Έπαινος συμμετοχής στο Φοιτητικό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 2030», για την πρόταση των Aμπαδιωτάκης Πέτρος και Γιαννακοπούλου Νικολέτα

Έπαινο συμμετοχής στο Φοιτητικό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών «Φαρμακείο 2030», απέσπασε η πρόταση των φοιτητών: Aμπαδιωτάκης Πέτρος και Γιαννακοπούλου Νικολέτα. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από τους: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΤΑΜ ΠΠ), Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (ΟΣΦΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πρόγραμμα Φαρμακευτικής).  

Οι φοιτητές προτείνουν ένα σύστημα από κουρτίνες και τοιχοποιίες ξηράς δόμησης καθώς και κινητές μονάδες καθισμάτων, εστιάζοντας στη διαμόρφωση ενός εσωτερικού ευέλικτου και προσαρμόσιμου. Προτείνεται ένας χώρος ασφαλής, προσβάσιμος και σύγχρονος, με έμφαση στην εμπειρία του πελάτη – επισκέπτη, μέσα σε αυτόν. 

Tα φαρμακεία ανήκουν σε έναν κλάδο αλληλένδετο με την υγεία και τις συνεχόμενες υγειονομικές και κοινωνικές εξελίξεις όπως διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια για παράδειγμα με το Covid-19, με αποτέλεσμα να οφείλουν να ανταποκρίνονται στην διαδικασία παραγωγής προϊόντων αλλά και την εξυπηρέτηση πολλών  αναγκών ταυτόχρονα όπως την άμεση επαφή με τον ασθενή αλλά και την προσωπική  τους  προστασία.

Η οργάνωση των χώρων βασίζεται σε ένα σύστημα από κουρτίνες  και τοιχοποιίας από ξηρά δόμηση δίχως να έρχονται σε επαφή με το πάτωμα, δίνοντας την αίσθηση μίας ελαφριάς κατασκευής.

Έτσι, εξασφαλίζονται ελεύθεροι χώροι που επιτρέπουν την δημιουργία σεναρίων λειτουργίας και την δημιουργία νέων χώρων που θα μπορούσαν να φιλοξενούν διαφορετικές δραστηριότητες.

Ο χώρος αρθρώνεται σε ένα μοτίβο ελιγμών μεταξύ ορθογωνίων και απλών καμπύλων, στα οποία παρεμβάλλονται επιφάνειες με διαδραστικές οθόνες ώστε να εξασφαλίζεται ολοκληρωμένη ενημέρωση προς όλους.

Ο διαχωρισμός των χρήσεων γίνεται με βάση την προσβασιμότητα των επισκεπτών και την λειτουργικότητα  με αποτέλεσμα κάθε φαρμακείο να αποτελείται από έναν χώρο δημόσιου ¨χαρακτήρα¨ που φιλοξενεί  κατά κύρια βάση τις χρήσεις του φαρμακείου, όπως (F, RC, C, SC, OF, AUX, S) και από ένα διαμορφωμένο πατάρι που εξυπηρετεί όλες τις βοηθητικές χρήσεις που αφορούν το εκάστοτε προσωπικό (F, AUX, S, LAB).

Τα έπιπλα στον κεντρικό χώρο κίνησης σχεδιάστηκαν ως ένα σύστημα κινούμενων ελεύθερων στο χώρο μονάδων από ράφια και συρτάρια, τα οποία επιτρέπουν στο προσωπικό να αλλάζουν τη διάταξη τους ανάλογα με τις ανάγκες. Τα κινητά αυτά έπιπλα είναι κατασκευασμένα από έναν συνδυασμό ξύλου mdf με σατινέ επίστρωση και στοιχείων πλεξιγκλάς.

Στους άξονες κίνησης διαμορφώνονται εσωτερικές ραφιέρες από πλεξιγκλάς και mdf για τη προβολή και την αποθήκευση παραφαρμακευτικών εμπορευμάτων, δίνοντας την οπτική σύνδεση των προϊόντων και του αγοραστή μεσώ της διαφάνειας των ραφιών.

Τον χώρο ολοκληρώνουν οι κινητές μονάδες καθισμάτων με βάση από ανοξείδωτη λαμαρίνα , όπου διαμορφώνουν ιδεατά έναν χώρο στάσης και αναμονής.

