεται μέσα από σχέδια και μακέτες  η εξέλιξη των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής κατά την διάρκεια των 5 ετών φοίτησης. Συγκεκριμένα, γίνεται  ενδεικτική παρουσίαση εργασιών από μαθήματα όπως ο αρχιτεκτονικός και αστικός σχεδιασμός, η μορφολογία, καθώς τα εικαστικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των εργασιών έχει ως πεδίο αναφοράς την ίδια την πόλη της Ξάνθης.

Ίδρυμα τέχνης και Θρακικής παράδοσης, Καπνεργατών 9, Ξάνθη
Καπναποθήκη Π

Διάρκεια Έκθεσης: 12 – 23 Μαΐου 2011
 
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή 18.00-21.00 και Σάββατο 10.00-14.00


RELATED ARTICLES