Unpacking My Library | 14 Ιουνίου - 15 Ιουλίου, Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ

at ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) οργανώνει στο πλαίσιο της Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου του δήμου Αθηναίων την έκθεση Unpacking My Library στον χώρο του αναγνωστηρίου/βιβλιοθήκης του Μουσείου, ανοίγοντάς τον για πρώτη φορά στο κοινό.


Με αφετηρία την βιβλιοθήκη ως μεταφορά για ένα χώρο διάσωσης, συσσώρευσης, ταξινόμησης και οργάνωσης της γνώσης, η έκθεση θα διερευνήσει καλλιτεχνικές πρακτικές γύρω από ζητήματα του συλλέγειν, διαχείρισης συστημάτων γνώσης και διαμοιρασμού πληροφορίας, ενεργοποίησης μνήμης και επαναπραγμάτευσης της ιστορίας. Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από το ομώνυμο δοκίμιο του Walter Benjamin Unpacking My Library. A talk about book collecting (Αποσυσκευάζω τη βιβλιοθήκη μου. Λόγος για την συλλεκτική δραστηριότητα). Τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση πραγματεύονται πραγματικές ή φανταστικές βιβλιοθήκες, μελλοντικές ή παρελθούσες, με κυριολεκτική ή φασματική παρουσία που βρίσκονται στον φυσικό χώρο ή στο ψηφιακό περιβάλλον.
Η έκθεση, αξιοποιώντας την υφιστάμενη υποδομή του χώρου της βιβλιοθήκης πριν την έναρξη της κανονικής της λειτουργίας, συγκεντρώνει συμμετοχές από δώδεκα καλλιτέχνες από τη συλλογή, το αρχείο και τη βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ, πρόσφατα και ιστορικά έργα καθώς και νέες παραγωγές. 

Καλλιτέχνες: Adam Broοmberg & Oliver Chanarin, Θεόδωρoς Γιαννάκης, Angela Detanico & Rafael Lain, Fehras Publishing Practices, John Latham, Chris Marker, Vlado Martek, Γιάννης Παπαδόπουλος, Νίνα Παπακωνσταντίνου, Julien Previeux, Αρχείο Παντελή Ξαγοράρη, Χρύσα- Αρχειακές φωτογραφίες. 

Unpacking My Library , Βιβλιοθήκη, ΕΜΣΤ, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Lecture-performance από τους Fehras Publishing Practices 
21.06.2018 στις 17.30 

Η Fehras Publishing Practices (Kenan Darwich, Omar Nicolas, Sami Rustom) είναι μια κολλεκτίβα καλλιτεχνών που ιδρύθηκε στο Βερολίνο το 2015. Στην περφόρμανς-διάλεξη στο ΕΜΣΤ, δύο από τα μέλη της ομάδας Kenan Darwich, Omar Nicolas θα εστιάσουν στην εγκατάσταση DISAPPEARANCES, APPEARANCES, PUBLISHING που παρουσιάζεται στην έκθεση. Το έργο εξετάζει την ιδιωτική βιβλιοθήκη του Abd Al-Rahman Munif, ενός από τους πιο γνωστούς μοντέρνους συγγραφείς του αραβικού κόσμου. Ο Munif πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην εξορία, συλλέγοντας ασταμάτητα βιβλία και εκδόσεις και ιδρύοντας βιβλιοθήκες σε διαφορετικές πόλεις, προορισμένες να εξαφανίζονται, να συρρικνώνονται ή να μετακινούνται. Η βιβλιοθήκη του Munif θα μπορούσε συνεπώς να θεωρηθεί μια αναφορά στην ιστορία της αραβικής πολιτισμικής αποδημίας και της μεταφοράς της γνώσης, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα χώρο στον οποίο η εξαφάνιση και η επανεμφάνιση εκδόσεων λαμβάνουν χώρα.

Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας η είσοδος στην περφόρμανς-διάλεξη θα πραγματοποιηθεί με δελτία εισόδου που θα διανεμηθούν στο ΕΜΣΤ με σειρά προτεραιότητας μία ώρα πριν από την εκδήλωση.

Θα ανακοινωθεί σύντομα και το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων του Ιουλίου.

Agenda
Unpacking My Library
Τοποθεσία  Αναγνωστήριο / Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ
Ημερομηνίες   14 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2018
Ημέρες και ώρες λειτουργίας της έκθεσης  Τρίτη-Κυριακή 11.00 – 19.00
Επιμέλεια   Άννα Μυκονιάτη, Τίνα Πανδή
Εγκαίνια  Πέμπτη, 14 Ιουνίου στις 20.00 


——————————————


The National Museum of Contemporary Art, Athens (EMST) organizes in the framework of Athens 2018 World Book Capital of the City of Athens the exhibition Unpacking My Library in the space of the reading room/ library, which will open to the public for the first time.


Starting from the library as a metaphor of a space for the accumulation, classification and organization of knowledge, the exhibition will explore artistic practices around collecting classifying systems of knowledge and sharing information, activating memory, revisiting history. The title comes from Walter Benjamin’s essay “Unpacking My Library. A talk about book collecting”. The works in the show are about existing or imaginary libraries, libraries of the past or the future, with a literal or virtual presence, in physical space or in a digital environment.
The exhibition, using the infrastructure and layout of the museum’s library shortly before it is put to its regular use, features twelve artists from the EMST collection, archive and library, recent or historical works as well as new productions designed specifically for the space.

Artists: Adam Broomberg & Oliver Chanarin, Theodoros Giannakis, Angela Detanico & Rafael Lain, Fehras Publishing Practices, John Latham, Chris Marker, Vlado Martek, Yiannis Papadopoulos, Nina Papaconstantinou, Julien Previeux, Pantelis Xagoraris’ Archives, Chryssa – Archival Photographs.


PARALLEL EVENT
FEHRAS PUBLISHING PRACTICES | Lecture – Performance 
21.06.2018 at 17.30

Fehras Publishing Practices (Kenan Darwich, Omar Nicolas, Sami Rustom) is an artist collective and publishing house established in Berlin in 2015. It was founded as a response to mounting questions concerning the history and presence of art and publishing in the Eastern Mediterranean, North Africa and the Arabic diaspora. The research of Fehras focuses on the interrelation between cultures and publishing, which includes different fields of languages, archives and arts.
At the Lecture – Performance, two members of the collective, Kenan Darwich and Omar Nicolas, will focus on the installation DISAPPEARANCES, APPEARANCES, PUBLISHING, presented in the exhibition Unpacking my Library. The project examines the private library of Abd Al-Rahman Munif, one of the most well-known modern writers in the Arab world. Munif spent most of his life in exile, moving to a large number of Arab and European cities. He constantly collected books and publications during his travels and founded libraries in different cities, destined to disappear, shrink or move. Munif’s library could therefore be considered a reference to the history of Arab cultural expulsion and the transfer of knowledge, and at the same time it is an area in which the disappearance and re-emergence of publications take place.

Due to limited capacity the admission tickets of the Lecture – Performance will be distributed by EMST on a first come first served basis one hour before the event.

Announcement regarding the Parallel Events of July will follow.

Agenda
Unpacking My Library
Location EMST Reading room / Library
Dates 14 June – 15 July 2018
Opening hours of the exhibition Tuesday-Sunday 11.00-19.00
Curated by Anna Mykoniati, Tina Pandi
Opening  Thursday, 14 June at 20.00


RELATED ARTICLES