Αναδιαμόρφωση κτιρίου γραφείων και καταστημάτων στην Αθήνα | Tsolakis Architects

Αναδιαμόρφωση κτιρίου γραφείων και καταστημάτων συνολικής επιφάνειας 5.500 τ.μ. επί της λεωφόρου Κηφισίας στην Αθήνα από το αρχιτεκτονικό γραφείο Tsolakis Architects. Ένα κτίριο, που αντιπροσωπεύει την post modern εποχή. Η ιδέα του σχεδιασμού βασίζεται στην ανάγκη για έναν χώρο γραφείου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εταιρείες και στον σύγχρονο άνθρωπο.

-text by the authorsΤο έργο αφορά την εσωτερική αναδιαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου γραφείων και καταστημάτων, για τις ανάγκες μιας σύγχρονης και ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας. Το υφιστάμενο κτίριο, τμήμα ενός ευρύτερου οικοδομικού συγκροτήματος, χρονολογείται στο 2000 και απαρτίζεται από πέντε επίπεδα (ισόγειο, Α, Β, Γ, Δ όροφος) και υπόγειο. Το κτίριο αρχιτεκτονικά αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα της post modern αισθητικής της εποχής με ενιαία υαλοπετάσματα στην όψη και ορθοκανονικές εσωτερικές διαρρυθμίσεις. 


Η αποσπασματική και στατική εμπειρία του υφιστάμενου χώρου, ανατρέπεται μέσω μιας συνολικής επέμβασης δυναμικών χειρονομιών.

Νέες ροϊκές χαράξεις πλαισιώνουν τον δομικό κάνναβο του κτιρίου αναδιαμορφώνοντας ριζικά την κάτοψη κάθε επιπέδου.

Το κενό και το πλήρες, το φως και η σκίαση, βασικά συστατικά κάθε συνθετικής χειρονομίας υπακούν σε αυτούς τους νέους κανόνες και προσφέρουν στον χρήστη μία συνεχόμενη εναλλαγή της χωρικής εμπειρίας.


Οι νέες χαράξεις δημιουργούν διαδρομές οι οποίες μετατρέπονται σε χωρικές χειρονομίες. Με αυτό τον τρόπο, η κεντρική ιδέα μιας ροϊκής εμπειρίας στο χώρο, διέπει τη συνολική διαμόρφωση του χωρικού μοντέλου σε μορφολογικό επίπεδο όσο και σε λειτουργικό. Ανοιχτοί και κλειστοί χώροι εργασίας, καθώς και κοινόχρηστοι χώροι εκτόνωσης, διαμορφώνονται με βάση τους άξονες της συνθετικής πρότασης.

Ο σχεδιασμός της οροφής, με το φωτισμό να αποτελεί το αποτύπωμα της νέας ροϊκής χειρονομίας, μεταβάλλει πλήρως την στατική υφιστάμενη κατάσταση σε ένα νέο χώρο δυναμικών μεταβολών. Στοιχεία εξοπλισμού, όπως καθιστικά, γραφεία και τραπέζια συνεδριάσεων, παράγονται μέσω των νέων χαράξεων αποδίδοντας μια συνοχή στο σύνολο και τονίζοντας ακόμα περισσότερο τις γενεσιουργές αρχές του σχεδιασμού.

Οι θεματικές εντάσεις στο χώρο, όπως η φύτευση εσωτερικού χώρου, οι κοινόχρηστοι καθιστικοί χώροι και silent booths, αναδεικνύονται χρωματικά και υλικά μέσα στο λευκό υπόβαθρο των καμπύλων χειρονομιών.

Η ιδέα του σχεδιασμού βασίζεται στην ανάγκη για έναν χώρο γραφείου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εταιρείες και στον σύγχρονο άνθρωπο. Η δημιουργία πολλαπλών θεάσεων, οπτικών φυγών και ροϊκότητας μέσω του σχεδιασμού δημιουργεί μια ροή γεγονότων κατά την οποία αναδεικνύεται ο άνθρωπος ως ατομικότητα αλλά και ως μέρος ενός δυναμικού συνόλου.

Credits & Details

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Tsolakis Architects

Τοποθεσία: Λεωφόρος Κηφισίας, Αθήνα

Επιφάνεια: 5.500 τ.μ.

Tυπολογία κτιρίου: Κτίριο γραφείων

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Βουμβάκης


Renovation of a 5-level commercial office building with a total surface of 5,500 sq.m. located on Kifissias avenue in Athens by Tsolakis Architects. The building is a characteristic example of the post-modern architectural aesthetic. 

The design group was asked to redesign the interior of an existing office and retail store building in a way that responds to the demands of a rapidly growing contemporary company. The existing building, part of a larger building compound, is dated in 2000 and consists of 5 levels (ground floor, 1st, 2nd, 3rd & 4th floor) and a basement. It is a characteristic example of the post-modern architectural aesthetic, with its rectangular glass façades and the rectangular interior shapes and layout.

The interior renovation had a basis of a counter response to everything perpendicular, suggesting new lines of flow that penetrate the building grid and regenerate the floor plan completely.

Empty and filled space as well as light and shadow, key components of every composition adhere to the same rules, thus providing the user with a consistent sensation of an alternating environment.

In a functional level, the new lines create paths which then create spaces. Every floor plan includes open plan and closed work spaces that are connected with the new grid. The design of the upper part of each floor is following the new guidelines, disintegrating more the existing structural logic.

In addition to spaces and paths, these guidelines create items of equipment (lounge structures, desks, meeting room tables), enhancing the cohesive character of the proposal and highlighting the core values of the composition.

Plans

GROUND FLOOR
4TH FLOOR

Credits & Details

Architecture Design: Tsolakis Architects

Location: Kifisias Avenue, Athens

Αrea: 5.500 m2

Building typology: Office building

Photography: Panagiotis Voumvakis


Check out, also, the tranformation of a typical 1930’s Athenian apartment by Tsolakis Architects here!
Δείτε, ακόμα, τη μετατροπή διαμερίσματος τυπικής αθηναϊκής πολυκατοικίας του 1930 από το αρχιτεκτονικό γραφείο Tsolakis Architects εδώ!


RELATED ARTICLES