text in EN, GR

Ανακατασκεύη διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη. Μέλετη και επίβλεψη από το αρχιτεκτονικό γραφείο DAARCH

-Text by the authors

Βρισκόμαστε στην Βασ. Γεωργίου, μια ανάσα από την Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του τελευταίου όροφου μιας αστικής πολυκατοικίας, τυπικό δείγμα της ανοικοδόμησης, χτισμένης στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Σκοπός της ανακατασκευής είναι να διατηρήσει στο ακέραιο και ακόμα, όπου είναι εφικτό, να τονίσει τα αρχιτεκτονικά στοιχεία αυτού του ιδιότυπου ελληνικού μοντερνισμού, τόσο στις συνθετικές και κατασκευαστικές αρχές, όσο και στην επιλογή των υλικών. Προσαρμόζοντας και εκσυγχρονίζοντας βέβαια την κατοικία στις σημερινές λειτουργικές ανάγκες του χρήστη.

ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Βασική χειρονομία της επέμβασης ήταν η αναδιοργάνωση του κεντρικού πυρήνα της κάτοψης, με την κατάργηση των μικρών χώρων και την δημιουργία ενός νέου, ενιαίου και φωτεινού χώρου διημέρευσης που θα φιλοξενεί την κουζίνα, την τραπεζαρία, και εν δυνάμει το καθιστικό. Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα δωμάτιο παραπλεύρως του χώρου διημέρευσης, προσφέροντας την ευελιξία στον χρήστη να το χρησιμοποιήσει είτε ώς καθιστικό είτε ως υπνοδωμάτιο είτε ως γραφείο (δωμάτιο διακόπτης).

Έτσι διπλασιάζεται το μέγεθος των βοηθητικών χώρων, με το τρίτο υπνοδωμάτιο να αναδιατάσσεται, ώστε να φιλοξενήσει το κύριο λουτρό, καθώς και ένα επιπλέον λουτρό και βεστιάριο για το βασικό υπνοδωμάτιο (master bedroom).

Ως προς την κατασκευή, συντηρήθηκαν τα δρύινα δάπεδα σε διάταξη ψαροκόκκαλο και επεκτάθηκαν στον χώρο της νέας κουζίνας. Αντίστοιχα, διατηρήθηκαν τα μωσαϊκά δάπεδα στον διάδρομο, στην βεράντα και στην αποθήκη καθώς και η μαρμαρινη επίστρωση της εισόδου, ενώ στα δάπεδα των νέων λουτρών τοποθετήθηκαν πλάκες γκρι μωσαϊκού καθώς και σοβατεπί στο ίδιο μοτίβο για να συνδεθούν με τα υφιστάμενα.

Τα εξωτερικά ξύλινα κουφώματα αντικαταστάθηκαν με νεώτερα αλουμινίου, αλλά και εδώ διατηρήθηκαν και συντηρήθηκαν τα αρχικά ξύλινα γαλλικά παντζούρια για την εξασφάλιση της συνέχειας της εξωτερικής όψης. Οι εσώπορτες επενδύθηκαν λόγω φθοράς με λεπτό φύλλο κόντρα πλακέ δημιουργώντας ταμπλά, ενώ τα περβάζια της κάσας ανανεώθηκαν, ώστε να αποτελούν συνέχεια των σοβατεπί. Στα περάσματα μεταξύ των δαπέδων επιλέχθηκε η αλλαγή υλικού με χρήση μαρμάρινης ποδιάς, όπως συνηθίζονταν την δεκαετία του ΄60.

Για την απαραίτητη επίπλωση μπάνιου και κουζίνας επιλέχθηκε η χρήση κόντρα πλακέ θαλάσσης (σε φυσική σημύδα είτε βαμμένο σε λάκα), ώστε να είναι εμφανής η αντίθεση νέων και παλαιών υλικών. Παράλληλα, τα άνω ερμάρια της κουζίνας τοποθετήθηκαν σε εσοχή δημιουργώντας έναν επιπλέον αποθηκευτικό χώρο κάτω από αυτά και συμβάλλοντας στην ανάγνωση της κουζίνας ώς ένα ενιαίο έπιπλο. 

