ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΗ / ΚΑΒΑΛΑ / 2008 / Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός/ Δ' Βραβείο/ architectones02 με την Κ.Δήμου, Δ.Σιατίτσα, S. Istudor & Δ.Λιβέρη

Σχισμή στο χρόνο
 
Αναζητούμε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα για την πλατεία Καπνεργάτη επενδύοντας τον αστικό χώρο με συμβολικά νοήματα που έχουν αναφορά στην συλλογική μνήμη της πόλης. Επιδιώκουμε την ανάδειξη της Δημοτικής Καπναποθήκης και σκηνοθετούμε τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύπτεται στον περιπατητή. Παρεμβαίνουμε διατηρώντας αλλά και ενισχύοντας τον έντονα αστικό χαρακτήρα της πλατείας διευκολύνοντας τις καθημερινές κινήσεις των πεζών και την επικράτησή τους ως προς το αυτοκίνητο. Η βασική συνθετική ιδέα συνίσταται στην δημιουργία μιας πλατείας κέντρου πόλης η οποία να παραπέμπει στον «αγρό» όπου καλλιεργείται ο καπνός με την χρήση νέων υλικών και λειτουργικού αστικού εξοπλισμού. Επανασχεδιάζουμε την πλατεία Καπνεργάτη τοποθετώντας ένα «μαρμάρινο χαλί» με λωρίδες από ειδικά επεξεργασμένο μέταλλο τύπου cor-ten πάνω σε ένα σκούρου χρώματος ενοποιητικό υπόβαθρο από κυβόλιθο. Οι λωρίδες αυτές εντείνουν την προοπτική προς την Δημοτική Καπναποθήκη, αναδεικνύοντας το διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στο τέρμα του “χαλιού” πάνω σε ένα πλάτωμα-μπαλκόνι με θέα στην πλατεία. 
 
Θέλοντας να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο γεγονός πως η ίδια η πλατεία είναι το σύμβολο της ιστορίας του καπνού στην πόλη, σε όλα τα επίπεδα αναφοράς της, από το ίδιο το φυτό και την επεξεργασία του μέχρι τις συνθήκες εκβιομηχάνισης της πόλης, σκίζουμε την πλατεία δημιουργώντας μια καθοδική πορεία προς έναν ολοζώντανο τοίχο-μνημείο, αφιερωμένο στους αγώνες των καπνεργατών και σ’ έναν υπόγειο χώρο περιοδικών εκθέσεων. Ολόκληρη η περίκλειστη διαδρομή της «σχισμής στο χρόνο» ντύνεται με το σκουροκόκκινο μέταλλο τύπου cor-ten που «δραματοποιεί» την ήδη φορτισμένη από μνήμες πλατεία της πόλης της Καβάλας. Ο δημόσιος χώρος μετατρέπεται σε μνημείο επιδιώκοντας να μετουσιώσει την αναπαράσταση της μνήμης σε βιωματική εμπειρία. 
 
EN 
REGENERATION OF KAPNERGATI’S SQUARE / KAVALA / 2008 / architectones02 Hellenic Architectural Competition, 4th Prize
Municipality of Kavala
Ιn collaboration with Kalliopi Dimou, Dimitra Siatitsa & Sorin Istudor
Consultant landscape architect: Dionysia Liveri

A cut through time
We are looking for a particular character for Kapnergati’s Square investing in the urban area’s symbolic meanings that refer to the collective memory of the city. We aim to upgrade the Municipal Old Tobacco Warehouse by directing the way that it’s being revealed to the visitor. Our proposal maintains but also enhances the strong urban character of the square giving priority to pedestrians against the vehicles. The basic compositional idea is to create a city center square, that refers to the “field” where the tobacco was cultivated, with the use of new materials and functional urban furniture. We redesign Kapnergati’s square placing a “marble carpet” striped with a special finished metal such as cor-ten on a dark anthracite background of basalt cubic stones. The stripes serve to highlight the perspective towards the Municipal Old Tobacco Warehouse, located at the end of the “carpet”, on a platform-balcony with a view of the square.

