Η Sid Lee Architecture σχεδιάσε τους εσωτερικούς χώρους των κεντρικών γραφείων της RED BULL στο Amsterdam. Το κτίριο βρίσκεται σε μία παλιά περιοχή ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στην Βόρεια πλευρά του λιμανιού του Amsterdam, μία περιοχή συνηφασμένη με την κουλτούρα των δρόμων και τα extreme sports.
 
Σύμφωνα με τον Jean Pelland, Διευθυντή Σχεδιασμού και συνιδιοκτήτη της Sid Lee Architecture, ” ο σχεδιασμός  έγινε προτείνοντας τα δύο αντίθετα και συμπληρωματικά ημισφαίρια του ανθρώπινου μυαλού, την λογική σε αντίθεση με την διαίσθηση, την τέχνη σε αντίθεση με την βιομηχανία, το σκοτεινό σε αντίθεση με το φώσ, την άνοδο των Αγγέλων σε αντίθεση με την αναφορά στο “Θηρίο”  Η εσωτερική αρχιτεκτονική με τα πολλαπλά επίπεδα εννοιών, αναδηκνείουν αυτή την διπλή προσωπικότητα, υπενθυμίζοντάς μας παράλληλα τον χρήστη των ορεινών πλαγιών την μία στιγμή και τον χρήστη των ραμπών skate board απο την άλλη ” πρόσθεσε.
Archisearch - ElevationELEVATION
Archisearch - ElevationELEVATION
Archisearch - ElevationELEVATION
Archisearch - ElevationELEVATION
Archisearch - MezzanineMEZZANINE
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER
Archisearch - photo (c) Ewout HuiberPHOTO (C) EWOUT HUIBER

RELATED ARTICLES