Στο κύριο λουτρό και στο βεστιάριο που δεν έχουν κανένα άνοιγμα, τοποθετήθηκαν υαλότουβλα στον κοινό τοίχο με το δεύτερο λουτρό, προκειμένου να διαπερνά και εκεί φυσικό φως, συγκροτώντας έτσι τον πυρήνα των βοηθητικών χώρων.

Η χρωματική παλέτα που ακολουθήθηκε παρέμεινε πιστή στην καθαρότητα και γυμνότητα της μορφής του μοντέρνου με την χρήση του λευκού χρώματος σε τοίχους και οροφές, δίνοντας την δυνατότητα στην υλικότητα των δαπέδων να χρωματίσουν τον χώρο.  Για την καλύτερη χρωματική συσχέτιση των χώρων, χρησιμοποιήθηκε ένα απαλό γκρί σε σοβατεπί, εσώπορτες και κουφώματα.


Credits & Details

Τίτλος έργου:               Georgiou Penthouse

Μελέτη & Επίβλεψη: Αβραμίδης Δημήτριος, DAARCH

Τύπος:                          Ανακατασκευή διαμερίσματος

Τοποθεσία:                 Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου, Θεσσαλονίκη

Εμβαδόν:                     125 μ2

Ημερομηνία:              Οκτώβριος 2019

Photography:             Αβραμίδου Έρη, Andreia Alves de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________

Apartment reconstruction in Thessaloniki. Designed and supervised by DAARCH

“Georgiou Penthouse” is located in Vas. Georgiou Street, next to Thessaloniki’s new Seafront. It is located on the last floor of an urban apartment building, which constitutes a typical sample of the reconstruction period in the 1960s.

The main idea of the reconstruction project was to maintain and moreover emphasize the architectural elements of this specific greek modernism, regarding the composition’s principles, construction details and materials. At the same time the apartment is adapted and modernized according to the occupant’s needs.

The main intervention was the re-organization of the floor plan’s core, by removing the small rooms, while creating a new, united and lightfull space for the kitchen, the dining room and potentially the living room. Next to this space, there is another room, which offers flexibility to the occupant’s needs, then it could be used as living room, bedroom, or office.

At the same time, the size of the auxiliary spaces is duplicated, as the third bedroom is transformed into the main bathroom, another bathroom and cloakroom for the master bedroom.

In terms of the construction, the existing oak floors were preserved, and expanded at the new space of the kitchen. In the same way, the mosaic floors at the corridor, the balconies and the storage, as well as the marble flooring at the entrance were also maintained. For the new bathrooms, tilles of grey mosaic were placed, and also skirting boards of the same style in accordance to the existing.

The outdoor wooden frames were replaced with new, aluminum frames, while the external, wooden French shutters were preserved, so that the exterior of the building would remain intact. The interior doors were cladded with wood to recover the damage of age, and their sills were renewed, and connected with the skirting boards. In the transition between the different floors a marble sill is placed, according to the 60’s trend.

Plywood was used as the material for the necessary furnishing for the kitchen and the bathrooms. Both physical and lacquers dyed plywood underlines the contrast between new and old materials.
The upper kitchen cupdoards are placed in recess, giving extra storage space under them, while the whole kitchen design is considered a furnishing set.

As there is no opening neither for the secondary bathroom nor the cloakroom, some glass bricks are placed, in order to allow natural light reach these rooms too. As a result, a core of auxiliary space is formed.

The applied color pallet respects the clear and bare forms of modernism. As the white color prevails on the walls and ceiling, the variety of floor materials color each room. As a common element in every space, light grey is used for skirting boards, interior doors, sills and frames. 

Credits & Details

Project title:                               Georgiou Penthouse

Architecture & Supervision:  Avramidis Dimitrios, DAARCH

Typology:                                   Apartment reconstruction

Location:                                   Vasileos Georgiou Street, Thessaloniki

Area:                                           125 m2

Date:                                           October 2019

Photography:                            Avramidou Eri, Andreia Alves de Oliveira


RELATED ARTICLES