Δημήτρης Ησαΐας - Τάσης Παπαϊωάννου. Moυσείο Μπενάκη, 30 χρόνια αρχιτεκτονικής δημιουργίας

30 χρόνια αρχιτεκτονικής δημιουργίας
 
O Δημήτρης Ησαΐας και ο Τάσης Παπαϊωάννου αποφοίτησαν από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π. και από το 1979 διατηρούν αρχιτεκτονικό γραφείο. Έχουν εκπονήσει αρχιτεκτονικές μελέτες δημοσίων και ιδιωτικών έργων και έχουν συμμετάσχει σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Οι συμμετοχές τους αυτές αποτελούν σημαντικό τμήμα της αρχιτεκτονικής τους δουλειάς, αλλά και πεδίο έρευνας και προβληματισμού παραλλήλως με την διδασκαλία τους στη Σχολή Αρχιτεκτόνων.
Η μεταγραφή της κεντρικής ιδέας σε κτήριο σε συνάρτηση με τη λειτουργική και κατασκευαστική δομή αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της αρχιτεκτονικής τους διαδρομής. Η έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη προσπαθεί να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά αυτής της διαδρομής προβάλλοντας με φωτογραφίες, σκίτσα, σχέδια και προπλάσματα, την πορεία από το “λευκό χαρτί” στον υλοποιημένο χώρο.

4 Φεβρουαρίου 2011 – 6 Μαρτίου 2011
Μουσείο Μπενάκη – Κτίριο οδού Πειραιώς

RELATED ARTICLES