Το design studio SoftLab με βάση την Νέα Υόρκη, πραγματοποίησε σε συνεργασία με την ηλεκτρονική πλατφόρμα The Creators Project, μια εφαρμογή η οποία επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν σε τρισδιάστατες μορφολογίες τις δραστηριότητες του λογαριασμού τους στο social network facebook.
 
Οι δραστηριότητες αποτυπώνονται και μεταφράζονται σε τρισδιάστατες , σχεδόν κρυσταλλικές, τριγωνομετρικές μορφολογίες οι οποίες εκτυπώνονται μέσω της ψηφιακής παραγωγής (3d printer) σε φυσικά αντικείμενα από ρητίνη η σκόνη με την χρήση επίσης μιας μεγάλης γκάμας χρωμάτων για διαφορετικά εφέ.
Με αυτό τον τρόπο άυλα δεδομένα μετατρέπονται σε διακοσμητικά «προσωπικά» αντικείμενα.  
 
Photos courtesy of Shapeways. 
Archisearch - Crystallized! - 3dprint DetailCRYSTALLIZED! – 3DPRINT DETAIL
Archisearch - Crystallized! - 3dprint DetailCRYSTALLIZED! – 3DPRINT DETAIL
Archisearch - Crystallized! - 3dprint DetailCRYSTALLIZED! – 3DPRINT DETAIL
Archisearch - Crystallized! - 3dprint DetailCRYSTALLIZED! – 3DPRINT DETAIL
Archisearch - Crystallized! - 3dprint DetailCRYSTALLIZED! – 3DPRINT DETAIL
Archisearch - Crystallized! - 3dprint DetailCRYSTALLIZED! – 3DPRINT DETAIL
Archisearch - Crystallized! - 3dprint DetailCRYSTALLIZED! – 3DPRINT DETAIL

RELATED ARTICLES