Στους χώρους αυτούς αναπτύσσεται ένας διάλογος με μια ελιά κρεμάμενη στον χώρο σαν να αιωρείται  μια ¨φαρμακευτική¨ ελιά δεσπόζει δίνοντας την αίσθηση της υπαίθρου . Ένα δέντρο ιερό, που συμβολίζει την τη υγεία την ειρήνη, την γνώση και την σοφία. Χαρακτηρίζει την μακροζωία τον πολιτισμό αλλά και την κληρονομιά, για ένα μέλλον βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον που μας φιλoξενεί. Έπειτα κρεμαστά  φωτιστικά χρησιμοποιούνται για να φωτίσουν τις περιοχές με διπλό ύψος.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ως επί το πλείστον χαλαζιακό κονίαμα, μέταλλο και ξύλο που επιχειρούν να φέρουν μία πιο φυσική και φιλική προς το περιβάλλον υλικότητα, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και τις απαιτήσεις υγιεινής. Πιο συγκεκριμένα, στα δάπεδα, στους τοίχους αλλά και σε ορισμένες επιφάνειες χρησιμοποιούμε ήπια κονιάματα, για να δώσουμε καθαρότητα και ενιαίο ύφος το οποίο θα έρχεται σε αντίθεση με την υφή του ανοξείδωτου πάνελ που χρησιμοποιείται στον πάγκο εξυπηρέτησης και τις επιφάνειες των εργαστηρίων.

Στόχος ήταν να διαμορφώσουμε το σύγχρονο φαρμακείο του 2030 ως ένα χώρο που παρέχει στον καταναλωτή την εμπειρία, την τεχνολογία, την φροντίδα και την ολοκληρωμένη φαρμακευτική περίθαλψη μέσα σε ένα ασφαλές και ποιοτικό χώρο, προσβάσιμο από όλους.

Στοιχεία έργου:

Έργο: Φαρμακείο 2030
Κατηγορία: Φοιτητικού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για τον Χώρο του Πρότυπου Ελληνικού Φαρμακείου 2030 Κοινότητας, ΟΣΦΕ, / ΤΑΜ ΠΠ, Πάτρα, 2023
Σχεδιασμός: Aμπαδιωτάκης ΠέτροςΓιαννακοπούλου Νικολέτα
Διάκριση: Τιμητικός έπαινος
Χρονολογία: 2023


Credit for participation in the Student Architectural Ideas Competition “Pharmacy 2030” was won by the proposal of . The competition was organized by: Department of Architecture of the University of Patras (TAM PP), Federation of Pharmacists’ Cooperatives of Greece (OSFE) in collaboration with the Department of Health Sciences of the University of Nicosia (Pharmacy Program).

Students propose a system of curtains and dry masonry as well as mobile seating units, focusing on shaping a flexible and adaptable interior. A safe, accessible and well equipped space is proposed, with emphasis on the experience of the customer – visitor, within it.

Pharmacies belong to an industry interrelated with the constantly evolving conditions such as those formed in recent years with Covid-19, which require the process of producing products and serving the needs of many people at the same time for their immediate personal protection.

The organization of the spaces is based on a system of curtains and dry walls which are not coming into contact with the floor, giving the feeling of a light construction. Thus, free spaces are ensured that allow the creation of operating scenarios and the creation of new spaces that could accommodate different activities.

The space is articulated in a pattern between rectangles and simple curves, in which surfaces with interactive screens are inserted to provide information and knowledge for all.

In these spaces, a dialogue develops with an olive hanging in the area as if a ¨medicinal¨ olive dominates, giving the feeling of the countryside. A sacred tree, symbolizes health, peace, knowledge, and wisdom. It characterizes longevity, culture, and heritage, for a sustainable and environmentally friendly future that welcomes us.

The materials we use are mostly quartz polymeric sand, metal and wood that attempt to bring a more natural and environmentally friendly materiality, while also serving hygiene requirements. More specifically, on the floors, walls and also on some surfaces we use soft mortars, to give a uniform style that will contrast with the texture of the stainless steel panel used on the service counter and the surfaces of the workshops.

The goal was to configure the modern pharmacy of 2030 as a place that provides the costumer with experience, technology, care and completed pharmaceutical care in a safe and quality space, accessible to everyone.

The building in which the PH30 is designed, is located in the city center, as a hybrid of modern and traditional structural principles. A stoa is created so as to maintain the existing facade but also to serve the new needs of the space. Its load-bearing exterior walls gave rise to the need and capacity for vast open fluid space, a workspace without pre-defined fixed spatial separation. A system of curtains was used to organize the environments and work spaces, allowing the visual and acoustic isolation of the spaces serving specific uses, like C,SC and AUX.

 

The space is completed with a series of loose and fix furniture, which completes the needs of the PH30, designed with natural and environmentally friendly materials.

Credits & Details

Project: Pharmacy 2030
Category: Pharmacy 2030: Student Architecture Ideas Competition for the Space of the Model Greek Community Pharmacy, OSFE / DoAUP, Patras, 2023
Design: Abadiotakis PetrosGiannakopoulou Nicole
Award: Honourable mention
Year: 2023


RELATED ARTICLES