text in EN, GR

Την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 η ημερίδα ΕΣΩ επιστρέφει, για 11η συνεχόμενη χρονιά, στην Αίθουσα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για να υποδεχθεί τους σημαντικότερους εκπροσώπους της εγχώριας και διεθνούς αρχιτεκτονικής και δημιουργικής σκηνής γύρω από τη θεματική ‘Multiverse’ που προτείνει τη συνύπαρξη πολλών και διαφορετικών μορφών φυσικής και τεχνητής ζωής.

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε (early bird & φοιτητικό στα 25 ευρώ). Κλείστε τώρα τα εισιτήρια σας, εδώ!

Εστιάζουμε σε έναν βιώσιμο τρόπο φυσικής κατοίκησης στον πλανήτη μας. Λαχταρούμε τις βασικές αρχές της συνύπαρξης ενώ αγωνιζόμαστε να προστατεύσουμε την ατομικότητα. Μπαίνουμε στον άγνωστο κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Εξερευνούμε ψηφιακούς κόσμους φτιαγμένους από ανθρώπους για ανθρώπους.

Το φετινό θέμα, «MULTIVERSE», γεφυρώνει περαιτέρω τις θεωρίες για τη συνεχιζόμενη αλλαγή με τις πρώτες τους επιροές στους τομείς της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού και των τεχνών.

Το “MULTIVERSE” προτείνει πολλαπλά συνυπάρχοντα περιβάλλοντα.

Ο Kristian Villadsen εκπροσωπώντας το γραφείο Gehl Architects θα είναι ένας από τους ομιλητές της φετινής διοργάνωσης ΕΣΩ 2023.

Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πόλεις και γειτονιές που προσκαλούν για καθημερινή “βιώσιμη” χρήση;

Μέσα από την παρουσίαση της προσέγγισης του γραφείου Gehl σχετικά με τις πόλεις και μέσω έργων που εκτείνονται από μεγάλες αστικές στρατηγικές σε μεγάλες πόλεις όπως η Σαγκάη, έως την επανεξέταση της διαδικασίας γύρω από το πώς σχεδιάζουμε νέες γειτονιές στην Ευρώπη, ο Kristian θα μιλήσει στο ΕΣΩ για τη σημασία της κατανόησης της σχέσης μεταξύ της ζωής, της βιωσιμότητα και των πόλεων.

BROADWAY BEFORE, US_CREDIT: DEPT OF TRANSPORTATION NEW YORK
BROADWAY,US_CREDIT:DEPT OF TRANSPORTATION NEW YORK

Ο Kristian Villadsen ηγείται αστικών στρατηγικών, masterplans, concept design και έργων τοπίου, με έμφαση την πρόκληση και πρόσκληση  για βιωσιμότητα. Πράγμα που συμβαίνει παράλληλα σε δύο επίπεδα, μελετώντας ζητήματα πόλης σε θεωρητικό επίπεδο και επεμβαίνοντας μέσα από τα έργα του γραφείου Gehl Architects σε πρακτικό επίπεδο.

FØR NEW YORK, US_CREDIT: DEPT OF TRANSPORTATION NEW YORK

«Η μείωση του CO2 ανά άτομο στην καθημερινή ζωή είναι εξίσου σημαντική με τη μείωση του CO2 ανά m2».

EFTER NEW YORK, US_CREDIT: DEPT OF TRANSPORTATION NEW YORK

Ο ρόλος του Kristian Villadsen είναι πολυδιάστατος, εκτείνεται από τη συμμετοχή στις πολιτικές συζητήσεις που βοηθούν στον καθορισμό των οραμάτων της πόλης και του έργου, μέχρι την καθοδήγηση της διαδικασίας προσδιορισμού των στρατηγικών που απαιτούνται για εφαρμογή. Χρησιμοποιεί με επιτυχία μια ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδιασμού, βασισμένη σε έργα βέλτιστης πρακτικής, στοιχεία, γνώσεις και δεδομένα για να εξασφαλίσει την ευθυγράμμιση μεταξύ οράματος και υλοποίησης. Εργάζεται τόσο στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία.

