ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 η Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημοσιεύει ανοιχτές προκηρύξεις για νέες θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σε πέντε γνωστικά αντικείμενα στο πρώτο και δεύτερο έτος σπουδών.
 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας λήγει στις 25 Αυγούστου 2016. Περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες  βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο ανακοίνωσης από τη Σχολή και σχετικές λεπτομέρειες θα δημοσιευθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Σχολής.
 
Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη σε αυτόν τον σύνδεσμο και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος http://architecture.uoi.gr/ 

RELATED ARTICLES