Οι Τ. Ανδριανόπουλος, Κ. Ξανθόπουλος, L. Falcao, Π. Μούσα, Χ. Βουτσάς, Γ. Μαχαιράς, Ν. Κώστογλου και Α. Λογιάδη κέρδισαν το B' Βραβείο στον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για το Νέο Σταθμό Δικαστήρια.

Το Β’ βραβείο στον Ανοιχτό “Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου της ευρύτερης περιοχής του νέου σταθμού Μετρό ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ” κέρδισαν οι Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος – tense architecture network_TAN, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Leonardo Falcao, Παναγιώτα Μούσα, Χρήστος Βουτσάς, Γιώργος Μαχαιράς, Ναταλία Κώστογλου και Αριάδνη Λογιάδη. Η εγκατάσταση του σταθμού μετρό των Δικαστηρίων δημιουργεί μια νέα κεντρικότητα, έναν αστικό και λειτουργικό πόλο. Η ενοποίηση του αστικού πρασίνου και η δημιουργία ενός νέου τοπόσημου αποτελούν προτεραιότητες του σχεδιασμού. Ένα κυκλικό πλάτωμα και ένας υπερυψωμένος κύκλος σχεδιάζονται προκειμένου να σημάνουν ένα σταθμό-σημείο αναφοράς. 

-κείμενο από τους δημιουργούς

Μεταξύ του βόρειου άκρου του Πεδίου του Άρεως και του Πάρκου Δικαστηρίων Ευελπίδων, σε ένα πεδίο που λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος δύο σημαντικών χώρων αστικού πρασίνου, με θέση περίοπτη, επιλέγεται η χωροθέτηση του νέου σταθμού μετρό Δικαστήρια. Η ενιαία, ωστόσο, αυτή κατάφυτη φυσιογνωμία συναντιέται στα όρια του πεδίου επέμβασης με την πλήρως αστική εικόνα των πολυκατοικιών στο μέτωπο της οδού Ευελπίδων, με την εκτεταμένη επιφάνεια της Πλατείας Πρωτομαγιάς, καθώς και με την περιορισμένη, με όρους προσβασιμότητας, έκταση των Δικαστηρίων.

Η εγκατάσταση του σταθμού μετρό των Δικαστηρίων επιτρέπει την ανάδυση ενός νέου αστικού, λειτουργικού πόλου.

Την ίδια στιγμή, λοιπόν, που η θέση του πεδίου καλεί για ενοποίηση της πράσινης έκτασης που τείνει να το διαπεράσει, η ιδιαίτερη συνθήκη της γειτνίασης πολλαπλών χρήσεων που χαρακτηρίζει την περιοχή που το περιβάλλει, εισάγει τους δύο βασικούς άξονες πάνω στους οποίους επιχειρεί να αναπτυχθεί η πρόταση: το περιβάλλον του νέου σταθμού οφείλει να επιτρέψει την αβίαστη ενοποίηση του αστικού πρασίνου, ενώ η νέα διαμόρφωση θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς, μαγνητίζοντας και διευκολύνοντας τις ροές των χρηστών και τον προσανατολισμό τους. Η εγκατάσταση του σταθμού μετρό των Δικαστηρίων επιτρέπει την ανάδυση ενός νέου αστικού, λειτουργικού πόλου, εκ φύσεως κυκλοτερούςπερίοπτα χωροθετημένου, μέσα στο ενοποιημένο πλέον πράσινο.

Πρωταρχικό χειρισμό αποτέλεσε η συγκέντρωση όλων των κινήσεων, που έχουν προκύψει από τις υφιστάμενες προσβάσεις, σε ένα κεντροβαρικό κυκλικό πλάτωμα, που εφάπτεται στο όριο της παρακείμενης οδού, περικλείοντας τις δεδομένες εγκαταστάσεις του νέου σταθμού μετρό. Το πλάτωμα σχεδιάζεται έτσι ώστε να ορίζει αφενός έναν διακριτό χώρο συγκέντρωσης των διερχόμενων, αφήνοντας παράλληλα την υπόλοιπη έκταση του πεδίου ελεύθερη προς φύτευση -με στόχο την ενοποίηση των δύο υποπεριοχών αστικού πρασίνου.

Το κυκλικό, εκτεταμένο πλάτωμα και το επίσης κυκλικό, μικρότερο στέγαστρο συνλειτουργούν, ως ένα αλληλένδετο σύμπλεγμα που φορτίζει συμβολικά και σημαίνει τον σταθμό μετρό.