So as to emphasize the fact that the square itself is the symbol of the history of tobacco in the city, from the tobacco seeds and it’s process till the city’s industrialization, we “tear” the square to create a downward path towards a vibrant wall-monument, dedicated to the struggles of tobacco workers, and an underground temporary exhibition space. The entire route of the “cut through time” is covered by a dark red metal that gives a “dramatic” feeling to the plot. Public space becomes a monument aiming to translate the memory into a live experience.
View Larger Map
Archisearch - REGENERATION OF KAPNERGATI’S SQUARE / KAVALA / 2008 / architectones02 Hellenic Architectural Competition, 4th Prize Municipality of Kavala Ιn collaboration with Kalliopi Dimou, Dimitra Siatitsa & Sorin Istudor Consultant landscape architect: Dionysia Liveri REGENERATION OF KAPNERGATI€?S SQUARE / KAVALA / 2008 / ARCHITECTONES02 HELLENIC ARCHITECTURAL COMPETITION, 4TH PRIZE MUNICIPALITY OF KAVALA ΙN COLLABORATION WITH KALLIOPI DIMOU, DIMITRA SIATITSA & SORIN ISTUDOR CONSULTANT LANDSCAPE ARCHITECT: DIONYSIA LIVERI
Archisearch - REGENERATION OF KAPNERGATI’S SQUARE / KAVALA / 2008 / architectones02 Hellenic Architectural Competition, 4th Prize Municipality of Kavala Ιn collaboration with Kalliopi Dimou, Dimitra Siatitsa & Sorin Istudor Consultant landscape architect: Dionysia Liveri REGENERATION OF KAPNERGATI€?S SQUARE / KAVALA / 2008 / ARCHITECTONES02 HELLENIC ARCHITECTURAL COMPETITION, 4TH PRIZE MUNICIPALITY OF KAVALA ΙN COLLABORATION WITH KALLIOPI DIMOU, DIMITRA SIATITSA & SORIN ISTUDOR CONSULTANT LANDSCAPE ARCHITECT: DIONYSIA LIVERI
Archisearch - REGENERATION OF KAPNERGATI’S SQUARE / KAVALA / 2008 / architectones02 Hellenic Architectural Competition, 4th Prize Municipality of Kavala Ιn collaboration with Kalliopi Dimou, Dimitra Siatitsa & Sorin Istudor Consultant landscape architect: Dionysia Liveri REGENERATION OF KAPNERGATI€?S SQUARE / KAVALA / 2008 / ARCHITECTONES02 HELLENIC ARCHITECTURAL COMPETITION, 4TH PRIZE MUNICIPALITY OF KAVALA ΙN COLLABORATION WITH KALLIOPI DIMOU, DIMITRA SIATITSA & SORIN ISTUDOR CONSULTANT LANDSCAPE ARCHITECT: DIONYSIA LIVERI
Archisearch - REGENERATION OF KAPNERGATI’S SQUARE / KAVALA / 2008 / architectones02 Hellenic Architectural Competition, 4th Prize Municipality of Kavala Ιn collaboration with Kalliopi Dimou, Dimitra Siatitsa & Sorin Istudor Consultant landscape architect: Dionysia Liveri REGENERATION OF KAPNERGATI€?S SQUARE / KAVALA / 2008 / ARCHITECTONES02 HELLENIC ARCHITECTURAL COMPETITION, 4TH PRIZE MUNICIPALITY OF KAVALA ΙN COLLABORATION WITH KALLIOPI DIMOU, DIMITRA SIATITSA & SORIN ISTUDOR CONSULTANT LANDSCAPE ARCHITECT: DIONYSIA LIVERI