Στοιχεία έργου

Τίτλος ΕΣΩ 2023 – MULTIVERSE
Τυπολογία Συνέδριο, Αρχιτεκτονική, Design
Τοποθεσία Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Ημερομηνία 24 Μαΐου 2023

Ο Kristian Villadsen των Gehl Architects  θα είναι ανάμεσα στους ομίλητες του ΕΣΩ 2023. Κλείστε τα εισιτήρια σας, εδώ!

PLATINUM SPONSOR: ALUMIL
GOLD SPONSOR: ORAMA MINIMAL FRAMES
SILVER SPONSOR: ELVIAL
BRONZE SPONSOR: EUROPA
DISTINCTIVE SPONSOR: ALUMINCO
GRAND SPONSORS: BENJAMIN MOORE, BLUM, FURNITURE GALLERY, GRUPPO CUCINE, LAFARGE, MARMYK, MARMOURIS, MOCKUP SPACES, NEOKEM, SATO, TSIALOS, URBI ET ORBI
CREATIVE SPONSORS: NAFPLIOTIS


On Wednesday May 24th, 2023 ESO Conference for architecture and design will take place for the eleventh time in a row at Alexandra Trianti Hall, Megaron Athens Concert Hall under the general theme‘Multiverse’ suggesting the coexistence of multiple diverse forms of physical and artificial life.

Presale tickets are now available (early birds & student fare 25 euros). Book now your tickets, here!

We focus on a sustainable way to physically inhabit our planet. We crave for the basic principles of coexistence while struggling to protect individuality. We enter the unknown world of Artificial Intelligence. We explore digital worlds made by humans for humans.

This year’s theme, “MULTIVERSE”, further bridges theories on the ongoing change with their first consequences on the fields of architecture, design and arts.

“MULTIVERSE” signifies a range of diverse & coexisting environments.

Kristian Villadsen representing the office Gehl Architects will be one of the speakers on ESO 2023.

How can we create cities and neighbourhoods that invites for everyday sustainable use?

Through introduction of Gehl’s approach to working with cities and illustrated with projects spanning from large scale urban strategies in major cities like Shanghai, to rethinking the process around how we plan new neighbourhoods in Europe, Kristian will reflect on the importance of understanding the link between life, sustainability and cities.

AARHUS_TRÆLASTEN_EARLY ACTIVATION
ÅRHUS_2018

Kristian Villadsen leads urban strategies, masterplans, concept design and landscape projects, with a focus on inviting for sustainable behavior .

“Reducing Co2 per person in everyday life is as important as reducing Co2 per m2”.

ASPERN SEESTADT18_© DANIEL HAWELKA
ASPERN SEESTADT019_© DANIEL HAWELKA

He’s role spans from partaking in the political discussions which helps define city and project visions, to steering the process of identifying the strategies needed to implement. Kristian successfully uses a Intergrated Design Process, based on best practice projects, evidense, knowledge and data to secure the alignement between vision and implementation . He works in both Europe, North America and Asia.

Gehl Architects’ Works / Projects

Facts & Credits

Project title ESO 2023 – MULTIVERSE
Typology Conference, Architecture, Design
Location Alexandra Trianti Hall, Megaron Athens Concert Hall
Date Wednesday, May 24th, 2023

Kristian Villadsen of Gehl Architects will be on ESO 2023.

Book your tickets here!

PLATINUM SPONSOR: ALUMIL
GOLD SPONSOR: ORAMA MINIMAL FRAMES
SILVER SPONSOR: ELVIAL
BRONZE SPONSOR: EUROPA
DISTINCTIVE SPONSOR: ALUMINCO
GRAND SPONSORS: BENJAMIN MOORE, BLUM, FURNITURE GALLERY, GRUPPO CUCINE, LAFARGE, MARMYK, MARMOURIS, MOCKUP SPACES, NEOKEM, SATO, TSIALOS, URBI ET ORBI
CREATIVE SPONSORS: NAFPLIOTIS


RELATED ARTICLES