Ένας δεύτερος, υπερυψωμένος κύκλος, αυτή τη φορά με τη μορφή στεγάστρου, έρχεται να καταστήσει το σταθμό σημείο αναφοράς. Το κυκλικό, εκτεταμένο πλάτωμα και το επίσης κυκλικό, μικρότερο στέγαστρο συνλειτουργούν, εν τέλει, ως ένα αλληλένδετο σύμπλεγμα που φορτίζει συμβολικά και σημαίνει τον σταθμό μετρό. Το στέγαστρο προστασίας και ανάδειξης του χώρου εισόδου-εξόδου συνίσταται σε κυκλικό δίσκο διαμέτρου 25.70μ και ύψους 4.80μ. Ο δακτύλιος φέρεται από τρεις ανεστραμμένες δοκούς στη μία διεύθυνση και από ένα πλαίσιο που αναπτύσσεται ακριβώς στη διάμετρο. Μέσω του συστήματος των δοκών γίνεται ανάρτηση της πλάκας του στεγάστρου του κυκλικού δίσκου, δίνοντας την αίσθηση αιωρούμενης κατασκευής -χωρίς εμφανείς ενδιάμεσες στηρίξεις.

Αποτελεί ζητούμενο η οργανικότερη σύνδεση της περιοχής με την πόλη, με την περιοχή Κατοικίας, με το Πεδίον του Άρεως, καθώς και με τον παρακείμενο χώρο πρασίνου.

Το πεδίο χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα χρήσεων και απουσία συνεκτικού χαρακτήρα του πολεοδομικού ιστού. Αποτελεί ζητούμενο η οργανικότερη σύνδεση της περιοχής με την πόλη, με την περιοχή Κατοικίας, με το Πεδίον του Άρεως, καθώς και με τον παρακείμενο χώρο πρασίνου. Μέσω της αναδιάρθρωσής της ως χώρου σύντμησης διαφορετικών λειτουργιών, οι χρήστες θα μπορούν να αντιληφθούν μια νέα κεντρικότητα, με μια πρόταση που γεννάται εν μέσω του πρασίνου. Ένα νέο τοπόσημο δημιουργείται μέσα στο ενιαίο πλέον άλσος αλλά και την ευρύτερη περιοχή, παραλαμβάνοντας τις κινήσεις των πεζών, αναδιανέμοντάς τις στο χώρο και δημιουργώντας ταυτόχρονα έναν κυκλοτερή χώρο στάσης και αναψυχής.

Στοιχεία έργου
Τυπολογία ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου και της ευρύτερης περιοχής του νέου σταθμού Μετρό ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ»
Διοργανώτρια Αρχή ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ Α.Ε.
Βραβεύσεις 2ο Βραβείο (δεν απονεμήθηκε 1ο βραβείο)
Ομάδα Μελέτης Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος – tense architecture network_TAN, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Leonardo Falcao, Παναγιώτα Μούσα, Χρήστος Βουτσάς, Γιώργος Μαχαιράς, Ναταλία Κώστογλου, Αριάδνη Λογιάδη
Σύμβουλοι Κατερίνα Χριστοφοράκη (Πολεοδόμος-Χωροτάκτης), Ελένη Τσιριντάνη (Αρχιτέκτων Τοπίου), Γιώργος Λαγκαδινός (Συγκοινωνιολόγος), Αθανάσιος Κοντιζάς (Πολιτικός Μηχανικός), Παντελής Αργυρός (Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος), Παναγιώτης Βασιλάτος (Δομική Τεχνολογία), Αντώνης Ματσούρης (Πολιτικός Μηχανικός Υδραυλικών Έργων), Παναγιώτης Ζαφειρίου (Περιβαλλοντολόγος), Γρηγόρης Καραΐσκος (Γεωπόνος)
Τοποθεσία Αθήνα, Ελλάδα

Βρείτε το βίντεο παρουσίασης της πρότασης, εδώ!


The 2nd prize in the Open “Architectural Ideas Competition for the regeneration of the common area of the wider area of the new DIKASTIRIA Metro station” was won by Telemachos Andrianopoulos, Konstantinos Xanthopoulos, Leonardo Falcao, Panagiota Moussa, Christos Voutsas, Giorgos Machairas, Natalia Kostoglou and Ariadni Logiadis . The installation of the Courts metro station creates a new centrality, an urban and functional pole. The integration of the urban green and the creation of a new landmark are planning priorities. A circular plateau and a raised circle are drawn to mark a datum station.

