Φοιτητικός Διαγωνισμός Αρχιτεκτονικής Φωτογραφίας στο Πλαίσιο των Βραβείων Αρχιτεκτονικής του ΕΙΑ

at ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Παράλληλα με τον διαγωνισμό των ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΙΑ 2017, προκηρύσσεται Διαγωνισμός Αρχιτεκτονικής Φωτογραφίας για σπουδαστές από Σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ οποιασδήποτε κατεύθυνσης, από όλη την Ελλάδα, με θέμα τα κτίρια που έχουν επιλεγεί στην Α φάση του διαγωνισμού των βραβείων αρχιτεκτονικής.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό φωτογραφίας καλούνται να επισκεφθούν τα κτίρια που έχουν προκριθεί για τη Β φάση του διαγωνισμού των Βραβείων Αρχιτεκτονικής, να τα κατανοήσουν βιωματικά και να τα προβάλουν με τη δική τους οπτική, μέσω της φωτογραφικής αποτύπωσης.  

1. Υποψήφιες για βράβευση μπορούν να είναι φωτογραφίες αρχιτεκτονικών έργων που έχουν επιλεγεί στην Α φάση του Διαγωνισμού των Βραβείων Αρχιτεκτονικής 2017.

2. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες και να έχουν την ιδιότητα του σπουδαστή ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού, οποιασδήποτε επιστημονικής κατεύθυνσης.

3. Κάθε σπουδαστής μπορεί να καταθέσει έως 3 το πολύ φωτογραφίες σε φάκελο προς το ΕΙΑ, ανεξάρτητα αν το θέμα τους καλύπτει ένα ή περισσότερα έργα. Οι  διαγωνιζόμενοι θα πρέπει με δική τους πρωτοβουλία και έξοδα να έχουν επισκεφθεί τα κτίρια.

4. Η κάθε φωτογραφία πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο κείμενο με την ταυτότητα (όνομα και Σχολή) του διαγωνιζομένου, τα στοιχεία του αρχιτεκτονικού έργου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της  φωτογράφησης (μηχανή, φακοί,  διάφραγμα, έκθεση  κλπ.), τον τίτλο της φωτογραφίας και, εφ’ όσον το επιθυμεί ο δημιουργός της, σύντομο επεξηγηματικό κείμενο.

5. Ετικέτα με τα βασικά μόνον στοιχεία ταυτότητας (όνομα και Σχολή, στοιχεία έργου, τίτλος φωτογραφίας) πρέπει να βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάθε εκτυπωμένης φωτογραφίας, όπως και στον οπτικό δίσκο που θα συνοδεύει τις κατατεθημένες φωτογραφίες.

6. Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες και πρέπει να είναι εκτυπωμένες σε υψηλής ποιότητας φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων Α4. Πρέπει επίσης να 
συνοδεύονται από οπτικό δίσκο, που θα περιέχει όλα τα στοιχεία ταυτότητας που αναφέρονται παραπάνω σε αρχείο .doc, καθώς και τις φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή,
ανάλυσης 300 dpi

7. Προβλέπεται η απονομή τριών ισοτίμων βραβείων φωτογραφίας, ανεξάρτητα από την κατηγορία του αρχιτεκτονικού έργου και ανεξάρτητα από το αν το φωτογραφημένο 
έργο τελικώς βραβευθεί.

8. Δεν προβλέπεται καταβολή χρηματικής εισφοράς για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό σπουδαστικής φωτογραφίας.

Η κατάθεση των φωτογραφιών του σπουδαστικού διαγωνισμού φωτογράφησης θα πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο το Ε.Ι.Α. παραμένει κλειστό. 

Δείτε τη λίστα των αρχιτεκτονικών έργων που έχουν επιλεγεί στην Α φάση του Διαγωνισμού των Βραβείων Αρχιτεκτονικής 2017, εδώ!


RELATED ARTICLES