Πρόταση συμμετοχής στο Φοιτητικό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών «Φαρμακείο 2030», των Μαρκουλάκη Ολυμπία, Ντέκα Φωτεινή, Τούρλου Γεωργία

“Τι είναι το φαρμακείο του 2030;” ήταν η ερώτηση που επιχείρησαν να απαντήσουν οι σχεδιαστικές προτάσεις των φοιτητών που συμμετείχαν στον Φοιτητικό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών «Φαρμακείο 2030» που διοργανώθηκε από τους: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΤΑΜ ΠΠ), Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (ΟΣΦΕ) και με το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πρόγραμμα Φαρμακευτικής). Οι Μαρκουλάκη Ολυμπία, Ντέκα Φωτεινή, Τούρλου Γεωργία, πρότειναν τη δημιουργία ενός χώρου προσβάσιμου, καινοτόμου και φιλικού προς τους χρήστες, ενσωματωμένο με την ελληνική πόλη-γειτονιά. 

Πώς μπορεί να είναι ευχάριστο και προσβάσιμο για όλους; Πως μπορεί να είναι ένας χώρος καινοτόμου σχεδιασμού, φιλικός για τους πελάτες;Πως μπορούν να ξεπεραστούν τα όρια της τυπικής εμπορικής λειτουργίας; Πως μπορεί να αποτελέσει έναν χώρο επικοινωνίας, ενημέρωσης και συνάντησης; Πως μπορεί το φαρμακείο να αποτελεσει σημείο αναφορας στην ελληνική γειτονιά; Όλα τα παραπάνω ερωτήματα έρχεται να απαντήσει ο σχεδιασμός μας.

Σε μία προσπάθεια ενσωμάτωσης του συντακτικού της ελληνικής πόλης- γειτονιάς στον εσωτερικό χώρο ενός φαρμακείου, αρθρώθηκαν οι κύριες λειτουργίες- χρήσεις. Όπως τα κτίρια τοποθετούνται ορθοκανονικα μέσα στις υψομετρικές της πόλης υπάρχουν και κάποια κουτιά στη σύνθεση που αποτελούν τους πιο ιδιωτικούς χώρους του φαρμακείου, δηλαδή τους χώρους φροντίδας και τους χώρους που απευθύνονται στον φαρμακοποιό. Η πιο ορθοκανονικη διάταξη αυτών των χωρών βοηθάει στη λειτουργία, ενω παράλληλα διευκολύνει την κατασκευη αλλα και μεταφορα-προσαρμογη τους σε αλλο χωρο.

Σκοπός της σύνθεσης είναι με την βοήθεια των παραπάνω χειρισμών να παράγει έναν χώρο φιλικο και ανοιχτό προς τον πελάτη και την γειτονιά, ένα σημείο συνάντησης, συναναστροφής και ενημέρωσης.

Οι ίδιες αρχές χωροθέτησης ακολουθήθηκαν και στα δύο καταστήματα, ο πελάτης όταν εισέρχεται από την είσοδο έρχεται κατευθείαν σε επαφή με τον πάγκο εξυπηρέτησης, έναν μικρό χώρο αναμονής για να εξυπηρετηθεί και την έκθεση των παραφαρμακευτικών προϊόντων. Στη συνέχεια βρίσκει τον χώρο γειτονιάς, ο οποίος λειτουργεί και σαν σημείο ενημέρωσης του κοινού για θέματα υγείας και τέλος βρίσκει τις δύο αίθουσες φροντίδας με το δικό τους χώρο αναμονής κοντά σε αυτές είναι τοποθετημένα και τα wc που είναι προσβάσιμα και για ΑΜΕΑ.

Ο φαρμακοποιός από τον πάγκο εξυπηρέτησης έχει άμεση σύνδεση με 2 βοηθητικούς χώρους. Ο ένας βρίσκεται στο ισόγειο και αποτελεί τον χώρο διανυκτέρευσης του ίδιου και ο άλλος στο πατάρι και αποτελεί τον χώρο διημέρευσης από τον οποίο έχει πρόσβαση στην αποθήκη, στο εργαστήριο και στο γραφείο, τα δύο τελευταία εκ των οποίων έχουν δυνατότητα οπτικής επαφής με τον κοινόχρηστο χώρο.

Οι καμπυλόμορφες ξύλινες επιφάνειες της σύνθεσης δημιουργούν το ανάγλυφο που ορίζει όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες του χρήστη.