Archisearch - REGENERATION OF KAPNERGATI’S SQUARE / KAVALA / 2008 / architectones02 Hellenic Architectural Competition, 4th Prize Municipality of Kavala Ιn collaboration with Kalliopi Dimou, Dimitra Siatitsa & Sorin Istudor Consultant landscape architect: Dionysia Liveri REGENERATION OF KAPNERGATI€?S SQUARE / KAVALA / 2008 / ARCHITECTONES02 HELLENIC ARCHITECTURAL COMPETITION, 4TH PRIZE MUNICIPALITY OF KAVALA ΙN COLLABORATION WITH KALLIOPI DIMOU, DIMITRA SIATITSA & SORIN ISTUDOR CONSULTANT LANDSCAPE ARCHITECT: DIONYSIA LIVERI
Archisearch - REGENERATION OF KAPNERGATI’S SQUARE / KAVALA / 2008 / architectones02 Hellenic Architectural Competition, 4th Prize Municipality of Kavala Ιn collaboration with Kalliopi Dimou, Dimitra Siatitsa & Sorin Istudor Consultant landscape architect: Dionysia Liveri REGENERATION OF KAPNERGATI€?S SQUARE / KAVALA / 2008 / ARCHITECTONES02 HELLENIC ARCHITECTURAL COMPETITION, 4TH PRIZE MUNICIPALITY OF KAVALA ΙN COLLABORATION WITH KALLIOPI DIMOU, DIMITRA SIATITSA & SORIN ISTUDOR CONSULTANT LANDSCAPE ARCHITECT: DIONYSIA LIVERI
Archisearch - REGENERATION OF KAPNERGATI’S SQUARE / KAVALA / 2008 / architectones02 Hellenic Architectural Competition, 4th Prize Municipality of Kavala Ιn collaboration with Kalliopi Dimou, Dimitra Siatitsa & Sorin Istudor Consultant landscape architect: Dionysia Liveri REGENERATION OF KAPNERGATI€?S SQUARE / KAVALA / 2008 / ARCHITECTONES02 HELLENIC ARCHITECTURAL COMPETITION, 4TH PRIZE MUNICIPALITY OF KAVALA ΙN COLLABORATION WITH KALLIOPI DIMOU, DIMITRA SIATITSA & SORIN ISTUDOR CONSULTANT LANDSCAPE ARCHITECT: DIONYSIA LIVERI
Archisearch - REGENERATION OF KAPNERGATI’S SQUARE / KAVALA / 2008 / architectones02 Hellenic Architectural Competition, 4th Prize Municipality of Kavala Ιn collaboration with Kalliopi Dimou, Dimitra Siatitsa & Sorin Istudor Consultant landscape architect: Dionysia Liveri REGENERATION OF KAPNERGATI€?S SQUARE / KAVALA / 2008 / ARCHITECTONES02 HELLENIC ARCHITECTURAL COMPETITION, 4TH PRIZE MUNICIPALITY OF KAVALA ΙN COLLABORATION WITH KALLIOPI DIMOU, DIMITRA SIATITSA & SORIN ISTUDOR CONSULTANT LANDSCAPE ARCHITECT: DIONYSIA LIVERI
Archisearch - REGENERATION OF KAPNERGATI’S SQUARE / KAVALA / 2008 / architectones02 Hellenic Architectural Competition, 4th Prize Municipality of Kavala Ιn collaboration with Kalliopi Dimou, Dimitra Siatitsa & Sorin Istudor Consultant landscape architect: Dionysia Liveri REGENERATION OF KAPNERGATI€?S SQUARE / KAVALA / 2008 / ARCHITECTONES02 HELLENIC ARCHITECTURAL COMPETITION, 4TH PRIZE MUNICIPALITY OF KAVALA ΙN COLLABORATION WITH KALLIOPI DIMOU, DIMITRA SIATITSA & SORIN ISTUDOR CONSULTANT LANDSCAPE ARCHITECT: DIONYSIA LIVERI

RELATED ARTICLES