-text by the authors

Between the northern edge of Pedion Areos and the Courts of Evelpidon Park lies an area that functions as a connecting link between two significant urban green spaces. This space that holds a prominent position, is chosen for the placement of the new Dikastiria metro station. The lush area encounters the boundaries of the intervention area with the fully urban character of the apartment buildings on Evelpidon Street, the extensive surface of Protomagia Square, and the area of the Courts.

The creation of Dikastiria metro station allows for the emergence of a new urban, functional center.

Simultaneously, while the position of the field calls for the integration of the green area that tends to traverse it, the unique condition of the proximity of multiple land uses characterizing the surrounding area introduces the two main axes on which the proposal seeks to develop: the environment of the new station must allow for the seamless integration of urban greenery, while the new configuration could serve as a reference point, attracting and facilitating user flows and their orientation. The creation of Dikastiria metro station allows for the emergence of a new urban, functional center, strategically located within the now-integrated green space.

The primary gesture involved consolidating all movements resulting from existing accesses into a central circular platform, adjacent to the boundary of the road, enclosing the given facilities of the new metro station. The platform is designed to define, on the one hand, a distinct gathering space for passersby while leaving the rest of the field free for planting – with the goal of unifying the two sub-areas of urban greenery.

The circular, expansive platform and the as well circular, smaller canopy interact ultimately as an interconnected complex that symbolically charges and signifies the metro station.

A second elevated circle, this time in the form of a canopy, serves to make the station a focal point. The circular, expansive platform and the as well circular, smaller canopy interact ultimately as an interconnected complex that symbolically charges and signifies the metro station. The protective and highlighting canopy for the entrance-exit space consists of a circular disc with a diameter of 25.70m and a height of 4.80m. The ring is supported by three inverted beams in one direction and by a frame that develops precisely along the diameter. The suspension of the canopy plate is achieved through the beam system, giving the impression of a hovering structure – without visible intermediate supports.

Top views

It is a main aim to organically connect the area to the city, the Residential area, with the Pedion Areos, as well as the adjacent green space.

The field is characterized by a diversity of uses and the absence of a cohesive character in the urban fabric. It is a main aim to organically connect the area to the city, the Residential area, with the Pedion Areos, as well as the adjacent green space. Through the restructuring of the field as a space that condenses different functions, users will perceive a new centrality, with a proposal that arises amidst the greenery. A new landmark is created within the now-unified grove and the wider area, capturing pedestrian movements, redistributing them in space, and simultaneously creating a circular space for relaxing and recreation.

Sections

Facts & Credits
Typology OPEN ARCHITECTURAL IDEAS COMPETITION “Architectural Design Competition for the renovation of the common space and the wider area of the New Dikastiria Metro Station
Organiser ATHENS ANAPLASIS S.A.
Awards 2nd prize (1st prize not awarded)
Project team Tilemachos Andrianopoulos – tense architecture network_TAN, Konstantinos Xanthopoulos, Leonardo Falcao, Panagiota Mousa, Christos Voutsas, George Machairas, Natalia Kostoglou, Ariadni Logiadi
Consultants Katerina Christoforaki (Urban Planner), Eleni Tsirintani (Landscape Architect), George Lagadinos (Traffic Engineer), Athanasios Kontizas (Structural Engineer), Pantelis Argyros (Mechanical-Electrical Engineer), Panagiotis Vasilatos (Building Technology), Antonis Matsouris (Hydraulic Engineer), Panagiotis Zafiriou (Environmentalist), Grigoris Karaiskos (Agriculturalist)
Location Athens, Greece

Find the video of the proposal, here!


RELATED ARTICLES

Πρόταση για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου και της ευρύτερης περιοχής του Νέου Σταθμού Μετρό Κυψέλη | Δ. Ζούπας, Α. Χελιδώνη, Σ. Παντελιά, Ι. Ευμολπίδης, Γ. Παπασταματίου

Oι Δ. Στεφανάκης, Ε. Κουτσιούμπας, Α. Moυσμουλίδης, Φ. Γιαμάκου, N. Σουλάκης, Μ. Πολυμενίδης, Κ.Τριχιάς, Γ. Ρέτσιος, Θ. Νάνας, K. Χριστοδούλου, Ε. Ζανιδάκη, Σ. Τσιάντου και Σ. Γιαμάκος κέρδισαν Β΄βραβείο στον ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Νέο Σταθμό Μετρό Ευαγγελισμός