Οργανώνονται ετσι τα σημεία στάσης, ενημέρωσης, εξυπηρέτησης και οι κινήσεις οι οποίες σηματοδοτούνται με τις χαράξεις στο δάπεδο και την αλλαγή του υλικού. Μέσα σε αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει η φύση η οποία δημιουργεί ένα ακόμα πιο φιλικό περιβάλλον. Εφόσον μιλάμε βέβαια για το μέλλον δε μπορούμε να παραλείψουμε την τεχνολογία που έχει γίνει μέρος της ζωής μας έτσι σε διάφορα σημεία είναι τοποθετημένες οθόνες προβολής προϊόντων και ταμπλετ με τα οποία ο πελάτης έχει την δυνατότητα να δει όλα τα προϊόντα που υπάρχουν μέσα στο φαρμακείο σε ηλεκτρονική μορφή.

Παράλληλα καθώς η ενημέρωση των πολιτών για θέματα υγείας έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ότι αποτελεί φλέγον ζήτημα για την κοινωνία, το κάθε φαρμακείο έχει τον δικό του χώρο γειτονίας στον οποίο μπορεί να ενημερώνει τους πελάτες του για θέματα υγείας.

Η επιλογη του ξυλου ώς υλικό για την δημιουργία των υψομετρικών γίνεται σκόπιμα καθώς σαν υλικο μπορει να δημιουργήσει ενα ζεστο και φιλικο περιβάλλον για τον χρήστη.

Στοιχεία έργου:

Έργο: Συμμετοχή στον φοιτητικό διαγωνισμό «Φαρμακείο 2030: Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για τον Χώρο του Πρότυπου Ελληνικού Φαρμακείου Κοινότητας» που διοργανώθηκε από τους: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΤΑΜ ΠΠ), Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (ΟΣΦΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πρόγραμμα Φαρμακευτικής)
Κατηγορία: Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών
Ονόματα φοιτητών: Μαρκουλάκη Ολυμπία, Ντέκα Φωτεινή, Τούρλου Γεωργία
Σχολή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Πολυτεχνική Σχολή / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ημερομηνία: Φεβρουάριος – Μάιος 2023


“What is the pharmacy of 2030?” was the question that the design proposals of the students who participated in the Student Architectural Ideas Competition “Pharmacy 2030” – organised by Department of Architecture, University of Patras, Federation of Greek Pharmacists’ Cooperatives (OSFE) and in collaboration with the Department University of Nicosia Health Sciences (Pharmacy Programme) –  attempted to answer. Markoulaki Olympia, Deka Fotini, Tourlou Georgia, proposed the creation of an accessible, innovative and user-friendly space, integrated with the Greek city-neighbourhood.

How can a place of innovative design be friendly towards the customers? How can the boundaries of its typical commercial operation be surpassed? How can a pharmacy become an important space in the Greek neighborhood?

In an effort to incorporate the syntax of Greek city and neighbourhood in the pharmacy, the main functions and uses were articulated, so some boxes in the composition constitute the more private spaces of the pharmacy, like the care rooms and the pharmacist spaces. The arrangement of those areas helps with the function, while it also makes the construction and the transportation in another area easier.

The purpose of this arrangement is to create, through the help of the manipulations stated above, a friendly and accessible place for the customer and the neighborhood, a place of socializing and updating.

The same principles of positioning were followed in both stores. When the customer enters the store he immediately comes in contact with the reception, a waiting area and an exhibition of products. Then, he finds the neighbourhood space, which functions as an informational point on health matters and two care rooms with their waiting spaces and the WC. The pharmacist from the reception has direct connection with its overnight accommodation space (ground floor) and its dwelling space (mezzanine floor), from there he has access to the storage, the laboratory and the office, the last two of those have eye contact with the public space.

The curved wooden surfaces create an anaglyph, where all the social activities happen. The nature that is incorporated makes the environment even more friendly and via the tablets located in several spots customers can see the products available in the pharmacy and make orders. The wood is used deliberately to help us create a more warm and friendly environment.

The purpose of the design is to create, through the help of the manipulations stated above, a friendly and accessible place for the customer and the neighbourhood.

Credits & Details

Project: “Pharmacy 2030: Student Architecture Ideas Competition for the Space of the Model Greek Community Pharmacy”
Students: Markoulaki Olympia, Nteka Foteini, Tourlou Georgia
Department: Aristotle University of Thessaloniki / Faculty of Engineering / School of Architecture
Date: February – May 2023


RELATED ARTICLES