Νέα γραφεία Bayer Hellas στο Μαρούσι | Σχεδιασμός φωτισμού από την HUB Lighting & Innovation by Kafkas

text in EN, GR

Στην post-covid εποχή, ο σχεδιασμός γραφείων εστιάζεται σε ένα δυναμικό περιβάλλον που συνδυάζει εξωστρέφεια και κοινωνικοποίηση. Η συγχώνευση των γραφείων με το οικιστικό περιβάλλον δημιουργεί φιλική ατμόσφαιρα με open plan δομές, ενισχύοντας την κινητικότητα και την ευημερία του προσωπικού. Ο σχεδιασμός των γραφείων της Bayer Hellas ακολουθεί αυτήν την τάση, ενσωματώνοντας αρχιτεκτονικό και διακοσμητικό φωτισμό που προάγει τη δυναμική και την οπτική άνεση. Ο φωτισμός, σχεδιασμός από την Hub Kafkas lighting & innovation προσαρμόζεται στις ανάγκες του χώρου και των χρηστών, ενώ τα διακοσμητικά φωτιστικά συμπληρώνουν την οικεία ατμόσφαιρα με τη χρήση κομψών χρωμάτων και υλικών. Τα γραφεία αυτά αποτελούν πρότυπο για μελλοντικούς εργασιακούς χώρους.

-κείμενο από τους δημιουργούς

Ο σχεδιασμός γραφείων στην post-covid εποχή υποστηρίζει ένα δυναμικό περιβάλλον που δείχνει να εμπνέεται από την εξωστρέφεια και τη δεδομένη ανάγκη για κοινωνικοποίηση. Τα γραφεία σταδιακά συγχωνεύονται με το οικιστικό περιβάλλον, διαμορφώνοντας μια φιλική ατμόσφαιρα σε ένα open plan ευέλικτο σχήμα. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η κινητικότητα, η διάδραση, η άνεση και η ευημερία του προσωπικού.

Ο σχεδιασμός των νέων γραφείων της Bayer Hellas φαίνεται να εμπνέεται από τη συνθήκη αυτή και τόσο ο αρχιτεκτονικός όσο και ο διακοσμητικός φωτισμός έχουν συνεργαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, η μελέτη φωτισμού πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία HUB Lighting & Innovation by Kafkas με τη χρήση προϊόντων από κορυφαία brands του είδους με τα οποία συνεργάζεται.

Ο αρχιτεκτονικός φωτισμός είναι πλήρως ενταγμένος στο κέλυφος καθώς ακολουθεί τις γενικές χαράξεις του, ενώ η γραμμικότητά του σε κομβικά σημεία ενισχύει τη δυναμική του χώρου. Παράλληλα, διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά για χώρους γραφείων που συμβάλλουν στην οπτική άνεση των χρηστών και στην επίτευξη ενός άρτιου φωτιστικού αποτελέσματος. Συνολικά, ο φωτισμός έχει σχεδιαστεί από την ομάδα του HUB Lighting & Innovation by Kafkas με τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρμόζεται κάθε φορά στις ανάγκες του χώρου, αλλά και στις εξατομικευμένες ανάγκες των χρηστών.

Τα διακοσμητικά φωτιστικά έρχονται να συμπληρώσουν και να αναδείξουν το γενικό φωτισμό. Η τοποθέτησή τους στοχεύει στην ενίσχυση της χαλαρής και οικείας ατμόσφαιρας, ενώ η επιλογή τους ταυτίζεται με την παλέτα των χρωμάτων, των υλικών και των υφών του χώρου.

Αδιαμφισβήτητα τα νέα γραφεία της Bayer Hellas αποτελούν πρότυπο σύγχρονων γραφείων και το εφαλτήριο για ριζικές αλλαγές και σε άλλους εργασιακούς χώρους.

Στοιχεία έργου

Τίτλος έργου: Nέα γραφεία της Bayer Hellas στο Μαρούσι

Κατηγορία: Office Spaces

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα

Lighting Design: Hub Kafkas lighting & innovation

Interior Design: Tsolakis Architects

Φωτογραφία: Γαβριήλ Παπαδιώτης


The post-covid era office design at Bayer Hellas prioritizes a dynamic and socially-oriented environment by seamlessly integrating with residential elements, fostering a flexible and open-plan format. The architectural lighting design by Hub Kafkas lighting & innovation, following the building’s structure, enhances spatial dynamics and ensures visual comfort, while decorative luminaires contribute to a relaxed atmosphere, aligning with the overall color and texture palette. The innovative design of Bayer Hellas offices sets a modern standard, potentially influencing significant changes in other workplaces.

-text by the authors

Office design in the post-covid era supports a dynamic environment that seems to be inspired by extroversion and the given need for socialization. Offices gradually merge with the residential environment, forming a friendly atmosphere in an open plan flexible format. In this way, mobility, interaction, comfort, and staff well-being are enhanced.

The design of the new Bayer Hellas offices seems to be inspired by this condition, and both the architectural and decorative lighting have been collaborated in this direction.

The architectural lighting is fully integrated into the building shell as it follows its general engravings, while its linearity at key points enhances the dynamics of the space. At the same time, it has the technical characteristics required for office spaces that contribute to the visual comfort of the users and the achievement of a perfect lighting effect. Overall, lighting has been designed to adapt each time to the needs of the space and the individual needs of the users.

The decorative luminaires complement and highlight the general lighting. Their installation aims to enhance the relaxed and intimate ambiance, while their selection identifies with the palette of colors, materials, and textures of the space.

Undoubtedly, the new Bayer Hellas offices constitute a benchmark for modern offices and the trigger for radical changes in other workplaces as well.

Facts & Credits

Project title: Bayer Hellas new offices in Marousi

Project type: Offices Spaces

Location: Athens, Greece

Interior Design: Tsolakis Architects

Lighting design: Hub Kafkas lighting & innovation

Photography: Gavriil Papadiotis


RELATED ARTICLES