text in EN, GR

Το γραφείο EC interiors μετέτρεψε μια πρώην αποθήκη στην Κηφισιά σε ένα σύγχρονο κοσμηματοπωλείο, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος χώρου, με μικρές χρηστικές παρεμβάσεις ωστε να επιτευχθεί καλύτερος φωτισμός αλλά και να αναδεικνύεται η όψη του. 

-Κείμενο από τις δημιουργούς

Οι χώροι «γεννιούνται» μέσα από τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες του ιδιοκτήτη τους. Και όταν αυτές αλλάξουν, αλλάζουν και εκείνοι. Αυτό ακριβώς αξιοποίησαν οι interior designers Εβελίνα Χατζηγούλα και Έλενα Διαμαντοπούλου και μεταμόρφωσαν μια παλιά αποθήκη, μόλις 6.5 τ.μ., στην Κηφισιά, σε ένα σύγχρονο κοσμηματοπωλείο.

«Δεν μας προβλημάτισε αυτή η μεγάλη αλλαγή. Ο μικρός χώρος ήταν ένα δεδομένο, αλλά είναι τρομερή πρόκληση να βρεις τρόπους να τον “μεγαλώσεις”, να τον χειριστείς με τέτοιο τρόπο που να αξιοποιηθεί κάθε εκατοστό του», επισημαίνει η Εβελίνα Χατζηγούλα. 

Οι καθρέπτες, ο φωτισμός και η αντίθεση του λευκού και του μαύρου αποτέλεσαν βασικούς χειρισμούς του επανασχεδιασμού.

Το κοσμηματοπωλείο Bliss είναι χωρισμένο στα δύο με ένα γραμμικό φως που τρέχει κατά μήκος στο δάπεδο. Από την μια πλευρά τα λευκά πλακάκια ενώνονται με την λευκή κατασκευή των εκθεμάτων, ενώ από την άλλη, το σκούρο δάπεδο φτάνει μέχρι τους ανθρακί τοίχους. Τα κάθετα ανοίγματα αφήνουν σε θέα τα εκθέματα της απέναντι πλευράς, την ίδια στιγμή που τα αντίστοιχα ανοίγματα στο άνω μέρος επιτρέπουν το φως να διαχέεται και στο διπλανό κατάστημα. Για να περιοριστεί το μεγάλο ύψος, κατασκευάστηκε ένας μεταλλικός μαύρος κάναβος στον οποίο στηρίχτηκε ο φωτισμός και παράλληλα χρησιμοποιήθηκε για την τοποθέτηση καθρεπτών στο ταβάνι.

“Ο συνδυασμός των καθρεπτών σε τρεις κατευθύνσεις συνεχίζει το παιχνίδι των ψευδαισθήσεων όσον αφορά τα όρια. Τα σημεία των καθρεπτών δεν επιλέχθηκαν τυχαία: απέναντι από την είσοδο, για να χάνεται το βάθος, απέναντι από τα παράθυρα και τα βάθρα για να αντανακλά το φως και να αντικατοπτρίζονται τα εκθέματα και στην οροφή για να συγχέονται τα όρια και τα ύψη.”, εξηγούν οι interior designers.

Τα ντουλάπια με τους κάθετους καθρέφτες λειτουργούν σαν επιπλέον προβολή για εκθέματα, έτσι το κοσμηματοπωλείο μοιάζει τελικά σαν ένα μαγικό κουτί που τα προϊόντα βρίσκουν τη θέση τους σε φανερές και κρυφές θέσεις.

“Το κάθε σημείο έχει κάτι να πει. Υπάρχει μια επικοινωνία με τον χώρο και τον επισκέπτη. Θέλαμε αυτή η επικοινωνία να ξεκινάει από την πρώτη επαφή, από την διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου” , τονίζει η Έλενα Διαμαντοπούλου.

Χωρίς αμφιβολία το Bliss είναι ένας χώρος όπου επικρατεί η λιτότητα δίνοντας μια λεπτή αισθητική στην αξία της λειτουργικότητας.

Στοιχεία έργου

Αρχιτεκτονική Μελέτη – Σχεδιασμός   EC Interiors: Eβελίνα Χατζηγούλα, Έλενα Διαμαντοπούλου 
Φωτογραφίες   Έλλη Ντούτση
Έτος  2020
Εμβαδόν   6,5 τ.μ.
Τοποθεσία   Κηφισιά, Αθήνα

EC interiors transformed a small warehouse in Kifissia into a bright, modern jewelry store. 

Spaces can be “re-born”, through the needs and aspirations of their owners. When their owners change, space do too. This is exactly what interior designers Evelina Hatzigoula and Elena Diamantopoulou did, transforming an old warehouse, of only 6.5 sq.m., in Kifissia, into an impressive jewelry store. “We were not worried about this big change at all. The small space was a given. The challenge was to find a way to ‘expand it’ and to utilize every inch of it”, Evelina Hatzigoula points out.

The mirrors, the lighting and the black-and-white contrast are the key features of the design. The jewelry store is split in two by a linear light running along the floor.

On one side the white tiles are connected to the white construction for the exhibits, while on the other side, the dark floor reaches up to the anthracite walls. The vertical openings display the jewelry, while the corresponding openings on the roof allow the light to be diffused in the store. On the ceiling, a black metallic grid was constructed, for the lighting and mirrors to be placed on it.

“The combination of mirrors in three directions enhances the game of illusions about boundaries. The mirrors are placed strategically: opposite the entrance to create a sense of depth, opposite the windows to reflect the light and to mirror the jewelry, and on the ceiling to merge the boundaries”, explain the interior designers.

Cabinets with vertical mirrors act as an additional display for exhibits, so the jewelry shop ultimately functions like a “magic box”, where the products find their place in overt and covert places. “Every part has something to say. There is a communication with the space and the visitor. We wanted this communication to start from the first moment, from the configuration of the outdoor space “ Elena Diamantopoulou emphasizes. 

Without doubt, the Bliss is a place where austerity prevails, giving a subtle aesthetic to the value of functionality.

Facts & Credits

Interior design   EC Interiors: Evelina Chatzigoula, Elena Diamantopoulou 
Photography   Ellie Ntoutsi
Year  2020
Area   6,5 sq.m.
Location   Kifissa, Athens


RELATED ARTICLES