Καθώς πλησιάζει η στιγμή της επιστροφής μας στον εργασιακό μας χώρο και στην νέα μας “κανονικότητα” θα πρέπει να μελετήσουμε προσεκτικά τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται και να λάβουμε σοβαρές και υπεύθυνες αποφάσεις αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων μας.

Παράλληλα με την λήψη των μέτρων και τις διάφορες ενέργειες από μέρους της διεύθυνσης, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε στο προσωπικό τις αποφάσεις μας και να εξηγήσουμε τις αλλαγές και νέες διαδικασίες που πιθανόν να προκύπτουν με βάση τα νέα δεδομένα. Στόχος της ενημέρωσης αυτής είναι η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας ανάμεσα στο προσωπικό μας.

Πώς ορίζεται το αίσθημα ασφάλειας του προσωπικού και πως επιτυγχάνεται;

Ο άνθρωπος αισθάνεται ασφαλής εκεί μου συμπίπτουν οι τρείς πτυχές ευεξίας του. Εκεί δηλαδή που η
Φυσική, Πνευματική και Συναισθηματική του Ευεξία συνυπάρχουν.

Φυσική Ευεξία: οι εργαζόμενοι μπορούν να εργαστούν αποδοτικά σε χώρους όπου μπορούν να είναι υγιείς
και να εκτίθενται κατά το ελάχιστο σε παθογόνους ιούς που μπορεί να τους προκαλέσουν προβλήματα
υγείας.

Πνευματική Ευεξία: οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να κυριεύονται από το αίσθημα του φόβου για θέματα
υγείας. Ο φόβος είναι μία σοβαρή στρεσογόνος αιτία η οποία προκαλεί σοβαρή μείωση της συγκέντρωσης
και της απόδοσης των εργαζομένων.

Συναισθηματική Ευεξία: οι εργαζόμενοι έχουν την ανάγκη να αισθάνονται ασφαλείς και να γνωρίζουν ότι ο
εργοδότης τους νοιάζεται γι’ αυτούς, την υγεία τους, την οικογένεια τους. Θέλουν να γνωρίζουν ότι η
διεύθυνση του οργανισμού έχει λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για την εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών
εργασίας και τους προστατεύει. Η συναισθηματική ευεξία είναι αυτή που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την
δέσμευση των εργαζομένων με την εταιρία τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την σχέση ανάμεσα στο αίσθημα Ασφάλειας του προσωπικού και στην
Ευεξία, αλλά και για άλλα πολλά θέματα που αφορούν την επιστροφή μας στον εργασιακό μας χώρο στην
μετά Covid-19 εποχή, μπορείτε να διαβάσετε στην πρόσφατη έκθεση της Steelcase με τίτλο “The Post Covid-
19 Workplace”.


RELATED ARTICLES

Η Σχολή των Αθηνών. Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2018| στο Μουσείο Μπενάκη από το Αρχιτεκτονικό Γραφείο Neiheiser Argyros| 3 Σεπτεμβρίου- 11 Οκτωβρίου