Γυναικολογικό κέντρο στην Κοζάνη | από την αρχιτέκτονα Αννίτα Κουτσονάνου

text in EN, GR

Η αρχιτέκτων Αννίτα Κουτσονάνου μετατρέπει, σχεδιάζοντας εκ νέου ένα γυναικολογικό ιατρείο στην πόλη της Κοζάνης. Δημιουργεί ένα ζεστό χώρο για τους επισκέπτες και τους ασθενείς με εκλεπτυσμένα υλικά και με τη μεγάλη και τη μικρή κλίμακα να συναντιούνται και να λειτουργούν ενιαία.

-κείμενο από την αρχιτέκτονα

Πρόκειται για τη μετατροπή ισογείου καταστήματος σε γυναικολογικό ιατρείο.

Κατά την είσοδο στο χώρο αντικρύζει κάποιος απευθείας το χώρο υποδοχής.

Στη δεξιά πλευρά δημιουργείται κάτω από τη γωνιά των παραθύρων ένα ενιαίο ξύλινο καθιστικό. Στην αριστερή πλευρά από την είσοδο δημιουργείται ένα ενιαίο διαχωριστικό μέσα στο οποίο ενσωματώνονται οι θύρες των υπόλοιπων λειτουργιών. Το διαχωριστικό καλύπτεται από πατητή τσιμεντοκονία.

Στο κέντρο του υπάρχει μια μεγάλη ξύλινη πόρτα κατασκευασμένη από ξύλινα πηχάκια που φτάνει μέχρι την οροφή του χώρου και οδηγεί στο χώρο του ιατρείου. Στη δεξιά πλευρά της υπάρχει η είσοδος στο λουτρό και στα αριστερά χώρος αποθήκευσης.

Όλες οι θύρες είναι κατασκευασμένες από κρυφούς μηχανισμούς και στο σύνολό του ο διαχωριστικός τοίχος έχει ένα ενιαίο αποτέλεσμα ενταγμένο μέσα στο χώρο.

Κατά την είσοδο στο ιατρείο ο επισκέπτης αντικρύζει απέναντί του το γραφείο του γιατρού, στα δεξιά ένα καμπύλο τοίχο που διαχωρίζει το λουτρό και στα αριστερά το μια βιβλιοθήκη με χώρο αποθήκευσης. Το γραφείο είναι σχεδιασμένο σαν ένα έπιπλο ενιαίο με τη βιβλιοθήκη και τον τοίχο από πίσω.

Το λουτρό του χώρου είναι κατασκευασμένο εσωτερικά με πλάκες ύψους 2,20 οι οποίες έχουν κοπεί με υδροκοπή προκειμένου να διαμορφώσουν την καμπύλη του τοίχου. Ο πάγκος, ο νιπτήρας και το δάπεδο είναι κατασκευασμένα από μάρμαρο Πίνδου χωρίς αρμούς στο ενδιάμεσο.

Από το χώρο του ιατρείου ο επισκέπτης ανεβαίνει τρια σκαλιά και μπορεί να περάσει στο εξεταστήριο. Στα δεξιά του συναντά το αποδυτήριο που διαχωρίζεται με μαύρο γυάλινο τοίχο. Σε όλη την αριστερή πλευρά του εξεταστηρίου υπάρχει ενας μεγάλος πάγκος με νιπτήρα προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του γιατρού.

Όλος ο χώρος έχει διαμορφωθεί με μια λογική σύμφωνα με την οποία η μικρή με τη μεγάλη κλίμακα λειτουργούν ενιαία όπου τα διαχωριστικά, η επίπλωση, οι μηχανισμοί, οι εξοπλισμοί, οι φωτισμοί μέχρι τα θερμαντικά σώματα εντάσσοντα σε ένα κοινό σύνολο χωρίς μεγάλες εναλλαγές υλικών και ύφους.

Στοιχεία Έργου

Τίτλος Έργου  OB-GYN practice centre
Τύπος Έργου  Ανακαίνιση
Τοποθεσία  Κοζάνη
Αρχιτέκτων  Αννίτα Κουτσονάνου
Φωτογραφίες  Στράτος Καλαφάτης


The architect Annita Koutsonanou renovates a gynecological clinic in the city of Kozani. She design a warm space for visitors and patients with refined materials and with the large and small scale work as one.

-text by the architect

The project is about converting the ground floor of a building into the obstetrics gynecological practice centres.

When entering the space, the visitor faces the reception area directly.

On the right side of the reception there is the waiting area created under the corner of the windows. On the left side there is a partition wall in which the remaining functions are integrated. The partition is covered with cement mortar.

In its center there is a large wooden door made of wooden slats that reaches the ceiling of the room and leads to the doctor’s ofiice. On the right side there is the entrance of the bathroom and on the left side a storage area.

All the doors are made of hidden mechanisms and create a unified effect integrated into the rest of the space.

When entering the doctor’s office, the visitor directly faces his desk. On the right side of the small corridor there is a curved wall that separates the bathroom and on the left a library with storage space. The desk is designed as a single piece of desk, bookcase and the wall behind.

The bathroom of the space of the other side is built with slabs 2.20m high which have been cut with hydro-cutting to shape the curved wall. The countertop, sink and floor are made of Pindos marble with no joints in between.

From the doctor’s office, the visitor can pass through a small staircase to the examination room. On the right side there is the changing room separated by a black glass wall. Along the left side of the examination room there is a large countertop with a sink that meets the doctor’s needs.

The entire space has been designed with a concept according to which the small and the large scale work as one, dividers, furniture, mechanisms, equipment, lighting and even radiators are part of a common assemblage without major changes in materials and style.

Facts & Credits

Project Title  OB-GYN practice centre
Project type  Renovation
Location  Kozani
Architect  Annita Koutsonanou
Photos  Stratos Kalafatis 


RELATED ARTICLES