text in EN, GR

Οι Erion Workshop σχεδιάζουν τα νέα γραφεία μιας εταιρείας μελετών περιβάλλοντος σε ένα χώρο 250 τ.μ. στα Νότια Προάστια της Αθήνας, σε μια κάτοψη ανοιχτού τύπου με τόνους λευκού, γκρίζου, ανοιχτόχρωμα ξύλα και το πράσινο στοιχείο στον τονισμό του branding.

Η νέα διαρρύθμιση έχει ως στόχο να αξιοποιήσει όλα τα ανοίγματα του ορόφου και να εξασφαλίσει φυσικό φωτισμό σε όλους τους χώρους εργασίας. 

Τα κλειστού τύπου γραφεία αναπτύσσονται περιμετρικά και ανεξαρτητοποιούνται με γυάλινα διαχωριστικά.

Στο κέντρο δημιουργείται ένας πυρήνας, η «καρδία» της πρότασης, με την υποδοχή και τα γραφεία ανοιχτού τύπου.

Προκειμένου να υπάρξει  ιδιωτικότητα στις θέσεις εργασίας σχεδιάσαμε ελεύθερα διαχωριστικά με φύτευση τα οποία φιλτράρουν την οπτική προς τις οθόνες. Ως γραφείο μελετών υπήρχε μεγάλη ανάγκη για αποθηκευτικό χώρο. Προτιμήσαμε αντί να μαζέψουμε όλο το υλικό σε ένα δωμάτιο αρχείου, μικραίνοντας έτσι τα ωφέλιμα τετραγωνικά, να επενδύσουμε όλους  τους τυφλούς τοίχους με ερμάρια αποθήκευσης, δημιουργώντας παράλληλα και ένα μέσο για να αυξήσουμε την ηχομόνωση μεταξύ των δωματίων.

Ανάμεσα στα κλειστά γραφεία χωροθετείται μια αίθουσα συναντήσεων ικανή να φιλοξενήσει 10 άτομα ντυμένη με επιφάνειες ξύλου, δημιουργώντας υψηλές ηχητικές προδιαγραφές. Όλα τα απαραίτητα δίκτυα ταξιδεύουν κάτω από το πάτωμα και έρχονται από την βάση του τραπεζίου στην επιφάνεια, παρέχοντας ένα καθαρό χώρο ικανό να καλύψει διαφορετικές ανάγκες.

Θέλουμε η πρόταση μας να αποτελεί ένα υγιή επαγγελματικό περιβάλλον. Σχεδιάσαμε έναν άνετο χώρο διαλείμματος με μια πλήρως λειτουργική κουζίνα και συσκευές που να επιτρέπουν στον  κάθε εργαζόμενο να ακολουθεί τις διατροφικές συνήθειες που επιθυμεί με την ευκολία που θα το έκανε και στο σπίτι του.

Όλη η πρόταση έχει διαμορφωθεί με τόνους λευκού, γκρίζου και ανοιχτόχρωμα ξύλα. Σε αυτό το ήρεμο περιβάλλον επιλέξαμε κάποιες γεωμετρίες να τονιστούν με το πράσινο του brand της εταιρείας, δίνοντας ζωντάνια σε όλη τη πρόταση.

Στοιχεία έργου
Τίτλος έργου: Τα γραφεία με την οροφή που θυμίζει πεταλούδα
Τυπολογία: Γραφεία
Τοποθεσία: Αθήνα
Αρχιτεκτονική μελέτη: Erion Workshop  (Θάνος Ιωαννίδης, Ρωμανός Ρούτσης, Δημήτρης Ζαφειρίου)
Κατασκευή: Erion Workshop (Gabriel Boulougaris, Michel Akdi)
Επιφάνεια: 250,00 μ2 
Φωτογραφία: Δημήτρης Βασδέκης 
Kείμενο: από τους δημιουργούς

Μπορείτε να δείτε μία ακόμα προσέγγιση των Erion Workshop εδώ


 Erion Workshop design the new HQ for an environmental studies company in an area of 250 square meters located in the southern suburbs of Athens, in an open plan with white, gray tones, light-colored woods and the green element to highlight company’s brand.

The new layout aims to utilize all windows of the building ensuring access to natural lighting in all work areas. Closed-type offices are arranged radial, closing with glass partitions. In the center, a core area is created, the “heart” of the proposal, with the reception and open-space offices. To provide privacy at workstations, we designed freestanding planters that filter the view towards the screens.

As an environmental studies company, there was a great need for storage space. Instead of gathering all the archive in a file room, thus reducing the usable square footage, we decide to equip all blind walls with storage cabinets, increasing also with that mass the sound insulation of the rooms.

Between the closed offices, a meeting room is situated capable of accommodating 10 people, paneled with wooden surfaces, creating high acoustic standards. All necessary cables travel under the floor and come from the base of the table to the surface, providing a clean space suitable of hosting different needs.

We aim our proposal to constitute a healthy working environment. We designed a comfortable break area with a fully functional kitchen and appliances that allow each employee to follow the dietary habits they desire with the ease that would make it at home.

The entire proposal has been crafted in tones of white, gray, and light-colored woods. In this serene environment, we chose certain geometries to be accentuated with the green of the company’s brand, bringing vibrancy to the entire proposal.

Facts & Credits
Project title: The one with the butterfly ceiling
Typology: Office renovation 
Location: Athens
Architecture: Erion Workshop  (Thanos Ioannidis, Romanos Routsis, Dimitris Zapheiriou)
Construction : Erion Workshop  (Gabriel Boulougaris, Michel Akdi)
Photography: Dimitris Vasdekis
Text: provided by the architects 

You can read about another interior approach from Erion Workshop here


RELATED ARTICLES