Αναβολή της 7ης Athens Biennale: ECLIPSE για την Άνοιξη του 2021

text in EN, GR

Ως ένα γεγονός όπου καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες του πολιτισμού και κοινό από όλο τον κόσμο συναντιούνται και αλληλεπιδρούν, η Μπιενάλε της Αθήνας βρίσκεται αντιμέτωπη με το αναπόφευκτο. Λόγω των γενικευμένων περιορισμών που αφορούν στη δημόσια υγεία και τις μετακινήσεις, η 7η Μπιενάλε της Αθήνας αναβάλλεται για την Άνοιξη του 2021.

Δέος μπροστά στο άγνωστο

Ρευστότητα. Αναταραχή. Αλλαγή. Η ΑΒ7: ECLIPSE έχει σχεδιαστεί ως μία απόπειρα να αποτυπωθούν τα φευγαλέα και δυσοίωνα σημεία αυτής της εποχής αβεβαιότητας και οι υποκείμενες κοινωνικοπολιτικές, πνευματικές και ταυτοτικές ανακατατάξεις. Το κεντρικό πλαίσιο διαπολιτισμικού διαλόγου που τη διατρέχει σηματοδοτείται από ένα «Μαύρο Πρίσμα» και έχει στόχο την ενεργοποίηση της φαντασίας μας, ρίχνοντας φως σε οραματισμούς δυνητικών παράλληλων κόσμων και εκδοχών του μέλλοντος. 

Η ομάδα της Μπιενάλε της Αθήνας, οι καλλιτέχνες της AB7, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Poka-Yio και οι επιμελητές Omsk Social Club & Larry Ossei-Mensah, εργαζόμαστε με ορίζοντα την ECLIPSE. 

Συνθέτοντας τα άρρητα θραύσματα του παρόντος και ανατέμνοντας όλα τα πιθανά αύριο, η ΑΒ7: ECLIPSE διευρύνεται. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter εδώ. 

H 7η Μπιενάλε της Αθήνας υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 2014-2020, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Onassis Culture. Η AB7: ECLIPSE διοργανώνεται από την Μπιενάλε της Αθήνας.

Awe before the unknown

Flux. Unsettlement. Change. AB7: ECLIPSE has been designed as an attempt to capture the fleeting, ominous signs of this era of uncertainty and the underlying sociopolitical, spiritual and identity rearrangements. Its main framework of cross-cultural discourse is signified by a “black lens” and aims to address our imagination by illuminating visions of potential parallel worlds and futures. 

Being an event in which artists, creatives, cultural professionals and audiences from all over the world meet and interact, the Athens Biennale is now facing the inevitable. Due to the pervading public health and travel restrictions currently in force, the 7th Athens Biennale is postponed to Spring 2021. 

The Athens Biennale team, the artists of AB7, its artistic director Poka-Yio and the curators Omsk Social Club & Larry Ossei-Mensah, are working towards ECLIPSE. 

Assembling the unspoken fragments of our present and contemplating on all tomorrows possible, AB7: ECLIPSE expands. You can subscribe to the newsletter here.

The 7th Athens Biennale is co-financed by the Hellenic Republic and the European Union through the Regional Operational Programme of “Attica” in the framework of NSRF 2014-2020, performs under the auspices of the Hellenic Ministry of Culture and Sports and is realized in partnership with Onassis Culture. AB7: ECLIPSE is produced by the Athens Biennale.


RELATED ARTICLES