Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας | LandmArch

Η προσέγγιση της ομάδας του αρχιτεκτονικού γραφείου LandmArch στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας προέκυψε ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων βασικών αρχών σχεδιασμού.


Οι αρχές αυτές αφορούν:

1. Στις καλύτερες δυνατές συνθήκες αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος

2. Στην ενίσχυση της κοινωνικοποίησης μεταξύ των κατοίκων και επισκεπτών και την αποφυγή κοινωνικού αποκλεισμού

3. Στην ενίσχυση και προβολή της τοπικής οικονομίας

4. Στην προσβασιμότητα για όλους

5. Στην ένταξη καινοτόμων τεχνολογιών

6. Στην αισθητική ποικιλομορφία και την παρουσία αισθητικών ερεθισμάτων

7. Στην χρήση κατά το μέγιστον ΑΠΕ

8. Στην οικειοποίηση του αστικού χώρου και κατ’ επέκτασης στην περαιτέρω προστασία του μέσω της κοινωνικής αειφορίας

9. Στην ένταξη προγραμματισμού που σχετίζεται με τις αρχές της Agenda 2030

Ο σχεδιασμός που αφορά σε όλο το παραλιακό μέτωπο ξεκινάει από τις όψεις των κτηρίων επί της παραλίας εως και τα όρια της θάλασσας.

Επανασχεδιάζεται ο παραλιακός δρόμος, τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν αυτού, η φύτευση, οι χώροι στάθμευσης, ο ποδηλατόδρομος, ο δρόμος τυφλών, η αστική σήμανση και ο αστικός εξοπλισμός πέριξ αυτού. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται μια οπτική και κινησιακή σύνδεση ανάμεσα στην παραλιακή αρτηρία κυκλοφορίας και το αστικό τοπίο μέχρι και την παραθαλάσσια ζώνη.

Το τοπίο και η διαμόρφωσή του ξεκινά εκεί που η ιδιωτική ιδιοκτησία σταματάει και δημιουργείται ένας φιλόξενος χώρος για όλους.

Κάθε τμήμα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, ανάλογα με τον τοπιακό του χαρακτήρα, την τοπογραφία του, τις χρήσεις γης και τη σχέση του με την πόλη και τη θάλασσα.

Το πρώτο τμήμα χαρακτηρίζεται από μια ηπιότερη  ανάπλαση που δίνει προβάδισμα στην ενίσχυση του φυσικού τοπίου και των βιοτόπων αυτού, προσφέροντας ήπιους περιπάτους εντός αυτών και σε άμεση σχέση με την θάλασσα.

Ο σχεδιασμός εστιάζει στην ήπια αναψυχή και την παρατήρηση της φύσης, τόσο της χλωρίδας όσο και της πανίδας που επικρατεί εκεί. Η επιλογή φυτών ανθεκτικών στον άνεμο, και το αλάτι, με πυκνό ριζικό σύστημα, δημιουργεί ποικιλία τοπίων μέσα στα οποία μπορεί να περιηγηθεί ο επισκέπτης, ενώ ταυτόχρονα δίνουν ζωή στην τοπική πανίδα.

Εναλλαγή ψηλών καλαμοειδών και χαμηλής φύτευσης δημιουργούν τοπία στα όποια άλλοτε η ανθρώπινη κλίμακα ατονεί και άλλοτε έρχεται στο προσκήνιο.

Γλυπτικά σύνολα πρισματικών κυματοθραυστών έρχονται να τονίσουν την εναλλαγή ανάμεση στην πυνκή φύτευση και την μετάβαση σε ένα περισσότερο αστικό τοπίο.

Το δεύτερο τμήμα χαρακτηρίζεται από μια έντονη αστικότητα, με γραμμικές χαράξεις και έντονη παρουσία σκληρών και ψυχρών υλικών. Εδώ η φύση έρχεται ως συμπλήρωμα του αστικού σχεδιασμού. Χώροι έντονης κοινωνικοποίησης και δραστηριοτήτων δημιουργούν μια αστική κινητικότητα.

Άμεσες συνδέσεις με το αστικό κέντρο δημιουργούν μια αμοιβαία κινητικότητα ανάμεσα στο παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Πάτρας.

Το τρίτο τμήμα χαρακτηρίζεται από μια πιο ήπια δόμηση, με λιγότερο έντονη πυκνότητα και εντονότερη παρουσία πρασίνου. Αποτελεί το κύριο τμήμα της παράκτιας ζώνης στο οποίο δύναται η παρουσία λουόμενων και στο οποίο παρουσιάζονται οι περισσότερες ναυταθλητικές δραστηριότητες.

Εδώ γίνεται εντονότερη η παρουσία χώρων υπαίθριας διδασκαλίας για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνδιασμό με παιδικές χαρές εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Εν κατακλείδι, επανεξετάζονται τα όρια δημόσιου – ιδιωτικού και οι προτεραιότητες όσον αφορά στη διαχείρηση της μετακίνησης και των ορίων ταχύτητας των οχημάτων, ποδηλατιστών και πεζών.

Ενισχύεται ο ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτήρας των κοινόχρηστων χώρων, των χώρων πρασίνου και αναψυχής.

Πρόθεση του σχεδιασμού λοιπον είναι η απόδοση στους χρήστες ενός πιο φιλικού και φιλόξενου δημόσιου χώρου. Ενισχύεται έτσι, μέσω της συνεργατικής και δημιουργικής διαδικασίας  η συναισθηματική σύνδεση του κατοίκου με τον τόπο του και η εξασφάλιση ενός μελλοντικού πλάνου συντήρησης και διαχείρησής του.

Μπορείτε να ψηφίσετε την πρόταση του γραφείου εδώ

Credits & Details

Project Team

LandmArch Landscape Architecture (www.landmarch.gr)

Μαστοράκη Ξένια: Ιδρύτρια της LandmArch., Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Τοπίου UEL

Ιωαννίδου Άννα: Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Τοπίου Technical University Delft

Cocchiara Francesca: Αρχιτέκτων Μηχανικός University of Cagliari

Kalash Angelika: Αρχιτέκτων Τοπίου Academie Libanaise des Beaux-Arts

Moradi Maria: Γεωπόνος Department of Horticulture Urmia University


RELATED ARTICLES